Jogszabályok

Jogszabályok 2014. IV. negyedév

Vissza


A Tűzvédelmet és a katasztrófavédelmet érintő 2014. IV. negyedévben megjelent jogszabályok

 

300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról

 

313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet a veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a bírság kivetésének szabályairól

 

53/2014. (XII. 5.) BM rendelete a Tűzvédelmi Műszaki Bizottság létrehozásának, összetételének, feladatkörének és működésének részletes szabályairól

 

51/2014. (XI. 26.) BM rendelet a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításáról

 

54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

 

74/2014. (XII. 23.) BM rendelet a folyók mértékadó árvízszintjeiről

 

34/2014. (X. 30.) NGM rendelet az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről

 

35/2014. (XI. 19.) NGM rendelete egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

 

29/2014. (XI. 28.) FM rendelete a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről

 

22/2014. (XII. 5.) BM utasítás a panaszokkal és a közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos ügyek egységes intézéséről

 

17/2014. (X. 10.) LÜ utasítás  az ügyészség honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi szervezetéről, feladatairól

 

2015. január 01.                    

Összeállította:             

                                                            Nyíri Csaba

                                                              tűzvédelmi szakértő

                                                            Tel: 20-261-7937

                                                              web: nyirituzvedelem.hu