Jogszabályok

Jogszabály 2005

Vissza


A TŰZOLTÓSÁGOKAT, A KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁGOKAT ÉRINTŐ 2005. ÉVBEN MEGJELENT JOGSZABÁLYOK


2005. évi I. törvény
a fegyveres és rendvédelmi szervekkel összefüggő egyes törvények módosításáról

2005. évi XLVIII. törvény
az igazságügyi szakértő nemperes eljárásban történő kirendeléséről és ezzel összefüggésben a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról

2005. évi CXXXVII. törvény
a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról

2005. évi CLXXIX. törvény
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet
egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról

34/2005. (II. 19.) Korm. rendelet
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

50/2005. (III. 23.) Korm. rendelet
a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

86/2005. (V. 5.) Korm. rendelet
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

89/2005. (V. 5.) Korm. rendelet
a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről

134/2005. (VII. 14.) Korm. rendelet
a területrendezési hatósági eljárásokról

150/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet
a belügyminiszter feladat- és hatásköréről

168/2005. (VIII. 24.) Korm. rendelet
a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet
a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról

194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet
a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz tartozó tanúsítványokra, valamint a tanúsítványokat kibocsátó hitelesítésszolgáltatókra vonatkozó követelményekről

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet
az elektronikus ügyintézést lehetővé tevő informatikai rendszerek biztonságáról, együttműködési képességéről és egységes használatáról

210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet
az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről

223/2005. (X. 13.) Korm. rendelet
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő, egyes belügyi ágazati feladatokat érintő kormányrendeletek módosításáról

230/2005. (X. 19.) Korm. rendelet
a tűzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának a központi költségvetésbe történő befizetése és elszámolása rendjéről, valamint felhasználásának és ellenőrzésének módjáról szóló 180/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

245/2005. (XI. 8.) Korm. rendelet
a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról

253/2005. (XI. 29.) Korm. rendelet
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggésben az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet módosításáról

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

328/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

2/2005. (I. 21.) BM-IM-MeHVM együttes rendelet
a fegyveres szervek hivatásos, közalkalmazotti és köztisztviselői állományának munkaköri egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint a belügyi egészségügyi szolgálat igénybevételéről szóló 21/2000. (VIII. 23.) BM-IM-TNM együttes rendelet módosításáról

3/2005. (I. 21.) BM rendelet
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól a belügyminiszter által irányított rendvédelmi szerveknél 15/2000. (V. 26.) BM rendelet módosításáról

4/2005. (II. 19.) BM rendelet
a polgári védelmi kötelezettségen alapuló polgári védelmi szervezetek létrehozásának, irányításának, anyagi-technikai ellátásának, illetőleg alkalmazásának szabályairól szóló 55/1997. (X. 21.) BM rendelet módosításáról

6/2005. (III. 4.) BM rendelet
a települések polgári védelmi besorolásáról szóló 18/1996. (VII. 25.) BM rendelet módosításáról

7/2005. (III. 4.) BM rendelet
a polgári védelmi tervezés rendszeréről és követelményeiről szóló 20/1998. (IV. 10.) BM rendelet módosításáról

8/2005. (III. 8.) BM rendelet
a polgári védelmi felkészítés követelményeiről szóló 13/1998. (III. 6.) BM rendelet módosításáról

12/2005. (III. 25.) BM rendelet
a lakáscélú munkáltatói támogatásról szóló 39/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról

13/2005. (III. 25.) BM rendelet
a Belügyminisztérium fejezethez tartozó költségvetési szervek gazdálkodási jogkör szerinti besorolásáról, egyes költségvetési szervek középirányító szervként történő elismeréséről, a gazdálkodási jogosítványok megosztási rendjéről szóló 23/2002. (IX. 10.) BM rendelet módosításáról

22/2005. (IV. 19.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet módosításáról

23/2005. (V. 2.) BM rendelet
a Szolgálati Jel, Bátorság Érdemjel kitüntető cím és a Miniszteri Díj alapításáról szóló 6/1992. (V. 5.) BM rendelet módosításáról

24/2005. (V. 6.) BM rendelet
a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszámáról szóló 28/1996. (XI. 26.) BM rendelet módosításáról

26/2005. (V. 28.) BM rendelet
az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról

33/2005. (VII. 1.) BM rendelet
a belügyi szervek szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatairól szóló 39/1997. (VII. 18.) BM rendelet módosításáról

36/2005. (VIII. 5.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint az önkormányzati tűzoltóság szolgálati viszonyban álló tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseiről és a személyügyi igazgatás rendjéről szóló 9/1997. (II. 12.) BM rendelet és a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet módosításáról

42/2005. (X. 18.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint e szerveknél rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról szóló 11/1997. (II. 18.) BM rendelet, valamint a belügyi szervek szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatairól szóló 39/1997. (VII. 18.) BM rendelet módosításáról

43/2005. (X. 18.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet módosításáról

44/2005. (X. 18.) BM rendelet
a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzés szintjéről szóló 34/1997. (V. 30.) BM rendelet módosításáról

48/2005. (X. 31.) BM rendelet
a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok technikai eszközeinek belvízi, árvízi védekezés miatti pótlására, javítására vonatkozó támogatás juttatásának részletes szabályairól

50/2005. (X. 31.) BM rendelet
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet
a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

57/2005. (XI. 30.) BM rendelet
a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről

58/2005. (XII. 9.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos állományú tagjainak nyugellátása, hozzátartozói nyugellátása, valamint baleseti járadéka megállapításának eljárási rendjéről

62/2005. (XII. 22.) BM rendelet
a körzeti polgári védelmi parancsnokságok illetékességi területe megállapításáról szóló 49/1997. (IX. 16.) BM rendelet módosításáról

40/2005. (IX. 22.) EüM rendelet
az egészségügyi intézmények katasztrófaterveinek tartalmi követelményeiről szóló 29/2000. (X. 30.) EüM rendelet módosításáról

45/2005. (X. 21.) EüM-FVM-GKM-IHM-KvVM-NKÖM-TNM együttes rendelet
egyes miniszteri rendeletek módosításáról

9/2005. (II. 18.) FVM rendelet
a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 42/2001. (VI. 15.) FVM rendelet módosításáról

32/2005. (VI. 2.) GKM rendelet
a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló szabályzatról szóló 2/1982. (II. 22.) KPM rendelet módosításáról

39/2005. (VI. 11.) GKM rendelet
a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól szóló 8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet módosításáról

44/2005. (VI. 17.) GKM rendelet
az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet módosításáról

59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet
a gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer létrehozásáról, működéséről, valamint egyes bejelentési kötelezettségekről

60/2005. (VII. 18.) GKM rendelet
a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról szóló 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet módosításáról

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet
a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről

80/2005. (X. 11.) GKM rendelet
a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről

86/2005. (X. 21.) GKM rendelet
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet
a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól

128/2005. (XII. 29.) GKM rendelet
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal veszélyes ipari üzemekre vonatkozó szakhatósági hozzájárulásának kiadásával kapcsolatos eljárásairól, valamint a veszélyes tevékenységekkel összefüggő adatközlési és bejelentési kötelezettségekről

23/2005. (VI. 16.) HM rendelet
a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól

11/2005. (VI. 17.) IM-BM-PM együttes rendelet
az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosításáról

12/2005. (X. 27.) IHM rendelet
az elektronikus ügyintézési eljárásban alkalmazható dokumentumok részletes technikai szabályairól

13/2005. (X. 27.) IHM rendelet
a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól

6/2005. (II. 22.) KvVM-BM együttes rendelet
a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet módosításáról

26/2005. (XI. 4.) KvVM rendelet
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő, egyes környezetvédelmi és vízügyi ágazati feladatokat érintő miniszteri rendeletek módosításáról

1/2005. (BK 1.) BM utasítás
a Belügyminisztérium Központi Gazdasági Főigazgatósága által üzemeltetett, pihenési célokat szolgáló intézmények igénybevételéről

3/2005. (BK 1.) BM utasítás
a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

4/2005. (BK 1.) BM utasítás
a belügyminiszter irányítása alatt álló költségvetési szervek hivatásos állományú tagjai, köztisztviselői, közalkalmazottai, munkavállalói részére 2005. január 1-jétől a személyi juttatás terhére teljesítendő egyes kifizetésekről

8/2005. (BK 6.) BM utasítás
a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata működési rendjéről szóló 2/2000. (BK 3.) BM utasítás módosításáról

15/2005. (BK 9.) BM utasítás
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek, a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata és a rendvédelmi oktatási intézmények jelentési rendjéről, egyes koordinációs feladatokról szóló 1/2001. (BK 1.) BM utasítás módosításáról

19/2005. (BK 12.) BM utasítás
a fegyverzeti és vegyivédelmi eszközellátás tervezéséről és a tartalék képzéséről

20/2005. (BK 12.) BM utasítás
a személyes és a közérdekű adatok belügyi igazgatási területen való kezelésének és védelmének egyes szabályairól szóló 33/1999. (BK 22.) BM utasítás módosításáról

23/2005. (BK 14.) BM utasítás
belügyi gépjárművezetők képzési, továbbképzési követelményeinek megállapításáról szóló 28/2002. (BK 18.) BM utasítás módosításáról

29/2005. (BK 15.) BM utasítás
a terrorizmus elleni fellépés egységes végrehajtására

36/2005. (BK 21.) BM utasítás
a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

A Magyar Köztársaság belügyminiszterének és Mongólia rendkívüli helyzetek kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterének közös nyilatkozata a katasztrófavédelem terén történő együttműködéséről (2005. április 26. BK. 9. szám.)

1048/2005. (V. 19.) Korm. határozat
a 2005. évi katasztrófavédelmi feladatokról

1088/2005. (IX. 9.) Korm. határozat
a 2005. év augusztus 15-23. között lehullott nagy mennyiségű csapadék okozta károk enyhítéséről, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok belvízi, árvízi védekezés miatti eszközpótlásáról

FVM közlemény
a tűzgyújtási tilalom feloldásáról (2005. április 30-tól)

Tájékoztató a rendészeti szakvizsga új követelményrendszeréről (BK 12.)

2005. december 31.

Összeállította:

Nyíri Csaba
tűzoltó alezredes