Névjegy

Élő személyiség

Név: Mélykúti Sándor

A tűzoltó gépjárművek és a mobil tűzvédelmi eszközök hazai fejlődése és fejlesztése a 80-as évek közepétől összeforrott Mélykúti Sándor a BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. vezérigazgatójának, korábban a Tűzoltóság Központi Javító Üzem parancsnokának szakmai pályafutásával.
Mélykúti Sándor nyugállományú tűzoltó ezredes 1959. március 18-án született Makón. A Csongrád megyei Csanádpalotán eltöltött gyermekévek után Szegeden, az akkori Rózsa Ferenc Szakközépiskolában (ma már Csonka János-ról van elnevezve) szerzett érettségit és fertőződött meg a gépjárműves szakma szeretetével. Egyetemi tanulmányokat a Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karán folytatott 1983-ig, melynek elvégzésével gépészmérnöki oklevelet szerzett.
 
Első munkahelye az Állami Tűzoltóság Központi Javítóüzeme, ahol a kezdeti években szerkesztőmérnökként került egyre közelebb a mobil tűzoltótechnikákhoz és tűzoltó gépjárművekhez. 1991-től 7 pályázó közül kiválasztva üzemparancsnokként irányította a KJÜ-t 2001. augusztusáig, amikor a belügyminiszter megszüntette a Javítóüzemet és létrejött a BM HEROS Rt.
 
Mélykúti Sándor ezredesként nyugállományba vonulva a teljes átalakulási folyamatot és a cégépítést végigvezényelte és munkatársaival megkezdték a HEROS alapjainak lerakását.
 
Még a Javítóüzemnél eltöltött évek alatt 1985-ben a BM TKK-n elvégezte a tűzoltó tiszti átképzőt, majd 1989-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen munkavédelmi szakmérnöki oklevelet szerzett. Üzemparancsnokként és műszaki szakemberként aktív szerepet játszott az 1990-es évek elején beindított tűzoltósági eszközfejlesztés előkészítésében és megvalósulásában, majd 1997-től a hazai tűzoltóság történetében talán legnagyobb volumenű, 3 éven át zajló, 174 db gépjárműfecskendő beszerzésével záruló járműfejlesztési programban.
 
Már ebben az időszakban szilárd elhatározásává vált a hazai tűzoltógépjármű gyártás újjáélesztése, amely a HEROS keretei között megvalósulva nevéhez és a megvalósításban mellette álló munkatársai nevéhez fűződik. Meggyőződéssel vallotta és vallja, hogy hazai szellemi és technikai bázisra építve is megteremthető és működtethető a tűzoltógépjármű gyártás. Eleinte a költségvetési működési forma által behatárolt keretek közé szorítva tett az általa irányított KJÜ apró lépéseket a magyarországi gyártás felélesztésére. Később a HEROS megalakulásától kezdődően a kezdeti ütem felgyorsult és néhány esztendő alatt a HEROS kiszélesítette gyártmánypalettáját. 2004-re megvalósult a korszerű tervezési, fejlesztési háttér, 2005-2006-tól pedig gépesítetté vált az immár szériagyártást is lehetővé tévő gyártástechnológiai rendszer.
 
Mélykúti Sándor alapító – a kezdeti években elnökségi – tagja volt a Tűzvédelmi Szolgáltatók és Vállalkozók Szövetségének.
Szakmai pályafutása alatt megszerzett ismereteit több folyóirat (Flórián exPress, Védelem, Tűzvédelem, Tűzvonalban) hasábjain megjelent számtalan tanulmányon és publikáción keresztül osztotta meg az érdeklődőkkel. A Flórán exPress-nél éveken keresztül technikai rovatvezetőként gondozta a műszaki ismeretek közvetítését az olvasók felé.
 
Néhány a közölt publikációiból és tanulmányaiból a teljesség igénye nélkül:
 
 • A vonulás veszélyei.
 • 10 év a hazai tűzoltó gépjárműgyártásban.
 • Koravén tűzoltótechnikák.
 • „ÜVEGZSEB és ZSEBPÉNZ” avagy gazdálkodás vagy pénzköltés.
 • Tenderek tükrében.
 • Felsőbb osztályba léphet ???
 • Szakmai vásárok céllal és „céltalanul”.
 • Kell egy tűzoltó autó!
 • Komplex légzés és bőrvédelem veszélyes anyagok jelenlétében végzett katasztófa elhárítási beavatkozásoknál.
 • Megjelent a tűzvédelmi törvény utolsó végrehajtási rendelete.
 • Szakmai ízlések és pofonok…!
 • Tűzoltás és műszaki mentés Unimoggal a természeti károk felszámolása során.
 • Hazai légzésvédelem a 80-as évek technikai szintjén.
 • „Evolúciós ártalmak” elleni védelem.
 • A levegőben rejlő erő.
 • Tűzoltó gépjárművek kárjavítása.
 • Stb.
 
A mintegy negyedszázados munkássága alatt a tűzoltóság mobil technikai eszközeinek beszerzési rendszerére, fejlesztésére, fenntartására vonatkozóan több alkalommal konferenciákon, rendezvényeken, regionális értekezleteken szigorú szakmai alapokra támaszkodva, meggyőző hitelességgel és elhivatottsággal fejtette ki véleményét felkért előadóként.

Vissza