Jogszabályok

Jogszabály 2004

Vissza


A TŰZOLTÓSÁGOKAT, A KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁGOKAT ÉRINTŐ 2004. ÉVBEN MEGJELENT JOGSZABÁLYOK


2004. évi XI. törvény
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról

2004. évi XIV. törvény
Az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek az áruk szabad áramlását biztosító rendelkezéseihez kapcsolódó kölcsönös elismerés alkalmazásáról

2004. évi XXIX. törvény
Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról

2004. évi LXVII. törvény
A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról

2004. évi LXV. törvény
A hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályokat tartalmazó egyes törvények módosításáról, illetve a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról

2004. évi LIX. törvény
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról

2004. évi LV. törvény
Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény módosításáról

2004 évi LXXX tv
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a katasztrófák és más súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Rigában, 2003. november 19. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről

2004 évi LXXXI. tv
A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 2003. április 9. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

2004. évi XCIII. törvény
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról

2004. évi CV. törvény
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről

2004. évi CXL. törvény
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

33/2004. (III. 8.) Korm. rendelet
Az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról

47/2004. (III. 18.) Korm. rendelet
Egyes környezetvédelmi jogszabályok módosításáról

54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet
A sportrendezvények biztonságáról

59/2004. (III. 31.) Korm. rendelet
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról

71/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet
A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról

94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet
A műszaki tartalmú jogszabálytervezeteknek az Európai Bizottsággal és az Európai Unió tagállamaival való egyeztetéséről

100/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet
Az elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti és minősített időszaki felkészítésének rendszeréről, az államigazgatási szervek feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról

101/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet
A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet módosításáról

104/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet
A polgári légi közlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről

105/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet
Egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről

107/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet
A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet, valamint a villamosenergia-fogyasztók feljogosításáról szóló 181/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet
Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelméről

127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet és a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

138/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet
A műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról

139/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól

140/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet
A tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről szóló 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

141/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet
A tűzvédelmi bírságról szóló 116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

149/2004. (V. 7.) Korm. rendelet
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtására kiadott 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

151/2004. (V. 14.) Korm. rendelet
Az európai szabványügyi szervezetekkel és az Európai Unió tagállamai nemzeti szabványügyi testületeivel való együttműködésről

155/2004. (V. 14.) Korm. rendelet
A radioaktív hulladék országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről

169/2004. (V. 26.) Korm. rendelet
A belügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 150/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet, valamint egyes további kormányrendeletek módosításáról2004. évi XI. törvény ű

229/2004. (VII. 31.) Korm. rendelet
A polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról

214/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet
Az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítéséről szóló 40/2003. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

282/2004. (X. 20.) Korm. rendelet
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól szóló 103/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

340/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet
a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó szervek feladat- és hatáskörének felülvizsgálatáról

341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet
az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, az Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság és a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó területi szervek feladat- és hatásköréről

2/2004. (I. 31.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint az önkormányzati tűzoltóság szolgálati viszonyban álló tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseiről és a személyügyi igazgatás rendjéről szóló 9/1997. (II. 12.) BM rendelet módosításáról

4/2004. (II. 5.) BM rendelet
A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról

13/2004. (V. 11.) BM rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 62/1997. (XI. 7.) BM rendelet módosításáról

15/2004. (V. 21.) BM rendelet
A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról

16/2004. (V. 21.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katasztrófavédelmi feladatairól és a védekezés végrehajtásának rendjéről, valamint e szervek irányítási és működési rendjéről szóló 48/1999. (XII. 15.) BM rendelet módosításáról

19/2004. (VI. 1.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint e szerveknél rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról szóló 11/1997. (II. 18.) BM rendelet módosításáról

20/2004. (VI. 1.) BM-IM-MeHVM együttes rendelet
A fegyveres szervek hivatásos, közalkalmazotti és köztisztviselői állományának munkaköri egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint a belügyi egészségügyi szolgálat igénybevételéről szóló 21/2000. (VIII. 23.) BM-IM-TNM együttes rendelet módosításáról

21/2004. (VI. 1.) BM rendelet
A tűzoltási, műszaki mentési és az ezekhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságának részletes szabályairól szóló 31/2001. (XII. 19.) BM rendelet módosításáról

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet
Az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről

27/2004. (VI. 11.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó önálló szervezetek, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok egyenruha-ellátásra jogosult személyi állománya Ruházati Szabályzatának kiadásáról szóló 21/1998. (IV. 22.) BM rendelet módosításáról

39/2004. (VI. 29.) BM rendelet
A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet módosításáról

43/2004. (VII. 7.) BM rendelet
A tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról szóló 2/2002. (I. 23.) BM rendelet módosításáról

44/2004. (VII. 22.) BM rendelet
A helyszíni bírságolás részletes szabályairól szóló 10/2000. (II. 23.) BM rendelet módosításáról

51/2004. (VII. 7.) BM rendelet
A települések polgári védelmi besorolásáról szóló 18/1996. (VII. 25.) BM rendelet módosításáról

52/2004. (VII. 7.) BM rendelet
Az egyes építésüggyel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

55/2004. (IX. 22.) BM rendelet
A Rendőrség, a Határőrség és a Katasztrófavédelem közúti járműveinek forgalomban tartásáról szóló 41/2001. (XII. 27.) BM rendelet módosításáról

57/2004. (IX. 30.) BM rendelet
A körzeti polgári védelmi parancsnokságok illetékességi területe megállapításáról szóló 49/1997. (IX. 16.) BM rendelet módosításáról

68/2004. (XII. 30.) BM rendelet
a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről szóló 2/2003. (I. 14.) BM rendelet módosításáról

12/2004. (IV. 29.) BM-GKM együttes rendelet
A felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 108/2001. (XII. 23.) FVM-GM együttes rendelet módosításáról

26/2004. (IV. 21.) ESzCsM rendelet
A rendkívüli állapot idején szükséges munkaerő meghagyásáról

33/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet
A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról

43/2004. (IV. 26.) ESzCsM-KvVM együttes rendelet
Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet módosításáról

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet
A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

15/2004. (IV. 19.) FMM rendelet
A munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről szóló 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet módosításáról

16/2004. (IV. 19.) FMM rendelet
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról

20/2004. (IV. 25.) FMM rendelet
Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 2/2002. (II. 7.) SzCsM rendelet módosításáról

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet
A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról

7/2004. (I. 30.) GKM-IHM-KvVM együttes rendelet
Nemzeti szabványok kötelező alkalmazását elrendelő egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

8/2004. (II. 6.) GKM rendelet
A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet módosításáról

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet
A gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról

31/2004. (III. 16.) GKM rendelet
Az egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról szóló

22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet módosításáról

35/2004. (III. 30.) GKM rendelet
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

39/2004. (IV. 7.) GKM rendelet
A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról szóló 8/2003. (II. 19.) GKM rendelet módosításáról

49/2004. (IV. 22.) GKM rendelet
A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 8/2002. (II. 16.) GM rendelet módosításáról

53/2004. (IV. 22.) GKM rendelet
A termékek aeroszol csomagolásának műszaki követelményeiről szóló 52/2000. (XII. 27.) GM rendelet módosításáról

55/2004. (IV. 22.) GKM rendelet
A tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági követelményekről szóló 12/2002. (II. 7.) KöViM rendelet módosításáról

63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet
A nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről

81/2004. (V. 25.) GKM rendelet
A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról

86/2004. (VI. 10.) GKM rendelet
Az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet módosításáról

113/2004. (IX. 23.) GKM rendelet
A mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról

121/2004. (X. 15.) GKM rendelet
A nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet módosításáról

122/2004. (X. 15.) GKM rendelet
A villamosmű biztonsági övezetéről

130/2004. (XII. 14.) GKM rendelet (3 Kb)
a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet módosításáról

131/2004. (XII. 14.) GKM rendelet
a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet módosításáról

135/2004. (XII. 16.) GKM rendelet
az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet módosításáról

136/2004. (XII. 16.) GKM rendelet
az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet módosításáról (gépjárműjavítás biztonsági szabályzata)

143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet
a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

24/2004. (VIII. 16.) IHM rendelet
A védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési, illetve postai szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról

1/2004. (II. 6.) KvVM rendelet
Egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító miniszteri rendeletek módosításáról

6/2004. (IV. 27.) KvVM rendelet
A motorbenzinek tárolásakor, töltésekor, szállításakor és áttöltésekor keletkező szénhidrogén-emisszió korlátozásáról szóló 9/1995. (VIII. 31.) KTM rendelet módosításáról

8/2004. (IV. 28.) KvVM-ESzCsM együttes rendelet
A vegyi anyagok kockázatának becsléséről és a kockázat csökkentéséről szóló 12/2001. (V. 4.) KöM-EüM együttes rendelet módosításáról

29/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek illetékességi, valamint a nemzeti park igazgatóságok és a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok működési területéről

50/2004. (XII. 29.) PM rendelet
az általános tételű eljárási illeték mértékéről

9/2004. (III. 10.) OGY határozat
A "Távközlési erőforrások biztosításáról katasztrófaelhárítás és mentés céljaira" tárgyú Tamperei Egyezmény megerősítéséről

11/2004. (III. 10.) OGY határozat
A veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) megerősítéséről

12/2004. (III. 10.) OGY határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 2003. április 9. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről

31/2004. (IV. 19.) OGY határozat
Az ipari balesetek határokon átterjedő hatásaiból eredően a határvizeken okozott károkért viselt polgári jogi felelősségről és kártérítésről szóló, Kijevben, 2003. május 21-én aláírt Jegyzőkönyv megerősítéséről

1145/2004. (XII. 22.) Korm. határozat
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény hatálybalépésével kapcsolatos feladatok ütemezéséről

ÉMI közlemény (BK 2004/2.)
Építőipari Műszaki Engedélyek közzétételének rendjéről

ÉMI közlemény (BK 2004/2.)
2003-ban kiadott Építőipari Műszaki Engedélyek jegyzékéről

27/2004. (BK 17.) BM utasítása
a munkavédelem egyes ágazati feladatainak egységes ellátásáról

BM pályázati felhívás (BK 2004/ 3.)
Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak támogatására

47/2004. (V. 4.) KE határozat
Tűzoltó dandártábornok kinevezéséről

Összeállította:

Nyíri Csaba
tűzoltó őrnagy