Személyiségek

Élő személyiség

Bellus László
A hazai épületek tűzvédelmében, mint a beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések elismert szakértője, a tervezők, és karbantartók oktatásában illetve az érvényes jogi szabályozás kidolgozásában jelentős szerepe van.

BővebbenBérczi László tű. dandártábornok
Közel húsz éves pályafutása döntő részében a tűzoltás, műszaki mentés területén, ezek irányításában szerzett tapasztalatokat, miközben folyamatosan képezte magát. Ezzel párhuzamosan az oktatásban, a publikációkban és a tudományos munkában is letette névjegyét. Vidéki és fővárosi tapasztalatokat követően a katasztrófavédelem tűzoltósági főfelügyelőjévé nevezték ki.

BővebbenBöhm Péter
Gépészmérnökből lett tűzoltóparancsnok az 1957-ben Szekszárdon született Böhm Péter, aki a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Gépész Főiskoláján szerzett diplomával a kezében tért vissza Tolnába, és végzettségének megfelelően helyezkedett el az Alsótengelici Állami Gazdaságnál műhelyvezetőként. Érezte, hogy a műszaki pályán többre képes, és új utat keresett. 1982-ben, a Paksi Tűzoltóparancsnokság hatósági főelőadói beosztásba került. Azóta a tűzvédelem elkötelezettje..

BővebbenBorsos Tibor
A bányától a tűzoltóságig, s onnan a szakértői munkáig terjedő szakmai pálya a tűzmegelőzés jegyében telik. Országos hírnevét jelentős tűzvizsgálatok és ezzel kapcsolatos szakértői dolgozatok hozták. Ennek is tulajdonítható, hogy az országban elsők között lett igazságügyi tűzvédelmi szakértő.

BővebbenDr. Bánky Tamás
A hazai építészeti tűzvédelem nemzetközileg elismert szakértője, tanszékvezető egyetemi tanár, számos tudományos társaságban képviseli hazánkat. Tűzvédelmi pályafutását megelőzően az élsportban – mint a magyar tornászválogatott tagja – is letette névjegyét. Hivatásos tűzoltói szolgálat után az építészeti tűzvédelem meghatározó kutató műhelyében, az ÉMI-ben vált vezető tűzvédelmi szakértővé.

BővebbenDr. habil. Cziva Oszkár tűzoltó mk. ezredes
1965. XI. 15-én született Székesfehérváron. Műszergyártó és karbantartó szakon végzett 1984-ben a középiskolában, majd a Mechanikai Műveknél telefon-gyártmánytechnológusként dolgozott. A sorkatonai szolgálat teljesítését követően 1986. április 1-én lett tűzoltó.

BővebbenDr. Nagy Lajos
Sokszínű szakmai tevékenységét elsősorban a tűzoltási, műszaki mentési szakterület fejtette ki kezdetben, később azonban tudományos érdeklődése a tűzoltóság nukleárisbaleset-elhárítási feladatainak biztonságosabbá tételére, majd jelentős mértékben a hazai képzésre összpontosult. Újításaival számos jelentős eredményt ért el. Tudományos munkásságát 41 referált cikk és 21 konferencia előadás és 15 monográfia fejezet fémjelzi.

BővebbenDr. Szőcs István PHD
Vegyésztechnikus, vegyipari gépészmérnök, vegyészmérnök, a Katonai Műszaki Tudományok doktora. 1988 óta foglalkozik tűzvédelmi fejlesztéssel. Az Impulzus Tűzoltási Technológia, az Instant Hab, és a FoamFatale tartály tűzvédelmi technológia kidolgozója. Fő tevékenysége a tűzvédelmi kutatás-fejlesztés, ennek eredménye 75 szabadalma.

BővebbenDr. Takács Lajos Gábor
Több, mint 15 éves szakmai pályafutása alatt a hazai építészeti tűzvédelem szakértő-jévé képezte magát, ennek is tulajdoníthatóan az új OTSZ kidolgozásában aktívan részt vett. E témában írta PHD doktori értekezését, ilyen című tantárgy megalapítója és oktatója a Műegyetemen, közben oktat az Ybl főiskola tűzvédelmi szakán, a Műszaki egyetemen pedig elindította a tűzvédelmi szakmérnöki képzést, számos konferencián előadó. Emellett gyakorló építészmérnökként számos tervezés és nagy projektek szakértői tevékenysége fűződik a nevéhez.

BővebbenDr. Vass Gyula

Dr. Vass Gyula főtanácsos szakmai pályafutását vonulós tűzoltóként kezdte, majd az országos tűzoltó parancsnokságon illetve az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon megelőzési szakterületen folytatta szakmai pályafutását. Ezt követően a súlyos ipari baleseteket elleni védekezés vált szakterületévé, ahol a SEVESO irányelv bevezetését levezényelve szerzett hírnevet hazánknak és szakértelmének.

BővebbenDuruc József ny. tűzoltó ezredes
Generációk tanulták tőle a tűzmegelőzés szakmai ismeretei mellett a pontosságot, az aprólékos szakmai munka tiszteletét.

BővebbenFeicht Ferenc
Az MSA AUER Biztonságtechnika Kft. vezetője 1952. július 18-án Kiskunhalason született. Középiskolai tanulmányait Kalocsán végezte, amelyet a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Karán szerzett gépészmérnöki diploma követett 1976-ban.

BővebbenKoczka Sándor okleveles gépészmérnök
Mérnöki diplomája megszerzése óta szoros kapcsolatban van a tűzvédelemmel. Elsőként a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes létesítmények, berendezések fejlesztésében több szabadalom szerzője. A későbbiekben pedig a robbanáselfojtás, a habbal oltás, a létesítmények tűzvédelme területén több országos jelentőségű fejlesztési eredményt ért el.

BővebbenKreitner János
Születési adat: Az 1952-ben született szakember a műszaki főiskola elvégzése után jelenlegi munkahelyén a Csolnoki Szerelvénygyártó Kft-nél, illetve jogelődjeinél 1980-ban kezdett dolgozni. Ez egyben meghatározóvá vált a további életére.
1980 óta aktívan részt vesz a tűzvédelemben azon belül is a tűzoltó szerelvények szabványosításában működik közre, majd az új szabványoknak megfelelő szerelvények gyártásának megszervezésében tevékenykedik, jelenleg pedig ezek továbbfejlesztésében aktív. Ez az aktivitás nemcsak cégvezetői minőségére, hanem társadalmi munkájára is vonatkozik, hisz a TSZVSZ alelnöke is egyben.

BővebbenMélykúti Sándor
A tűzoltó gépjárművek és a mobil tűzvédelmi eszközök hazai fejlődése és fejlesztése a 80-as évek közepétől összeforrott Mélykúti Sándor a BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. vezérigazgatójának, korábban a Tűzoltóság Központi Javító Üzem parancsnokának szakmai pályafutásával.

BővebbenNagy Katalin
A hő-és füstelvezetés szakértőjeként szerzett nevet és elismerést magának ebben a jórészt férfiak által művelt szakmában. Aktívan részt vett az új OTSZ előkészítő bizottsági munkájában, miközben tűzvédelmi szakmérnöki oklevelet szerzett. Szakmai, társadalmi munkáját ismerték el a kollégái, amikor legutóbb a Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesületének elnökévé választották.

BővebbenNikicser Ildikó
Születési adat: Hegyhátszentjakab 1962. január 15.
A tűzvédelem területén a felnőtt oktatás mellett, a Tűzvédelmi Szolgáltatók és Vállalkozók Szövetségének titkáraként a nemzetközi és országos szakmai konferenciák szervezésében, a szövetség tevékenységének koordinációjában tevékenykedik aktívan.

BővebbenPesztenlehrer Lajos ny. tű. ezds
Tevékenysége Győrhöz és a megyéhez köti, ahol számos szakmai beosztás betöltése után lett megyei igazgató. Munkájában a képzés jelentős szerepet játszott. Évenkénti témafeldolgozásaik, a gimnáziumi tűzoltóképzés, a főiskolai önkéntes parancsnoki fakultáció megteremtése országosan is példamutató kezdeményezés. Emellett számos nagy tűzeset tapasztalatainak feldolgozásában működött közre.

BővebbenProf. Dr. Bleszity János ny. tű. vezérőrnagy
A hazai felsőfokú tűzoltó szakképzés megalapítása, majd a főiskolai szintű katasztrófavédelmi szak létrehozása és beindítása ugyancsak a nevéhez köthető, miközben irányításával jelentős korszerűsítések történtek a KOK képzési rendszerében és a nemzetközi együttműködésben.

BővebbenProf. Dr. Bukovics István
Okleveles biztonságtechnikai és tűzoltó mérnök, a műszaki tudományok kandidátusa, katonai műszaki tudományok habilitált doktora, az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, nyugalmazott tűzoltó vezérőrnagy. 1972-től 1997-ig hivatásos tűzoltó, majd a Belügyminisztérium különböző szakterületein vezető munkatárs.

BővebbenTarnaváry Zoltán tű. ezredes
A hazai tűzmegelőzés új pályára állításában, az engedélyezés és a piacfelügyelet kialakításában szerzett jelentős érdemeket, amellyel kivívta a szakma elismerését. Jelentős szerepe volt az új OTSZ kialakítását megelőző szakmai teamek életrehívásában. Mellékesen évek óta a tűzoltósági tenderek bírálóbizottságának elnöke.

BővebbenVágvölgyi László
Születési adat: Bonyhád 1958. június 13.

A tűzmegelőzési szakember egész eddigi szakmai pályafutása a megelőzés jegyében telt. Országos hírnevét a szakmai versenyek első helyezéseivel alapozta meg, amit később szakértői címek, jegyzetek és az oktatói munka tettek teljessé.

BővebbenZellei János
Zellei János neve több mint két évtizede összeforrott az építészeti tűzvédelemmel. Számos saját szabadalommal e szakterület piacvezető cégét építette ki, miközben aktív közéleti szereplő. A Gépipari Tudományos Egyesület Tűzvédelmi szakosztályának vezetőségi tagja, a TSZVSZ elnöke.

Bővebben