Jogszabályok

Jogszabályok 2009. III. negyedév

Vissza


 A tűzoltóságokat, a katasztrófavédelmi igazgatóságokat érintő 2009. III. negyedévben megjelent jogszabályok
 
2009. évi LXXV. törvény
az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról
 
144/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet
 a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet módosításáról
 
182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
 
184/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet
a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet módosításáról
 
186/2009. (IX. 10.) Korm rendelet 
a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről
 
187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet
a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről
 
188/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet
a közigazgatási hatósági eljárás irataiban lévő személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratokról való másolat készítéséért fizetendő költségtérítésről
 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
az építőipari kivitelezési tevékenységről
 
193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről
 
194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről
 
208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól
 
212/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
a vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról
 
40/2009. (IX. 15.) IRM rendelet
a hatósági letétről és a lefoglalt dolgok tárolásának és értékesítésének részletes szabályairól
 
42/2009. (IX. 15.) IRM rendelet
a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő hatósági közvetítők, tolmácsok és jelnyelvi tolmácsok díjazásának szabályairól, valamint a tanúk költségtérítéséről szóló 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet módosításáról
 
43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet
az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról
 
35/2009. (VII. 10.) KHEM rendelet
 a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
 
38/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról
 
39/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról
 
25/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet
az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes miniszteri rendeletek módosításáról
 
21/2009. (VII. 8.) ÖM rendelet
 a központi költségvetési előirányzat terhére igényelhető tűzoltósági célú beruházási, fejlesztési támogatás pályázati rendszeréről
 
22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet
 a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról
 
1127/2009. (VII. 29.) Korm. határozat
a Kormány vagy miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó egyes költségvetési szervek létszámgazdálkodását érintő átmeneti intézkedésekről
 
Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatóságának közleménye
a veszélyesáru-szállítási biztonsági tanácsadók 2009. július 15-én hatályos névjegyzékéről
 
2009. október 05.                  
 
Összeállította:                                 Nyíri Csaba
                                                   tűzoltó alezredes