Jogszabályok

Jogszabály 2000

Vissza


A KATASZTRÓFAVÉDELMET ÉRINTŐ 2000-ÉVBEN MEGJELENT JOGSZABÁLYOK


2000. évi CXLV. törvény
A sportról

2000. évi CXXXIII. tv.
A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről

2000. évi CXXIX. tv.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról

2000. évi XCII. törvény
A honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény módosításáról

2000. évi XLIII. törvény
A hulladékgazdálkodásról

2000. évi XXXV. törvény
A növényvédelemről

2000. évi XXV. törvény
A kémiai biztonságról

226/2000. (XII.19.) Korm. rendelet
Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet módosításáról

161/2000. (IX. 21.) Korm. rendelet
A vásárokról és piacokról szóló 35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról

160/2000. (IX. 21.) Korm. rendelet
Az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló

150/2000. (VIII. 31.) Korm. rendelet
Az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos műszaki szakértői tevékenység gyakorlásának általános szabályairól szóló 159/1997. (IX. 26.) Korm. rendelet módosításáról

140/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

138/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

87/2000. (VI. 15.) Korm. rendelet
Az építési műszaki ellenőri tevékenységről szóló 158/1997. (IX. 26.) Korm. rendelet módosításáról

69/2000. (V. 19.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről szóló 47/2000. (IV. 10.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet feloldásáról

67/2000. (V. 19.) Korm. rendelet
A tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről szóló 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

52/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet
Az Országos Atomenergia Bizottság feladatáról, hatásköréről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal feladat- és hatásköréről, bírságolási jogköréről szóló 87/1997. (V. 28.) Korm. rendelet, továbbá a nukleáris export és import engedélyezéséről szóló 121/1997. (VII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

40/2000. (III. 24.) Korm. rendelet
Az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerről szóló 248/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

23/2000. (III. 8.) Korm. rendelet
Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

10/2000. (II. 2.) Korm. rendelet
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

9/2000. (II. 2.) Korm. rendelet
A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról

42/2000. (XII. 27.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint az önkormányzati tűzoltóság szolgálati viszonyban álló tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseiről és a személyügyi igazgatás rendjéről szóló 9/1997. (II. 12.) BM rendelet módosításáról

40/2000. (XII. 12.) BM rendelet
A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól

39/2000. (XII. 12.) BM rendelet
A lakáscélú munkáltatói támogatásról

38/2000. (XII. 5.) BM rendelet
A tűzoltóság működési területen kívül elrendelt igénybevétele költségeinek megtérítéséről szóló 50/1997. (IX. 19.) BM rendelet módosításáról

37/2000. (XII. 5.) BM rendelet
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszámáról szóló 28/1996. (XI. 26.) BM rendelet módosításáról

36/2000. (XII. 5.) BM rendelet
A hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok Riasztási és Segítségnyújtási Tervéről szóló 23/1996. (IX. 19.) BM rendelet módosításáról

33/2000. (XI. 29.) BM rendelet
A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól

32/2000. (XI. 27.) BM rendelet
A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996. (X. 30.) BM rendelet módosításáról

31/2000. (XI. 22.) BM rendelet
A hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok Riasztási és Segítségnyújtási Tervéről szóló 23/1996. (IX. 19.) BM rendelet módosításáról

21/2000. (VIII. 23.) BM-IM-TNM együttes rendelet
A fegyveres szervek hivatásos, közalkalmazotti és köztisztviselői állományának munkaköri egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint a belügyi egészségügyi szolgálat igénybevételéről

15/2000. (V. 26.) BM rendelet
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól a belügyminiszter által irányított rendvédelmi szerveknél

11/2000. (II. 23.) BM rendelet
A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény végrehajtásáról

10/2000. (II. 23.) BM rendelet
A helyszíni bírságolás részletes szabályairól

9/2000. (II. 16.) BM rendelet
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról

3/2000. (I. 31.) BM rendelet
A tűzvédelem és a polgári védelem kötelező nemzeti szabványainak megállapításáról szóló 1/1995. (II. 10.) BM rendelet módosításáról

2/2000. (I. 27.) BM rendelet
Egyes belügyminiszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

1/2000. (I. 21.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó önálló szervezetek, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok egyenruha-ellátásra jogosult személyi állománya Ruházati Szabályzatának kiadásáról szóló 21/1998. (IV. 22.) BM rendelet módosításáról

46/2000. (XII. 29.) EüM-FVM-KöM-GM együttes rendelet
Egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények behozatalával, illetve kivitelével összefüggő bejelentési és előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási (PIC) eljárásról

41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet
Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

45/2000. (XII. 28.) EüM rendelet
A mentésről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet
A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet
Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

28/2000. (X. 11.) EüM rendelet
A tűzvédelem és a műszaki mentés egészségügyi ágazatra vonatkozó különös szabályairól

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet
A munkahelyek kémiai biztonságáról

16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

5/2000. (III. 14.) EüM rendelet
A mentésről szóló 20/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról rendelkező 71/1999. (XII. 25.) EüM rendelet módosításáról

85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet
A telekalakításról

84/2000. (XI. 8.) FVM rendelet
Az építésügyi műszaki ellenőrök szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 10/2000. (III. 24.) FVM rendelet módosításáról

59/2000. (IX. 8.) FVM-GM együttes rendelet
Az építésügy körébe tartozó szakértői tevékenység gyakorlásának részletes szabályairól szóló 38/1997. (XII. 18.) KTM-IKIM együttes rendelet módosításáról

53/2000. (VIII. 11.) FVM rendelet
A területrendezési és településrendezési tervezési jogosultságról

51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet
Az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról

46/2000. (VII. 21.) FVM rendelet
A mérnöki és építész kamarák, valamint az építésfelügyeleti szervek által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról

31/2000. (VI. 26.) FVM rendelet
Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet módosításáról

10/2000. (III. 24.) FVM rendelet
Az építésügyi műszaki ellenőrök szakmai és vizsgakövetelményeiről

5/2000. (II. 11.) FVM rendelet
A területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek nyilvántartásáról, továbbá az építésügyi műszaki dokumentációk megőrzésének és hasznosításának részletes szabályairól

39/2000. (XI. 10.) GM rendelet
A gázszerelők nyilvántartásáról szóló 26/2000. (VII. 28.) GM rendelet módosításáról

28/2000. (VIII. 29.) GM rendelet
Egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról szóló 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet módosításáról

27/2000. (VIII. 29.) GM rendelet
A gázszerelők nyilvántartásáról szóló 26/2000. (VII. 28.) GM rendelet módosításáról

26/2000. (VII. 28.) GM rendelet
A gázszerelők nyilvántartásáról

19/2000. (VI. 15.) GM rendelet
A nukleáris anyagok nyilvántartási rendszeréről, nemzetközi ellenőrzéséről és a velük kapcsolatos egyes hatósági jogkörökről szóló 39/1997. (VII. 1.) IKIM rendelet módosításáról

17/2000. (VI. 9.) GM rendelet
A sújtólég- vagy robbanásbiztos védelmű villamos gyártmányok vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 25/1996. (IV. 17.) IKM rendelet módosításáról

16/2000. (V. 12.) GM rendelet
A 4/1979. (III. 7.) NIM rendelettel hatályba léptetett Nyomástartó Edények Biztonsági Szabályzata módosításáról

15/2000. (V. 3.) GM rendelet
Az egyes villamossági termékek ellenőrzéséről és minősítéséről szóló 8/1984. (VII. 1.) IpM rendelet módosításáról

14/2000. (V. 2.) GM rendelet
A radioaktív hulladékok végleges elhelyezésével kapcsolatos beszállítási díjtételekről szóló 27/1999. (VI. 4.) GM rendelet módosításáról

25/2000. (IX. 22.) HM rendelet
A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

12/2000. (V. 31.) HM rendelet
Az árvízvédelem során kifejtett tevékenység elismeréseként szolgálati jel alapításáról

5/2000. (II. 29.) IM rendelet
Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosításáról

29/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet
A hajózásról szóló 1973. évi 6. törvényerejű rendelet végrehajtásáról intézkedő 5/1974. (V. 21.) KPM rendelet módosításáról

28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet
A hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről

5/2000. (IX. 13.) KöViM rendelet
A folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 15/1997. (IX. 19.) KHVM rendelet módosításáról

13/2000. (V. 31.) KHVM-HM-EüM együttes rendelet
A légiközlekedési balesetek és a repülőesemények szakmai vizsgálatának szabályairól

12/2000. (V. 24.) KHVM rendelet
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

11/2000. (V. 24.) KHVM rendelet
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

10/2000. (III. 24.) PM rendelet
A szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott dolgok kezeléséről és értékesítéséről, valamint a pénzbírság és egyéb pénzösszeg letiltásáról és átutalásáról

2/2000. (XII.21.) ISM rendelet
Az ifjúsági és sportminiszter felügyelete alá tartozó intézmények katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet
Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről

11/2000. (XI. 10.) KöViM rendelet
A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 14/1997. (IX. 3.) KHVM rendelet módosításáról

2/2000. (BK.3.) BM utasítása
A rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata működési rendjéről

9/2000. (BK.8.) BM utasítása
A Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

13/2000. (BK.11.) BM utasítása
A Belügyminisztérium és szervei által üzemeltetett üdülők és pihenőházak oktatási, továbbképzési feladatok végrehajtása és egyéb rendezvények tartása céljából történő igénybevételéről.

14/2000. (BK.11.) BM utasítása
A munkavédelem egyes ágazati feladatainak egységes ellátásáról.

15/2000. (BK.11.) BM utasítása
A ruházati-, fegyverzeti-, gépjármű-, bűnügyi-, technikai eszközökre (anyagokra), számítástechnikai berendezésekre-, valamint objektumokra (épületekre) vonatkozó előírások megtartásának ellenőrzését szolgáló szemlék végrehajtására.

18/2000. (BK.12.) BM utasítása
A korszerű egyenruházat kialakítására felállítandó bizottságról.

19/2000. (BK.13.) BM utasítása
Létszámzárlat elrendeléséről.

22/2000. (BK.14.) BM utasítása
A Belügyminisztérium Építési Szabályzatának kiadásáról

23/2000. (BK.14.) BM utasítása
Középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről szóló 132/2000. (VII.14.) Korm. r. egyes rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

30/2000. (BK.18.) BM utasítása
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek működésének fokozott ellenőrzéséről és felügyeletéről

Összeállította:

Nyíri Csaba
tűzoltó őrnagy