Névjegy

Élő személyiség

Név: Dr. Nagy Lajos

Sokszínű szakmai tevékenységét elsősorban a tűzoltási, műszaki mentési szakterület fejtette ki kezdetben, később azonban tudományos érdeklődése a tűzoltóság nukleárisbaleset-elhárítási feladatainak biztonságosabbá tételére, majd jelentős mértékben a hazai képzésre összpontosult. Újításaival számos jelentős eredményt ért el. Tudományos munkásságát 41 referált cikk és 21 konferencia előadás és 15 monográfia fejezet fémjelzi.
Dr. Nagy Lajos 1951.január 2-án született és fiatalon eljegyezte magát a tűzoltósággal. Ha végigtekintünk eddigi beosztásaink egy sokszínű pálya íve rajzolódik ki előttünk.
 Eddigi munkahelyei, beosztásai:
 
 Városi és  Járási Tűzoltóparancsnokság Kaposvár                        beosztott tűzoltó
 BM Tűzoltó Tisztképző Iskola                                                          hallgató                                       
 VárosiTűzoltóparancsnokság Kaposvár                                         szerparancsnok
 BM Tűzoltóság Országos Parancsnoksága Állományában            hallgató
                               ( BM  SZU  Moszkva)
 Városi Tűzoltóparancsnokság Kaposvár                                        parancsnok helyettes
 Városi Tűzoltóparancsnokság Kaposvár                                        parancsnok
 BM Tűzoltóság Országos Parancsnoksága                                    főosztályvezető
 BM Tűz-és Polgárivédelmi Országos Parancsnokság                   főigazgatóhelyettes-főov.
 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság                         főosztályvezető                 
 
 1980-ban fejezte be BM  SZU Mérnökképzőt, s azt követően Kaposvárra került vissza, majd vezető beosztásokat töltött be az országos irányító törzsben. Közben 2002-ben hadtudományi területen PhD . fokozatot szerzett.  

 Szakmai életútja:
 
1970 - 1972                           Páncélos Tartalékos Tiszti Iskola Abasár MN 2520, csapat Tapolca MN 6904, ( növendék, szakaszparancsnok ),
1972 – 1973                          Városi és Járási Tűzoltóparancsnokság Kaposvár, (vonulós, beosztott tűzoltó),
1973 – 1975                           BM Tűzoltó Tisztképző Iskola, Budapest, (hallgató, szakaszparancsnok),
1975                                        Városi és Járási Tűzoltóparancsnokság Kaposvár, (szerparancsnok),
1975 – 1980                           BM SZU Mérnökkéző ( Tűzoltó-technikai Műszaki Főiskola),( hallgató )
1980 – 1986                           Városi Tűzoltóparancsnokság Kaposvár,  (parancsnok helyettes, a hatósági tevékenység irányítója),
1986 – 1993                           Városi Tűzoltóparancsnokság Kaposvár, (parancsnok),
1993 márc 1.- 1993.jún 15  .  BM Tűzoltóság Országos Parancsnoksága, (főosztályvezető),
1993.jún 16- 1996.febr 15      BM Tűz és Polgárivédelmi Országos Parancsnokság, (főigazgatóhelyettes- főosztályvezető),
1996.febr.16-1999. dec 31.     BM Tűzoltóság Országos Parancsnoksága, (főosztályvezető),
2000 – 2001                            BM Országos Katasztrófavédelmi főigazgatóság, (Veszélyhelyzeti Központ vezetője),
2001 – 2002                            BM Országos Katasztrófavédelmi főigazgatóság,  (főreferens),
2003 – 2004. november 30.    BM Országos Katasztrófavédelmi főigazgatóság, (főosztályvezető) A Kormányzati Koordinációs Bizottság Földrengés elleni Védekezési Munkabizottság vezetője.
2005-2010-ig a BM, majd Önkormányzati Minisztériumban a KKB Titkárság tanácsadó.
 
Az utóbbi öt évben elért főbb műszaki alkotásainak összesített eredménye:
 
1./A tűzoltóság nukleárisbaleset-elhárítási feladatainak biztonságosabbá tétele érdekében megalkottot egy – a védőképességében a jelenlegi bevetési ruháéval azonos szintű, gazdaságosabb felhasználást biztosító – védőoverallt.( 2002, Győr Pannonflax),
2./ Általa vezetett munkacsoport a saját elképzelései alapján összeállított feltételrendszernek megfelelően elkészítette a hivatásos önkormányzati tűzoltóság technikai állománytábláját, meghatározta az új, rendszeresítésre kerülő országúti gyorsbeavatkozó és erdőtüzes gépjármű műszaki paramétereit. (2004. BM OKF)
3./A tűzoltóság műszaki mentési tevékenységének szakszerűbbé tétele érdekében megalkotta a műszaki mentéseknél használatos kétrészes védőruhát és overallt, melyet az Innovatext Rt. minősített. (2007,Győr Pannonflax)

 Szakmai díjai
• Környezetvédelmi Miniszter Emlék plakett (1994)
• A Vasút Szolgálatáért érdemérem /bronz fokozat/ (1997)
• A Vegyivédelmi Szolgálat 50 éves évfordulójára írt pálya munka—PhD különdíj (2001)
• Szent Flórián érdemjel  ( 2004)
• A Köz Szolgálatáért érdemérem/bronz fokozat/ (2007)
 
 Oktatási, kutatási tevékenysége:
 
1./ A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és a Katonai Műszaki Tudományi Doktori Iskolák külsős tanáraként meghirdetett témákban témavezető.
 
 2./A Gábor Dénes Főiskolán az Oktatástechnológiai Tanszék keretein belül a Katasztrófavédelem II.(Tűzvédelem) tantárgyvezető tanára 2003-2009.
 
 3./A Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Karán előadásokat tartott a tűzoltóság nukleárisbaleset-elhárítási feladataival kapcsolatosan,
 
 4./A BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ felkérésére alkalmanként előadásokat tartott a nukleárisbaleset-elhárítási feladatokról, valamint a tűzoltás vezetési- irányítási  döntésmechanizmus tapasztalatairól.
 
 A hazai és nemzetközi tudományos, szakmai életben aktívan részt vesz. Több nemzetközi gyakorlaton, értekezleten képviselte a hazai szakmát (Svédország, Revinge  „Exercise Europe – ’96”, 2004-ben Jereván, Örményország, 2003-ban Ferghana, Üzbegisztán), „ Erdőtüzek elleni védekezés”    szakbizottság munkájában 2003-2004 –ben Brüsszel, NATO konferencián, továbbképzésen 2004-ben Poljce, Szlovénia).
 
 A KKB Titkárság tanácsadójaként közreműködött az Országos Atomenergia Hivatal által  vezetett, az új Országos Nukleárisbaleset-elhárítási és Intézkedési Terv (OBEIT) megalkotására létrehozott Felsőszintű Munkacsoport kutatási, kidolgozói tevékenységében (2005- ), valamint a katasztrófa és tűzvédelmi tárgyú jogalkotói munkában.
 
 Az OKF főosztályvezetőjeként közreműködött a hazai civil mentőszervezetek minősítési eljárásának megvalósításában, illetve aktívan részt vett a ZMNE Doktori Tanácsának felkérésére a bíráló bizottság munkájában.
 
 Több szakterületen szakértőként működik:
• a  szakmai vizsgabizottsági elnöki névjegyzékben (1998- ),
• a  tűzvédelmi szakértői névjegyzékben (1998- ),
• az oktatási szakértői névjegyzékben (1998-),
• építész tűzvédelmi szakértő (2008-)
A Magyar Tudományos Akadémia Köztestületi tagja. (2003-),
2013

 

Vissza