Jogszabályok

Jogszabály 2001

Vissza


A KATASZTRÓFAVÉDELMET ÉRINTŐ 2001-ÉVBEN MEGJELENT JOGSZABÁLYOK


2001. évi XXIX. törvény
A Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság között a katasztrófák és súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 1999. június 17-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

2001. évi LV. törvény
Egyes törvények környezetvédelmi célú jogharmonizációs módosításáról

2001. évi LXXI. törvény
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról

2001. évi XCV. törvény
A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról

2001. évi CXII. törvény
A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény és a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény módosításáról

2001. évi CXXI. törvény
A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról

2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

7/2001. (I. 17.) Korm. rendelet
A kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területéről, a kijelölési eljárásról, valamint a szakmai feltételekről szóló 220/1997. (XII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet
A környezeti hatásvizsgálatról

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet
A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról

28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról

33/2001. (III. 5.) Korm. rendelet
A sportrendezvények biztonságáról

53/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet
Az igazságügyi szakértői névjegyzék számítógépes nyilvántartásáról

78/2001. (V. 9.) Korm. rendelet
A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról

95/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
Az egyes veszélyes árukat szállító közúti járművek útvonalának kijelöléséről szóló 122/1989. (XII. 5.) MT rendelet módosításáról

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

115/2001. (VI. 29.) Korm. rendelet
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

128/2001. (VII. 13.) Korm. rendelet
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Európai Gazdasági Bizottsága keretében létrejött, az Ipari Balesetek Országhatáron Túli Hatásairól szóló, Helsinkiben, 1992. március 17-én kelt Egyezmény kihirdetéséről

133/2001. (VII. 20.) Korm. rendelet
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

164/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet
A kiemelt főtisztviselői és a központi tisztikar működtetéséről (elhagyni javasolom)

167/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet
Az építési műszaki ellenőri tevékenységről szóló 158/1997. (IX. 26.) Korm. rendelet módosításáról

193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet
Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól

203/2001. (X. 26.) Korm. rendelet
A felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól

211/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet
Az ideiglenes határátkelőhelyek megnyitásának szabályairól, a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés, tartózkodás, távozás rendjéről, valamint a határterülethez tartozó településekről szóló 184/1997. (X. 28.) Korm. rendelet, az egyes veszélyes árukat szállító közúti járművek útvonalának kijelöléséről szóló 122/1989. (XII. 5.) MT rendelet, valamint az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet
A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

313/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet módosításáról és hatályba léptetéséről, valamint a települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi követelményekről szóló 114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet módosításáról

5/2001. (III. 30.) BM rendelet
A települések polgári védelmi besorolásáról szóló 18/1996. (VII. 25.) BM rendelet módosításáról

6/2001. (IV. 13.) BM rendelet
"A Köz Szolgálatáért érdemjel", a "Szemere Bertalan érdemjel", a "Szent György érdemjel", a "Szent László érdemjel", a "Szent Flórián érdemjel" kitüntető cím alapításáról

7/2001. (IV. 27.) BM rendelet
Az erdők tűz elleni védelméről szóló 12/1997. (II. 26.) BM rendelet módosításáról

8/2001. (V. 9.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet módosításáról

9/2001. (V. 11.) BM rendelet
A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Központi Javítóüzem költségvetési szerv megszüntetéséről

12/2001. (VI. 29.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet módosításáról

13/2001. (VI. 29.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint e szerveknél rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról szóló 11/1997. (II. 18.) BM rendelet módosításáról

14/2001. (VI. 29.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint az önkormányzati tűzoltóság szolgálati viszonyban álló tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseiről és a személyügyi igazgatás rendjéről szóló 9/1997. (II. 12.) BM rendelet módosításáról

17/2001. (IX. 5.) BM rendelet
Egyes belügyminiszteri rendeletek módosításáról

18/2001. (X. 4.) BM rendelet
Egyes belügyminiszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

26/2001. (XI. 29.) BM rendelet
A hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok Riasztási és Segítségnyújtási Tervéről szóló 23/1996. (IX. 19.) BM rendelet módosításáról

28/2001. (XII. 5.) BM rendelet
A helyszíni bírságolás részletes szabályairól szóló 10/2000. (II. 23.) BM rendelet módosításáról

31/2001. (XII.19.) BM rendelet
A tűzoltási, műszaki mentési és az ezekhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságának részletes szabályairól

32/2001. (XII.19.) BM rendelet
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszámáról szóló 28/1996. (XI. 26.) BM rendelet módosításáról

37/2001. (XII. 22.) BM rendelet
A belügyi szervek szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatairól szóló 39/1997. (VII. 18.) BM rendelet módosításáról

41/2001. (XII. 27.) BM rendelet
A rendőrség, a határőrség és a katasztrófavédelem közúti járműveinek forgalomban tartásáról

42/2001. (XII. 27.) BM rendelet
A fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzés szintjéről szóló 34/1997. (V. 30.) BM rendelet módosításáról

45/2001. (XII. 27.) BM rendelet
Egyes belügyminiszteri rendeletek módosításáról

47/2001. (XII. 27.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint e szerveknél rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról szóló 11/1997. (II. 18.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet módosításáról

31/2001. (XII. 28.) HM rendelet
A tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól

16/2001. (III. 3.) FVM rendelet
A Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról

42/2001. (VI. 15.) FVM rendelet
a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól

56/2001. (IX. 5.) FVM rendelet
Egyes nemzeti szabványok kötelező alkalmazását elrendelő jogszabályok hatályon kívül helyezéséről

108/2001. (XII. 23.) FVM-GM együttes rendelet
A felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

2/2001. (I. 16.) GM rendelet
Az egyes nemzeti szabványok kötelező alkalmazásáról szóló 30/1994. (XI. 8.) IKM rendelet módosításáról

4/2001. (II. 23.) GM rendelet
A bányaüzemekben megvalósítandó biztonsági és egészségvédelmi követelmények minimális szintjéről

8/2001. (III. 30.) GM rendelet
A Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről

9/2001. (IV. 5.) GM rendelet
A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról

42/2001. (XII. 23.) GM rendelet
A Műszaki Biztonsági Főfelügyelet (MFB) veszélyes ipari üzemekre vonatkozó szakhatósági hozzájárulásának kiadásával kapcsolatos eljárásairól, valamint a veszélyes tevékenységekkel összefüggő adatközlési és bejelentési kötelezettségekről

43/2001. (XII. 30.) GM rendelet
Az egyes nemzeti szabványok kötelező alkalmazásáról szóló 30/1994. (XI. 8.) IKM rendelet és azt módosító miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

4/2001. (II. 23.) KöM rendelet
A hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól

12/2001. (V. 4.) KöM-EüM együttes rendelet
A vegyi anyagok kockázatának becsléséről és a kockázat csökkentéséről

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet
A hulladékok jegyzékéről

27/2001. (XII. 19.) KöM rendelet
A sztratoszférikus ózonréteg védelméről szóló nemzetközi egyezmény végrehajtásáról szóló 22/1993 (VII. 20.) KTM rendelet módosításáról

13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet
A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

38/2001. (XI. 14.) KöVIM rendelet
A légiközlekedést szolgáló légiforgalmi földi berendezések engedélyezési eljárásairól és hatósági felügyeletéről

43/2001. (XII. 18.) KöVIM rendelet
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

44/2001. (XII. 18.) KöVIM rendelet
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet módosításáról

63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet
A polgári légijárművek típus- és légialkalmasságáról

37/2001. (X. 12.) OM rendelet
A katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól

9/2001. (BK 4.) BM utasítás
A Belügyminisztérium egészségügyi szolgálatáról és a belügyminisztériumi szerveknél folyó egészségügyi tevékenységről

10/2001. (BK 4.) BM utasítás
A Belügyminisztérium hivatali szervezeteinél, a Belügyminisztérium hivatali tevékenységét segítő szervezeteknél, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó önálló szervezeteknél közszolgálatban állók részére névkitűző rendszeresítéséről és viseléséről

15/2001. (BK 5.) BM utasítás
Az integrált emberi erőforrás gazdálkodást támogató információs rendszer alkalmazásáról szóló 15/1998. (BK.11.) BM utasítás módosításáról

19/2001. (BK 8.) BM utasítás
A közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok egységes intézéséről szóló 39/1999. (BK.24.) BM utasítás módosításáról

27/2001. (BK 11.) BM utasítás
Egyes utasítások és intézkedések hatályon kívül helyezéséről

31/2001. (BK 12.) BM utasítás
A közalkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő egyes eljárási szabályokról

47/2001. (BK 24.) BM utasítás
A belügyminiszter által irányított szervek köztisztviselői, közalkalmazotti és munkavállalói szociális és kegyeleti ellátásáról

Összeállította:

Nyíri Csaba tű. őrgy. és Vágvölgyi László tű. őrgy.