Névjegy

Élő személyiség

Név: Koczka Sándor okleveles gépészmérnök

Mérnöki diplomája megszerzése óta szoros kapcsolatban van a tűzvédelemmel. Elsőként a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes létesítmények, berendezések fejlesztésében több szabadalom szerzője. A későbbiekben pedig a robbanáselfojtás, a habbal oltás, a létesítmények tűzvédelme területén több országos jelentőségű fejlesztési eredményt ért el.
1969-ben okleveles vegyipari gépészmérnökként a Budapesti Műszaki Egyetemen védte meg diplomáját, amelyet követően az EGIS Gyógyszergyárban kezdett dolgozni, fejlesztő-tervező mérnökként, irányító tervezőként, majd tervezési irodavezetőként.

1985-ig tartó gyógyszergyári pályafutása során az intenzifikált szintetikus gyógyszergyártás kifejlesztésében vett részt. Ezen belül szakterületén a mechanizált, automatizált intenzív gyógyszergyártó berendezések kifejlesztésében és telepítésében, a nagy szintetikus gyártócsarnokok létrehozásában dolgozott. Itt a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes létesítmények, üzemek és berendezések fejlesztése a szakiránya. Ebben a minőségében több szabadalom szerzője.

A Mérnöki Kamarában "A" kategóriás vezető tervező a Tűz elleni védelem szakterületén, és szakértő a kazánok, kazántelepek, nyomástartó edények és a vegyipari gépek területén.

1986-tól a Budapesti Vegyipari Gépgyárban dolgozott főkonstruktőrként, fejlesztési-vállalkozási irodavezetőként, majd vezérigazgató-helyettesként. A tűz- és robbanásveszélyes vegyipari ipari centrifugák fejlesztésével, és a tűzveszélyes folyadéktároló tartályok továbbfejlesztésével foglalkozott személyes kutatási-fejlesztési munkájában. Szakiránya a robbanáselfojtás, a habbal oltás, a létesítmények tűzvédelme. Ehhez az időszakhoz több országos jelentőségű fejlesztési eredmény kötődik.

1996-tól az IFEX Tűzvédelmi Kft-ben dolgozott, majd a beépített tűzoltó berendezések telepítésére alapított az IFEX-Tűzőr Kft. létrehozásában vett részt 1999-ben, ahol jelenleg is ügyvezető igazgatóként tevékenykedik. Fejlesztői tevékenysége a sprinkler berendezések, habbal oltó berendezések, tároló tartályok habbal oltása irányítását öleli fel.

A sprinkler berendezések területén a nemzetközi fejlesztési eredmények hazai bevezetésében végzett iránymutató munkát.

A habbal oltó berendezések területén a tűzveszélyes folyadéktároló tartályok habbal oltásának továbbfejlesztésével, a tartály tűzvédelem legújabb fejlesztési eredményeinek a hazai bevezetésével, pl. a Szuperintenzív habelárasztással oltó berendezések hazai megvalósításával ért el eredményeket.

A nagy rizikójú ipari gyártóüzemek és logisztikai raktárbázisok habvédelmével, a teljes habelárasztásával és/vagy habbal oltó nyitott szórófejes és sprinkler oltóberendezések hazai megvalósításával és elterjesztésével ért el eredményeket.

A fejlesztési munka során a legújabb nemzetközi fejlesztési eredmények és a legfejlettebb nemzetközi (NFPA, EuroNorm) előírások hazai szabályozással történő összhangba hozásában vett részt, együttműködve a hatóságok szakértőivel.

Újabb fejlesztési területe a vízköddel oltó berendezések és a gázzal oltó berendezések alkalmazása.

A tűzvédelmi berendezések környezetbarát megvalósításában is jelentős eredményeket ért el. Azon ritka műszaki szakemberek közé tartozik akik fejlesztési eredményeiket folyamatosan publikálják a hazai szakmai médiákban, ezzel erősítve az új megoldások iránti fogékonyságot.

Tevékenysége elismeréséül elnyerte a "Kiváló feltaláló arany fokozat" állami kitüntetést.

Vissza