Névjegy

Élő személyiség

Név: Böhm Péter

Gépészmérnökből lett tűzoltóparancsnok az 1957-ben Szekszárdon született Böhm Péter, aki a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Gépész Főiskoláján szerzett diplomával a kezében tért vissza Tolnába, és végzettségének megfelelően helyezkedett el az Alsótengelici Állami Gazdaságnál műhelyvezetőként. Érezte, hogy a műszaki pályán többre képes, és új utat keresett. 1982-ben, a Paksi Tűzoltóparancsnokság hatósági főelőadói beosztásba került. Azóta a tűzvédelem elkötelezettje..
A felvételt követően Budapesten a tűzoltó átképző elvégzésével tűzvédelmi szakmérnöki diplomát kapott.
Budapestről hazatérve azonnal megbízták az atomerőmű tűzvédelmi ügyeinek hatósági, szakhatósági feladatainak ellátásával. Végigkísérte az építkezést, a blokkok üzembe helyezését, a fizikai indítást.

1986-tól a városi parancsnokság szervezetébe tartozó, atomerőműbe kihelyezett tűzoltó egység vezetésével bízták meg.
1990-ben parancsnoka lett a Paksi Atomerőmű Hivatásos Üzemi Tűzoltóparancsnokságnak, melynek megalakításában jelentős részt vállalt.
1994-ben az országban elsőként átalakult az Atomerőmű Tűzoltóság, és mint főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság az ATOMIX Kft. Tűzoltási és Kárelhárítási Szakágazataként működik. Az Üzemi Tűzoltóság megszűnésekor hivatásos jogviszonya megszűnt, 1994. július 01-től a Paksi Atomerőmű Létesítményi Tűzoltóság parancsnoka.

Hivatásosként illetve a Létesítményi Tűzoltóság Parancsnokaként is magas fokú hivatástudattal látta, látja el tevékenységét.
Vezetésével a Paksi Atomerőmű Létesítményi Tűzoltósága vezette be először az egyéni teljesítményértékelés speciális módszerét, mely alapján az atomerőmű tűzoltók bérmegállapítása történik. Az általuk kidolgozott teljesítményértékelési rendszert, valamint az állomány képzésébe bevezetett új elemek közül már többet a hivatásos önkormányzati és főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságok is adaptáltak. Ezek az új elemek például az alpintechnikai képzés 1997, rendszeres KRESZ oktatás 1998, sportfoglalkozások testnevelő tanár vezetésével 1995, egészségmegőrző és rekreációs programok 1996, középfokú elsősegélynyújtó tanfolyam 1995, szakképzett mentőápolók képzése 2006, liftből való mentés 2002 óta.

A tűzoltók fizikális és pszichés állapotának egyensúlyba tartására egy külön blokkot tervezett és valósított meg munkatársaival. A testi-lelki egyensúly a tűzoltók munka és életminőségét segíti. A blokk olyan elemeket tartalmaz, mint jóga, relaxáció, teljesítmény élettani felmérés, terheléses fizikai állapotfelmérés, pszichikai vizsgálat (mely magába foglalja a tűzoltók véglegesítés előtt álló pályaprofilját), pszichikai pálya, grafológia (tűzoltás vezetésére jogosultaknak), védőoltások, stresszkezelési technikák elsajátítása és együttműködési tréningek.

Tevékenységét a folyamatos fejlesztés igénye, az új keresése jellemzi. Elhivatottságának eredményeként az általa irányított tűzoltóság az országban elsőként 1999-ben ISO minősítést kapott. A minőség elkötelezett híve. Az általa irányított tűzoltóságon elsőként szerzett minőségügyi szakmérnöki diplomát.

Eredményeiket, tapasztalataikat szívesen adják át más tűzoltóságoknak is. Munkája mellet fontosnak tartja a különböző érdekképviseletekben való aktív részvételt. A Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség megalakításában – melynek vezetőségi tagja a megalakulás óta - jelentős feladatot vállalt. Elnöke Országos Tűzoltó Szövetség Létesítményi Tagozatának. A Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének létesítményi alelnöke.A tűzvédelem területén végzett kiemelkedő munkájáért több elismerésben részesült. A paksi atomerűmű vezetésének javaslatára az erőmű építésének, majd annak fizikai indításáért végzett munkája elismeréséért, 1986-ban az Ipari Minisztérium a Munka Érdem Érem Ezüst fokozatának kitüntetésével ismerte el munkáját és elkötelezettségét a tűzvédelem iránt.

A tűzvédelem, és a tűzoltószövetség érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységének elismeréseként a megyei szövetség vezetősége 1995 évben Díszgyűrű, 1997 évben pedig Díszérem kitüntetésben részesítette.

A Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség javaslatára 2004 évben gr. Széchenyi Ödön emlékplakettet kapott melyet az Országos Tűzoltó Szövetség elnöke adott át.

2005-ben Belügyminiszteri dicséretben részesült a tűzvédelem területén végzett tevékenységéért. Munkájának magas színvonalon történő végzéséhez a nyugodt családi hátteret óvónő felesége biztosítja. Egy fia van, ő a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karának első éves hallgatója. Szabadidejében a családi háza körüli kertjével történő foglalatosság jól kikapcsolja.

Vissza