Jogszabályok

Jogszabályok 2014. III. negyedév

Vissza


A TŰZVÉDELMET ÉS A KATASZTRÓFAVÉDELMET ÉRINTŐ 2014. III. NEGYEDÉVBEN MEGJELENT JOGSZABÁLYOK 

 


223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelete
a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelete
a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról

6/2014. (IX. 10.) NMHH rendelet
a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet módosításáról

15/2014. (IX. 5.) BM utasítás
a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

11/2014. (VII. 4.) BM OKF utasítás 
a hivatásos katasztrófavédelmi szervek Normaalkotási Szabályzatáról

2014. október 1.        

Összeállította:             
                     Nyíri Csaba
                                                              tűzvédelmi szakértő
                                                            Tel: 20-261-7937
                                                              web: nyirituzvedelem.hu