Jogszabályok

Jogszabályok 2007. II. negyedév

Vissza


a tűzoltóságokat, a katasztrófavédelmi igazgatóságokat érintő 2007. II. negyedévben megjelent jogszabályok
 
 
2007. évi XXXVI. törvény
a szabálysértési jogsegélyről
 
2007. évi XLV. törvény
a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról
 
2007. évi LXXIX. törvény
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról
 
2007. évi LXXXII. törvény
egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
 
79/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet
a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól
 
133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet
az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
 
139/2007. (VI. 18.) Korm. rendelet
a tűzvédelemmel kapcsolatos piacfelügyeleti hatósági feladatokat ellátó szerv kijelöléséről
 
140/2007. (VI. 18.) Korm. rendelet
a tűzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának a központi költségvetésbe történő befizetése és elszámolása rendjéről, valamint felhasználásának és ellenőrzésének módjáról szóló 180/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet módosításáról
 
150/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet
az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítéséről szóló 40/2003. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról
 
41/2007. (IV. 4.) GKM rendelet
a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 45/2005. (VI. 23.) GKM rendelet módosításáról
 
 
51/2007. (V. 17.) GKM rendelet
a gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági követelményeiről
 
60/2007. (VI. 29.) GKM rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Melléklete módosításának és kiegészítésének kihirdetéséről
 
61/2007. (VI. 29.) GKM rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról
 
27/2007. (VI. 27.) HM rendelet
A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.) HM rendelet módosításáról
 
11/2007. (IV. 24.) ÖTM rendelet
a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről
 
12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet
a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról
 
14/2007. (V. 17.) ÖTM rendelet
a települések polgári védelmi besorolásáról szóló 18/1996. (VII. 25.) BM rendelet módosításáról
 
15/2007. (VI. 26.) ÖTM rendelet
a közigazgatási hivatalokat és a kormányzati szervezetalakítást érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
 
9/2007. (MK 66.) ÖTM utasítás
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 2/2006. (MK 94.) ÖTM utasítás módosításáról
 
89/2007. (V. 8.) KE határozat
polgári védelmi dandártábornoki kinevezésről
 
90/2007. (V. 8.) KE határozat
nyugállományú tűzoltó altábornagyi előléptetésről
 
117/2007. (VI. 25.) KE határozat
miniszterek felmentéséről
 
 
119/2007. (VI. 25.) KE határozat
miniszter kinevezéséről
 
45/2007. (VI. 27.) AB határozat
a 9/1997. (II. 12.) BM rendelet (7) bekezdése, illetve a 20/1997. (III. 19.) BM rendelet 9. § első mondata alkotmányellenessége megállapításáról és megsemmisítéséről
 
FVM felhívás
az erdőkre vonatkozó országos tűzgyújtási tilalom elrendeléséről
Megjelent:
MK 2007/79. (VI. 25.)
 
2007. július 3.
 
           Összeállította:                               Nyíri Csaba
                                                                                                  tűzoltó alezredes