Jogszabályok

Jogszabályok 2010. I. negyedév

Vissza


A tűzoltóságokat, a katasztrófavédelmi igazgatóságokat érintő 2010. I. negyedévben megjelent jogszabályok
 
 
 
8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet
a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól
 
15/2010. (II. 5.) Korm. rendelet
a Pannonia Ethanol Zrt. bioetanol-előállító üzem projekt Dunaföldvár város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
 
61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet
 az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
 
60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet
 a DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
 
3/2010. (I. 28.) IRM rendelet
a tűzvédelem és a műszaki mentés különös szabályairól a büntetés-végrehajtási szervezetnél című 14/1999. (X. 22.) IM rendelet módosításáról
 
13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet
 az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról
 
11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet
a radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról
 
26/2010. (III. 31.) KHEM rendelet
a védelmi feladatokban részt vevő postai szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról
 
1/2010. (I. 8.) NFGM rendelet
az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről
 
10/2010. (III. 2.) NFGM rendelet
egyes ipari és kereskedelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
 
4/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet
a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról
 
2/2010. (I. 22.) ÖM rendelet
a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható természetbeni juttatásainak fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről és módjáról
 
5/2010. (I. 28.) ÖM rendelet
a belterületi belvízrendezési célok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
 
2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet
a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól
 
1/2010. (I. 29.) ÖM utasítás
a hivatásos katasztrófavédelmi szervek személyi állománya által választható természetbeni juttatások fajtáiról, mértékéről, a kifizetés rendjéről és módjáról szóló 19/2009. (XII. 29.) ÖM utasítás módosításáról
 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója
a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról
Megjelent:
Hivatalos Értesítő 2010/1. (I. 6.)
 
2010. április 20.                     
 
Összeállította:                                 Nyíri Csaba
                                                           tűzoltó alezredes