Névjegy

Élő személyiség

Név: Prof. Dr. Bleszity János ny. tű. vezérőrnagy

A hazai felsőfokú tűzoltó szakképzés megalapítása, majd a főiskolai szintű katasztrófavédelmi szak létrehozása és beindítása ugyancsak a nevéhez köthető, miközben irányításával jelentős korszerűsítések történtek a KOK képzési rendszerében és a nemzetközi együttműködésben.
Tűzoltó családi háttérrel elsőként a BM Akadémia Tűzoltó Tagozatán (1972.), majd a SZU. BM Tűzoltómérnöki Műszaki Főiskoláján (1978) szerez diplomát, amit a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vezetésszervezés Szakával egészít ki. (1993.)

Tudományos fokozatai:
• Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Szaktudomány, egyetemi doktor (1987.),
• műszaki tudományok kandidátusa (1987),
• 2004-ben a Miniszterelnök főiskolai tanárrá nevezte ki,
• Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem habilitáció (2006.),
• 2012-ben a köztársasági elnök egyetemi tanárrá nevezte ki;

Pályafutása:
• 1980-1987-ig megalapított és irányította az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola Tűzvédelmi Tanszékét.
• 1987-1993-ig a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság parancsnokának általános helyettese,
• 1993-1995-ig a BM Tűz- és Polgári Védelmi Intézet főigazgatója.
• 1995-2000-ig a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság parancsnoka.
• 2000. májusától a BM Rendőrtiszti Főiskola Katasztrófavédelmi Tanszékének vezetője,
• 2003. áprilisától a Belügyminiszter a BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ igazgatójává nevezte ki.
• 2012. január 1-től a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet igazgatója

Társadalmi tevékenységben is igen aktív több éven át elnökségi tagja volt a Gépipari Tudományos Egyesület Tűzvédelmi Szakosztályának. A nemzetközi tűzoltó mozgalomban meghatározó poszton tevékenykedett. 1998-tól 2007-ig alelnöke a Nemzetközi Tűzoltó Szövetségnek és alelnöke Magyar Tűzoltó Szövetségnek. Alapító elnöke volt a gr. Széchenyi Ödön Sport- és Kulturális Egyesületnek. Hosszú éveken át elnökségi tagja volt a Magyar Rendészeti Sportegyesületnek és a Budapesti Rendészeti Sportegyesületnek. Elnökségi tagja a Magyar Biztonságtudományi Társaságnak.

Kitüntetések:
Magyar Köztársaság Tiszti Keresztje (1998.), Köztársasági Elnök Aranyérme (2000.), Szt. Flórián Érdemjel (2005.), Rendkívüli helytállásért ,,Vörösiszap Katasztrófa” érdemjel (2011)

Főbb szakmai eredményei:
• Hazai felsőfokú tűzvédelmi szakemberképzés megteremtése, az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola Tűzvédelmi Szakának létrehozása.
• A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok jogi helyzetének rendezése (1995.)
• A Tűzvédelmi törvény és a végrehajtását szolgáló 25 kormány- és miniszteri rendeletek megalkotásának irányítása (1996.)
• A Hivatásos tűzoltóságok 3 éves gépjárműfecskendő fejlesztési programjának megvalósítása – 174 db gépjárműfecskendő -, (1997-2000.)
• A PHARE-program keretében a Tűzoltóság műszakimentő bázisainak kiépítése (1998-2000.)
• A Rendőrtiszti Főiskolán a Katasztrófavédelmi Szak létrehozása, a képzés beindítása (2004.)
• Az új szakképzési követelmények szerint a Tűzoltó- katasztrófaelhárítói oktatási rendszer megalapozása (2003-)

Vissza