Híreink

Mikor szabad növényeket égetni a mezőgazdaságban?

2020. április 01. 16:11

Tűzgyújtás külterületi, mezőgazdasági célokat szolgáló ingatlanon című írásunkban az irányított égetés OTSZ-ben előírt szabályait foglaltuk össze. Leírtuk, hogy alapesetben a növények égetése tilos, mivel égetésük súlyos kárt okoz a levegő minőségében. Ugyanakkor bizonyos esetekben jogszabály lehetővé teheti, ekkor az itt leírt szabályokat kell betartani. Felmerült a kérdés: Milyen jogszabályok teszik lehetővé a mezőgazdasági hulladékok égetését?


Az irányított égetés tervezett

 • időpontját,
 • terjedelmét,
 • földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét
 • a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni.

Minderre akkor kerülhet sor, ha az égetés a vonatkozó jogszabályok szerint engedélyezett.

 

Általában tilos!

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről egyértelműen tiltja a szabadtéri égetést.

4. § *  Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

8. *  diffúz forrás: olyan levegőterhelést okozó tevékenység, kibocsátó felület vagy berendezés, amely nem minősül légszennyező pontforrásnak, továbbá a szabadban végzett tevékenység, amely légszennyezőanyag kibocsátással jár;

 

Mikor engedélyezett az égetés külterületen?

 

1. Növényegészségügyi okokból

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről

27. § (1) E § rendelkezéseitől jogszabály eltérően rendelkezhet.

(2) Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék - az elemi kár kivételével - bármilyen okból kigyullad.

(3) Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.

 

67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról

(4) Az erdőterületen található védett növénytársulásokban a teljes talaj-előkészítés és a vágásterületen az égetés csak növény-egészségügyi indokból vagy természeti kár megelőzése, illetve elhárítása miatt végezhető.

 

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

48. § (1) Növények és növényi termékek egyes károsítói behurcolásának, elterjedésének és felszaporodásának megakadályozása, kártételének csökkentése, felszámolása érdekében, továbbá a károsító természetéhez és elterjedtségéhez mérten, a veszély elhárításához szükséges mértékben és ideig az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott esetekben az alábbi növény-egészségügyi intézkedéseket hozhatja:

h) a fertőzött, fertőzésgyanús vagy fertőzés által veszélyeztetett területeken meghatározott károsítóktól való mentesítésre, illetve mentesen tartásra kötelezhet;

i) *  korlátozhatja a fertőzött, a fertőzésgyanús vagy a fertőzésveszélynek kitett ingatlanok, földterületek mezőgazdasági célú használatát, hasznosítását, valamint az ilyen földterületeket növény-egészségügyi zárlat alá helyezheti, fertőzésveszélyt jelentő növényállomány kivágását és megsemmisítését elrendelheti;

k) elrendelheti növények vagy növényi termékek tárolására, raktározására szolgáló földterületek, épületek, építmények, helyiségek vagy tartályok fertőtlenítését, mentesítését vagy megtisztítását, és ennek érdekében meghatározott anyagok, eszközök vagy eljárások használatát előírhatja vagy betilthatja;

Erről a hatóság határozatot hoz.

Ezt követően az égetés során be kell tartani az OTSZ követelményeit.

 

2. Természetvédelmi területen

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

21. § (1)  Természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges:  

b) a gyep, valamint a nád és más vízinövényzet égetéséhez.

 

Tehát a 306/2010 kormányrendelet általános jelleggel

 • megtiltja a hulladék nyílttéri égetését és
 • a tilalmat kiterjeszti a lábon álló növényzetre, tarlóra és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladékra is.
 • a hatóság a 2008. évi XLVI. törvény alapján elrendelheti a növényzet égetéssel történő megsemmisítését.
 • természetvédelmi területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges.

 

Vagyis

 • élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatósági határozata (2008. évi XLVI. törvény) vagy a természetvédelmi hatóság engedélye (1996. évi LIII. törvény) és
 • a területi környezetvédelmi hatóság engedélye szükséges a szabadtéri égetéshez.
 • Ezek birtokában lehet bejelenti írásban az égetést a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez.
 • Ezt követően az égetés során be kell tartani az OTSZ követelményeit.

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 1196 látogató olvasta.


Kapcsolódó információk: