Híreink

Tűzgyújtás külterületi, mezőgazdasági célokat szolgáló ingatlanon

2020. március 12. 13:01

A tűzvédelmi szabályok az új OTSZ hatályba lépésével 2020. január 22-től változtak, különösen az irányított égetésre vonatkozók szabályokban történt változás, ezért ezeket az új szabályokat dolgoztuk be a tájékoztatónkba. Alapesetben a növények égetése tilos, mivel égetésük súlyos kárt okoz a levegő minőségében. Ugyanakkor bizonyos esetekben jogszabály lehetővé teheti, ekkor az itt leírt szabályokat kell betartani.


Tűzgyújtás külterületi, mezőgazdasági célokat szolgáló ingatlanon

 • Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
 • Ha azt jogszabály lehetővé teszi külterületi ingatlanon az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóságnak bejelentett módon és időben legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.
 • Az irányított égetés lábon álló növényzetre, avarra és egyéb növényi hulladékra, valamint kiegészítő szabályokkal a tarlóra vonatkozik.
 • Az irányított égetés tervezett
  • időpontját,
  • terjedelmét,
  • földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét
  • a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni.

 

Az irányított égetésre vonatkozó általános szabályok

 • Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal el kell oltani.
 • Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
 • Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

 

Az irányított tarlóégetésre vonatkozó szabályok

 • Egyszerre csak 10 ha, terület égethető, 10-ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
 • a tarlót tilos minden oldalról egyidejűleg felgyújtani;
 • az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel;
 • a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos;
 • a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani vagy tárcsázni, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani;
 • a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással vagy tárcsázással biztosítani;
 • a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy mezőgazdasági vontatót ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani.

Vissza

Ezt a hírt eddig 1248 látogató olvasta.