Jogszabályok

Jogszabályok 2008. II. negyedév

Vissza


a tűzoltóságokat, a katasztrófavédelmi igazgatóságokat érintő 2008. II. negyedévben megjelent jogszabályok
 
 
2008. évi XXIX. törvény
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról
 
2008. évi XXXIII. törvény
az önkéntes tűzoltó egyesületekről
 
73/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet
a Budai Palota kulturális, turisztikai fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
 
74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet
a "Pécs 2010 - Európa Kulturális Fővárosa" program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
 
75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet
egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
 
76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet
Záhony térségében a vasúti, valamint a belső közúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
 
77/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet
egyes útépítési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
 
140/2008. (V. 16.) Korm. rendelet
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
 
78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet
a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről
 
118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet
egyes kormány- és miniszteri rendeleti szintű jogszabályok és jogszabályi rendelkezések technikai deregulációjáról
 
132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet
az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről
 
156/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet 
a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
 
14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet
a bányászati hulladékok kezeléséről
 
158/2008. (VI. 10.) Korm. rendelet 
a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosításáról
 
8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet
a Rendőrség és a Határőrség integrációjával összefüggő és más miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
 
7/2008. (VI. 18.) KHEM rendelet
a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról szóló 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet módosításáról
 
 
1/2008. (VI. 18.) ÖM rendelet
az önkormányzati miniszter feladatkörébe tartozó tevékenységek sugárvédelmi ellenőrző rendszerének működési feladatairól
 
24/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet
az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet módosításáról
 
9/2008. (BK 10.) ÖTM utasítás
az önkormányzati és területfejlesztési miniszter irányítása alatt álló költségvetési szervek hivatásos állományú tagjai, köztisztviselői és közalkalmazottai részére 2008. január 1-jétől a személyi juttatás terhére teljesítendő egyes kifizetésekről
 
2008. július 3.                                      
 
Összeállította:  Nyíri Csaba tűzoltó alezredes