Jogszabályok

Jogszabályok 2007. III. negyedév

Vissza


A TŰZOLTÓSÁGOKAT, A KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁGOKAT ÉRINTŐ 2007. III. NEGYEDÉVBEN MEGJELENT JOGSZABÁLYOK

2007. évi XC. tv.
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról

180/2007. (VII. 3.) Korm. r.
Az országhatárt átlépő hulladékszállításról

235/2007. (IX. 4.) Korm. rendelet
a robbanóanyagok Közösségen belüli szállítási okmányáról szóló határozat rendelkezéseivel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

239/2007. (IX. 12.) Korm. rendelet
a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

36/2007. (VII. 4.) IRM r.
A pénzbírságot kiszabó jogerős szabálysértési határozat végrehajtásának átvételére, illetve átadására jogosult központi hatóság kijelöléséről és a formanyomtatvány tanúsítványról

46/2007. (IX. 29.) IRM rendelet
az igazságügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról

24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet
a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról

66/2007. (VII. 5.) GKM rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról

19/2007. (VIII. 29.) ÖTM rendelet
a tűzvédelem atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos követelményeiről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról

165/2007. (VIII. 31.) KE határozat
nyugállományú polgári védelmi dandártábornok kinevezéséről

FVM közlemény
a tűzgyújtási tilalom feloldásáról
Megjelent:
MK 2007/123. (IX. 21.)
Megjegyzés:
A tilalom 2007. szeptember 8-tól feloldásra került.

2007. október 8.
Összeállította: Nyíri Csaba
tűzoltó alezredes