Jogszabályok

Jogszabályok 2015. III. negyedév

Vissza


A tűzvédelmet és a katasztrófavédelmet érintő

2015. III. negyedévben megjelent jogszabályok

 

2015. évi CXX. törvény 

egyes vízgazdálkodási és tűzvédelmi tárgyú, illetve közszolgáltatás ellátásával összefüggő törvények módosításáról

 

237/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet 

a Budai Vigadó felújítására irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 

43/2015. (VII. 20.) NFM rendelet 

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosításáról

 

52/2015. (IX. 18.) NFM rendelet 

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosításáról

 

53/2015. (IX. 18.) NFM rendelet 

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló 62/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosításáról

 

2015. október 1.

Összeállította: Nyíri Csaba tűzvédelmi szakértő

Tel: 20-261-7937

web: nyirituzvedelem.hu