Névjegy

Élő személyiség

Név: Duruc József ny. tűzoltó ezredes

Generációk tanulták tőle a tűzmegelőzés szakmai ismeretei mellett a pontosságot, az aprólékos szakmai munka tiszteletét.
Kezdetek
1946. június 10-én született Lajosmizsén. A Kereskedelmi szakközépiskolai érettségi után közel egy évtizedig első szakmájában a kereskedelemben dolgozott.
1970. szeptemberében új időszámítás kezdődik számára, a BM Budapesti Tűzoltó Parancsnokság állományában tűzoltó lesz. Beosztott tűzoltóként a fővárosban és környékén számos jelentős tűz- és káresemény felszámolásában vett részt. 1975-ben nappali tagozaton kiváló eredménnyel elvégezte a Tűzoltó Tisztképző Iskolát. Még ebben az évben tanárként szolgálati feladatai ellátása mellett hosszú képzési menetelésbe kezd. A Kossuth Lajos Katonai Főiskola pedagógiai szakán szerez tanári végzettséget, majd az Államigazgatási Főiskolán igazgatásszervezői diplomát, mindkettőt jeles eredményel.
A tiszti iskola elvégzése még rövid ideig a Főváros IX. Kerületi Tűzoltó Parancsnokság állományába került őrségparancsnoknak. 1975. szeptemberétől azonban már a tanári pályával jegyezte el magát. Vezényeltként a Tűzoltó Tisztképző Iskola Tűzoltási és Szolgálati Tanszékén dolgozik tanárként, majd 1975. novembertől áthelyezik az Iskola Tűzmegelőzési Tanszékére tanári beosztásba.
Tanári feladatai ellátása során az iskola hallgatói állományával együtt részt vett olyan nagy káresemények felszámolásában, mint pl. a zsanai gázkitörés.

A tanár úr
A szakmai munkája elismeréseként 1986-tól 1989-ig a Tűzmegelőzési Tanszék tanszékvezető-helyettesi feladatait látta el. Közben a gyakorlati ismeretei szinten tartása és fejlesztése érdekében rendszeresen gyakorló időket töltött különböző tűzoltó parancsnokságokon. 1989. - től a Szolgálati Tanszék vezetője.

1992-ben a BM Tűzvédelmi Oktató és Kutató Intézet Tűzmegelőzési Tanszék vezetőjének nevezték ki és egyben oktatási szakigazgatói feladattal is megbízták.
1993-ban már az új BM Tűz és Polgári Védelmi Intézet oktatási igazgatója és egyben főigazgató helyettese.
Az 1996. január 1-i létrejöttét követően a BM TOP Tűzvédelmi Kiképző Intézet igazgatójaként irányította a tűzoltó és tűzvédelmi képzés szervezetét, működését, a Tűzoltó Múzeum, a Tűzoltó Zenekar és a Tűzvédelmi Vizsgáló Laboratórium tevékenységét.
Munkája során tevékenyen részt vett a tűzoltó és tűzvédelmi szakképzések oktatási alapdokumentumainak kidolgozásában és a képzés sikeres működtetésében. Részese volt a tűzvédelmi jogszabályok és a tűzvédelmi szakképzési jogszabályok kidolgozására létrehozott szakmai bizottságoknak.
Kérelmére 1998. december 1-i hatállyal nyugállományba került, de nem vonult ki az általa nagy szeretettel végzett oktatásszervezésből.

Az oktatásszervező
1999. januártól a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság állományában titkársági főelőadói feladatot látt el, ahol az országos parancsnok részére elemző, értékelő, előkészítő, koordinációs és ügyintézési feladatokat végez.

A tűzoltóság központi szervezetének átszervezését követően 2000. január 1-től a BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Katasztrófa- és Polgári védelmi Szakcsoportjának tanáraként dolgozik. Itt a tűzvédelmi és katasztrófavédelmi oktatási munka mellett az akkor elfogadott BM Képzési Koncepcióban meghatározott katasztrófavédelmi- és tűzvédelmi szakképzések oktatási dokumentumainak kidolgozásában, illetve az új szakképzések indításának előkészítésében, továbbá a szakjegyzetek elkészítésében vett részt. Eközben nyílt lehetősége arra, hogy alaposan megismerje a polgári védelem szervezetét, működését, szabályozási rendszerét, s ezt a tőle megszokott alapossággal végezte.
2003.- tól a BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ titkárságvezetőjeként, 2005. - től a BM KOK Igazgatási és Koordinációs Osztáy vezetőjeként dolgozik.
Óraadóként több éven keresztül oktatta a Jog- és Igazgatás tantárgyat a Szent István Egyetem Ybl Miklós Főiskolai Kar Tűzvédelmi Mérnöki Szakán. Több éves munkakapcsolat köti az Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző szervezethez, ahol a tűzvédelmi szakképzési kurzusokban a Tűzvédelmi igazgatási ismeretek tantárgy oktatásában vesz részt, illetve a tűzvédelmi képzés vezetőtanári feladatait látja el. Tagja a BM által létrehozott és ma is továbbműködő Rendészeti Szakvizsga Bizottság Katasztrófavédelmi és Tűzvédelmi Albizottságának. Rendszeresen tart előadásokat a rendészeti szakvizsgára felkészülők részére, illetve a vizsgabizottság tagjaként dolgozik. Számos szakmai konferencián szerepelt előadóként. Részt vett a SEVESO II. magyarországi bevezetését megelőző TWINNING programban, felkészülőként. Évek óta szervezője a KOK szakmai tudományos konferenciáinak.

Több a tűzoltóképzésben és továbbképzésben alkalmazott tankönyvnek, jegyzetnek segédletnek, dia és videó anyagnak szerzője, lektora vagy szakértője (mellékelt lista). Társ szerzője a VERLAG DASHÖFER Kiadó gondozásában megjelenő Munkahelyi Tűzvédelem című, - rendszeresen frissített- szakkiadványnak, amelynek a Tűzmegelőzési fejezeteit írja és tartja naprakészen. Az általa írt jegyzetből, tankönyvből tanulják a tűzvédelmi igazgatási ismereteket a SZIE Ybl Miklós Főiskolai karon a tűzvédelmi mérnökjelöltek, a CORVINUS Egyetem hallgatói, a Rendészeti Vezetőképző, Továbbképző és Kutatóintézetnél a rendészeti szakvizsgára készülő szakemberek, továbbá részben a KOK hallgatói és más szerveknél szakképzésben résztvevők.

Országos szakértői névjegyzékbe bejegyzett tűzvédelmi szakértő a tűzvédelmi jog és igazgatás, valamint tűzvédelmi oktatás, képzés szakterületeken.

Szerepel a tűzvédelmi szakvizsga vizsgáztatói névjegyzékben, sőt a tűzoltó és tűzvédelmi szakképzés tekintetében a BM országos szakmai vizsgabizottság- elnöki valamint a szakképzési szakértői névjegyzékekben is. A tűzoltó szakmai vizsgák résztvevőinek sokasága, mint a vizsgabizottság elnökét ismeri leginkább.

A több évtizedes tűzoltói-oktatói tapasztalatait a Nemzeti Szakképzési Intézet által gondozott NFT HEFOP 3.2.1.szakképzésfejlesztési projektben szakértőként kamatoztatja a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, polgári védelmi szakképzések fejlesztése érdekében.

Az ország tűzoltói állományának jelentős részét - mint volt tanáruk - személyesen ismeri. Mi pedig szakmai ismeretei és emberi tartása, segítőkészsége miatt nagyra becsüljük.
2007. január


Duruc József: JEGYZET, TANKÖNYV


Megelőző tűzvédelmi ismeretek tankönyv
Duruc - Németh, BM Könyvkiadó 1985.

Megelőző tűzvédelmi ismertek jegyzet
Duruc, BM TKK, 1986.

T-4 Tűzvédelmi, jog és igazgatás jegyzet
Duruc - Martonné BM TKK, 1987.

A gyakorlati foglalkozások tartása jegyzet
Duruc József-Képes László-Lőrincz Dezső BM TOKI 1991.

A képzés, továbbképzés módszertana jegyzet
Molnár Imre Gáborné-Dátkai István-Viskovics Károly-Kovács János-Tatarek György-Lőrincz Dezső-Duruc József BM TOKI 1991.

Tűzvizsgálat ÁE szerinti lefolytatása segédanyag
Szerzői közösség BM TOP 1991.

A tűzoltóképzés és a Tűzoltó Tisztképző Iskola története
Duruc BM TOP TKI 1998.

Munkahelyi Tűzvédelem 5. és 6. Rész rendszeresen frissített kézikönyv
Werlag Dashöfer Kiadó 2000-től

Tűzvédelmi igazgatás jegyzet
Bukovics- Duruc- Németh Államigazgatási Főiskola 2001.

Tűz elleni védekezésre kötelezettek oktatási tansegédlet
Duruc SZIE YBL Miklós Főiskolai Kar 2001

Tűzvédelmi hatósági tevékenység oktatási tansegédlet
Duruc,SZIE YBL Miklós Főiskolai Kar 2001.

Tűzvédelmi szakhatósági tevékenység oktatási tansegédlet
Duruc, SZIE YBL Miklós Főiskolai Kar 2001.

Tűzvédelmi ismeretek a katasztrófavédelmi alaptanfolyamban résztvevők részére jegyzet
Duruc BM KOK 2001.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés jegyzet
Duruc BM KOK 2003.

Tűzvédelmi igazgatás a katasztrófavédelmi főelőadói szak részére jegyzet
Duruc BM KOK 2002.

Tűzvédelmi igazgatás a rendészeti szakvizsga felkészítéshez jegyzet I. fejezet
Szerzői közönség, RTF 2004.

Katasztrófavédelmi igazgatás a rendészeti szakvizsga felkészítéshez jegyzet III. fejezet
Szerzői közönség, RTF 2004.

Tűzvédelmi szakhatósági tevékenység segédanyag
Duruc Werlog Dashöfer kiadó 2004.

Katasztrófa igazgatás a CORVINUS egyetem hallgatói részére tankönyv 18 fejezet
Szerzői közönség, Werlag Dashöfer Kiadó 2005.

Tűzvédelmi igazgatás jegyzet
Duruc OMKI 2005.

Tűzvédelmi oktatás képzés, továbbképzés, vizsgáztatás és tájékoztatás kézikönyv
Duruc -Kollár Werlag Dashöfer Kiadó 2005.

Vissza