Személyiségek

Bátorság Érdemjel

Bátorság Érdemjel
 
A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a belügyminiszter a 6/1992. (V. 5.) BM rendeletben rendelkezett a Szolgálati Jel, Bátorság Érdemjel kitüntető cím és Miniszteri Díj alapításáról.
  
 
4. § A BM szerveknél szolgálati jogviszonyban álló személyek, szolgálati tevékenységük során tanúsított kiemelkedő helytállása, bátor magatartása elismerésére kitüntető címként „Bátorsági Érdemjel”-et alapítok. (A Bátorsági Érdemjel leírását és viselésének rendjét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.)
A Bátorság Érdemjel adományozására a belügyminiszter által irányított rendészeti szervek vezetői, parancsnokai - a szolgálati út betartásával - tehetnek előterjesztést.
 
5. § A Bátorság Érdemjel a BM szervek tevékenységét segítő, vele foglalkoztatási viszonyban nem álló személyek részére is adományozható.
 
8. § (1) Valamennyi érdemjel kitüntető cím odaítéléséről a BM szervek vezetőinek, hivatásos önkormányzati, köztestületi önkéntes, létesítményi tűzoltóság és tűzoltó egyesületek állományában dolgozók esetében e szervek vezetőinek az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság útján tett javaslata alapján a belügyminiszter dönt.
(2) Valamennyi érdemjel kitüntető cím adományozásának feltétele az 1. § a) és b) pontja, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltók esetében legalább 10 éves BM, közszolgálati, illetve önkormányzati foglalkoztatási jogviszony megléte, melytől a belügyminiszter kivételes esetekben eltérhet.