Jogszabályok

Jogszabályok 2013. IV. negyedév

Vissza


A tűzvédelmet és a katasztrófavédelmet érintő
2013. IV. negyedévben megjelent jogszabályok
 
 
 
 
2013. évi CLXV. törvény 
a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről
 
2013. évi CXCII. törvény
Egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról
 
2013. évi CCXLIII. törvény
Az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról
 
2013. évi CCLII. törvény 
 egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról
 
2013. évi CCLI. törvény 
 a fejlesztéspolitikával összefüggő egyes törvények módosításáról
 
361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet
a segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól
 
435/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet
Egyes tűzvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 
476/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról
 
511/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet
A nem rendszeres kéményseprő-ipari közszolgáltatás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről
 
512/2013. (XII. 29.) Korm. rendelete
egyes rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosításáról, kijelöléséről és védelméről, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
 
522/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
 
559/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 
 a bányászattal és a távhőszolgáltatással összefüggő kormányrendeletek módosításáról
 
55/2013. (X. 2.) BM rendelet
Az egyes építményszerkezetek tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségének a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 13. § (4) bekezdés e) pontja szerinti igazolásának eseteiről és módjáról
 
58/2013. (X. 11.) BM rendelet 
a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról
 
59/2013. (X. 21.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet és a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2013. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználása rendjéről szóló 9/2013. (III. 29.) BM rendelet módosításáról
 
60/2013. (X. 24.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosításáról
 
64/2013. (XII. 4.) BM rendelet
A szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelmények meghatározásáról és egyes tűzvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
 
71/2013. (XII. 16.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosításáról
 
72/2013. (XII. 17.) BM rendelet
A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról
 
76/2013. (XII. 18.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet módosításáról
 
77/2013. (XII. 19.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közúti járművei forgalomba helyezésének és időszakos vizsgálatának egyes szabályairól szóló 14/2013. (V. 2.) BM rendelet módosításáról
 
 
 
 
82/2013. (XII. 23.) BM rendelet
Egyes tűzvédelmi és tűzmegelőzési miniszteri rendeletek, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról
 
83/2013. ( XII. 31.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról
 
33/2013. (XII. 23.) KIM rendelet 
a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóságok és szakhatóságok által a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak felé, továbbá a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak által a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és a Kormány tagjai felé teljesítendő, törvényben vagy kormányrendeletben előírt rendszeres és eseti jellegű jelentések, valamint tájékoztatások
 
51/2013. (XI. 18.) NGM rendelet
A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet módosításáról
 
61/2013. (X. 17.) NFM rendelet
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról
 
62/2013. (X. 17.) NFM rendelet
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról
 
18/2013. (X. 28.) NMHH rendelet
A honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet módosításáról
 
36/2013. (XII. 21.) BM utasítás 
 a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek szervezeti teljesítményértékelése keretében elvégzendő, a szervezeti működés teljesítménymutatói értékelésének szempontrendszeréről
 
4/2013. (X. 11.) BM OKF utasítás a tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezéséről
 
5/2013. (X. 18.) BM OKF utasítás
az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai irányításának és felügyeletének katasztrófavédelmi feladatairól szóló 2/2013. (V. 17.) BM OKF utasítás módosításáról
 
6/2013. (X. 31.) BM OKF utasítás
a Nemzeti Minősítési Rendszer alapkövetelményeiről
 
7/2013. (XI. 22.) BM OKF utasítás
a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság minőségirányítási rendszeréről és a területi szervek minőségirányítási rendszereire vonatkozó általános szabályokról
 
2014. január 01.                     
 
Összeállította:            
                                                            Nyíri Csaba
                                                              tűzvédelmi szakértő
                                                            Tel: 20-261-7937
                                                              web: nyirituzvedelem.hu