Névjegy

Élő személyiség

Név: Pesztenlehrer Lajos ny. tű. ezds

Tevékenysége Győrhöz és a megyéhez köti, ahol számos szakmai beosztás betöltése után lett megyei igazgató. Munkájában a képzés jelentős szerepet játszott. Évenkénti témafeldolgozásaik, a gimnáziumi tűzoltóképzés, a főiskolai önkéntes parancsnoki fakultáció megteremtése országosan is példamutató kezdeményezés. Emellett számos nagy tűzeset tapasztalatainak feldolgozásában működött közre.
1948. aug. 17-én Győrben született, ahol Közgazdasági Technikumban 1966-ba érettségizett és technikusi oklevelet szerzett. 1969. június 01-én felvették a Győr városi Tűzrendészeti Parancsnokság állományába beosztott tűzoltóként, őrmesteri rendfokozattal.
 
1971-ben elvégezte a BM Akadémia Tűzoltó Tagozatát és a Soproni Tűzoltóparancsnokságon teljesített szolgálatot tűzmegelőzési, majd őrségparancsnoki beosztásban. 1974. augusztusában került a Győr- Sopron megyei Tűzoltóparancsnokság állományába, a szolgálati és kiképzési főelőadói beosztásba. 1983-87 között elvégezte a Rendőrtiszti Főiskola igazgatásrendészeti szakát. 1980-tól csoportvezetőként, majd osztályvezetőként dolgozott, s osztályvezetői beosztása mellett 1997-től 2000-ig a megyei parancsnokhelyettesi feladatokat is ellátta.
 
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság felállítása után mentésszervezési osztályvezetőként dolgozott 2001. ápr. 21-i igazgatói kinevezéséig.
 
Munkavégzése során kiemelten kezelte a beosztott állomány továbbképzését, amelyben újszerű képzési formák felhasználásával jelentősen javította a képzés színvonalát. Elődjével - Dr. Prohászka Imre tű. ezds. úrral - közösen dolgozták ki a győri Bercsényi Gimnáziumban a tűzoltó képzést, és eredményes munkakapcsolatot alakított ki megye két egyetemével is. Az elődje által elindított munkákat:. Pl: kétévente kiadásra került a megye munkáját összegező Évkönyv, évente tiszteletbeli tűzoltót neveztek ki, rendszeressé váltak a szakági témafeldolgozások.
 
A megye területén keletkezett katasztrófa helyzetek, jelentősebb tűz és káresetek felszámolásában feladatköréből adódóan vett részt, azonban tapasztalataira több alkalommal számítottak másutt keletkezett események vizsgálatában is. Így vett részt több országosan is jelentős esemény tanulmányozásában, vizsgálatában. (Műszaki Egyetem tűzesete, törökbálinti robbanás, siófoki vasúti baleset) A szerzett tapasztalatokat feldolgozás után igyekezett átadni a szervezett képzések keretében a beavatkozó tűzoltóknak.
 
Fontos feladatának tekintette a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló jogszabályokban foglaltak végrehajtására való felkészülést, a végrehajtás szervezését, az önkormányzatok polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatainak szakmai segítését, a lakosság és a tanuló ifjúság felkészítésének szervezését, végrehajtását.
 
Kiemelten foglalkozott a hivatásos tűzoltóságok, létesítményi tűzoltóságok és önkéntes tűzoltó egyesületek munkájának támogatásával, műszaki fejlesztésük, képzésük segítésével.
 
Egyik legfontosabb célkitűzését megvalósítva erősítette az általam irányított szervezet munkáját, miközben a közös feladatok színvonalas teljesítése érdekében kiváló kapcsolatokat ápolt az önkormányzatokkal, társzervekkel, intézményekkel, gazdálkodó szervekkel, oktatási intézményekkel és a médiával. Úttörő módon jó kapcsolatot alakított ki a szomszédos országok szakmai szervezeteivel.
 
Munkáját számos elismeréssel, több magas kitüntetéssel értékelték. Többek között megkapta a Magyar Köztársaság Tiszti keresztjét, az Év Tűzoltója címet, a Szent Flórián érdemjelet, a Megye Szolgálatáért díjat és a címzetes egyetemi docensi kinevezést.
 
2008. dec. 31-vel vonult nyugállományba. A megyében azóta is rendszeresen részt vesz a katasztrófavédelem és a tűzoltóságok fontosabb eseményein.
 
2010 szept. 2-tól - Dr. Bakondi György főigazgató úr felkérése alapján - társadalmi megbízatásként az OKF Tűzvédelmi Tanácsadó Testületének elnöki teendőit látja el. A testület egyik legfontosabb feladata az OKF jogalkotó munkájának segítése, támogatása.

Vissza