Jogszabályok

Jogszabályok 2008. IV. negyedév

Vissza


A tűzoltóságokat, a katasztrófavédelmi igazgatóságokat érintő 2008. IV. negyedévben megjelent jogszabályok

2008. évi C. törvény
egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
 
2008. évi CXI. törvény
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról
 
256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet
az önkéntes tűzoltóság létesítéséről, működésének feltételeiről és feladatáról
 
258/2008. (X. 22.) Korm. rendelet
a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok egyes többletkiadásainak támogatásáról
 
303/2008. (XII. 18.) Korm. rendelet
a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzatok egyszeri támogatásáról
 
307/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet
az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
 
310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet
az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről
 
318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet
a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéről
 
358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet
a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
 
362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet
a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról
 
31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet
az igazságügyi szakértői működésről
 
32/2008. (XII. 31.) IRM rendelet
az igazságügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról
 
30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet
a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról
 
6/2008. (X. 8.) ÖM rendelet
egyes fejezeti kezelésű előirányzatokból pályázati úton, illetve egyedi döntéssel nyújtandó támogatásokra vonatkozó eljárás szabályairól
 
7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet
az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről
 
9/2008. (X. 22.) ÖM rendelet
a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről szóló 57/2005. (XI. 30.) BM rendelet módosításáról
 
10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet
a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről
 
11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet
a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok központilag finanszírozott létszámáról, valamint a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok szervezési kategóriába sorolásáról és a készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz állományáról 
 
13/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet
a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatásának igénylési, folyósítási és elszámolási rendjéről szóló 14/2008. (III. 27.) ÖTM rendelet módosításáról
 
17/2008. (XII. 31.) ÖM rendelet
a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve kijelölésével összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról
 
18/2008. (XII. 31.) ÖM rendelet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a katasztrófavédelmi szerveknél történő végrehajtásáról 49/2008. (XII. 31.) PMr. A biztosítók belső adatszolgáltatásának rendjéről és tartalmáról szóló 5/2006. (II. 7.) PM rendelet módosításáról
 
3/2008. (XI. 7.) TNM rendelet
a tűzvédelem és a műszaki mentés polgári nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó különös szabályairól szóló 6/2003. (VI. 20.) MeHVM rendelet módosításáról
 
6/2008. (HÉ 40.) ÖM utasítás
az ÖM fejezethez tartozó költségvetési szervek gazdálkodási jogkör szerinti besorolásáról, költségvetési szerv középirányító szervként történő elismeréséről, a gazdálkodási jogosítványok megosztási rendjéről
 
7/2008. (HÉ 41.) ÖM utasítás
az Önkormányzati Minisztérium hivatali szervezetei kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési, valamint érvényesítési rendjéről
 
7/2008. (HÉ 45.) ÖM utasítás
a jogszabály-előkészítő tevékenység rendjéről
 
8/2008. (HÉ 41.) ÖM utasítás
a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről
 
10/2008. (HÉ 46.) ÖM utasítás
az Önkormányzati Minisztérium és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ügyeleti szolgálata által teljesítendő jelentési (tájékoztatási) kötelezettség rendjéről
 
11/2008. (HÉ 48.) ÖM utasítás
a katasztrófavédelmi szervek jelentési rendjéről
 
13/2008. (HÉ 50.) ÖM utasítás
a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszeréről
 
14/2008. (HÉ 50.) ÖM utasítás
a belföldi reprezentációról
 
16/2008. (HÉ 51.) ÖM utasítás
a katasztrófavédelmi eszközök rendszeresítésének szabályairól
 
17/2008. (HÉ 53.) ÖM utasítás
az Önkormányzati Minisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásról
 
ÖM közlemény
az Önkormányzati Minisztérium szolgálati titokkörének megállapításáról
 
KHEM közlemény
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének alkalmazásáról
 
KHEM közlemény
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) alkalmazásáról
 
1088/2008. (XII. 30.) Korm. határozat
a szakhatósági közreműködések felülvizsgálatából eredő további feladatokról
 
131/2008. (XI. 3.) AB határozat
a közigazgatási hivatalokról szóló 177/2008. (VII. 1.) Korm. rendelet megsemmisítéséről
 
2009. január 6.                                   
Összeállította:                                 Nyíri Csaba

                                                                                                    tűzoltó alezredes