Elismerések fajtái

Miniszteri díj

Miniszteri díj
 
A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a belügyminiszter a 6/1992. (V. 5.) BM rendeletben rendelkezett a Szolgálati Jel, Bátorság Érdemjel kitüntető cím és Miniszteri Díj alapításáról.
 
 6. § (1) A közigazgatási, a rendészeti szakterület fejlesztése, ésszerűsítése, vagy valamennyi, a szerv feladatköréhez tartozó tevékenység magas szintű művelésével elért szakmai, tudományos eredmény, valamint a rendkívüli körülmények közötti - az életét és testi épségét közvetlenül fenyegető veszélynek kitett - példamutató szolgálatteljesítés, továbbá ennek során súlyos sérülést szenvedett, vagy életét vesztett hivatásos állományú, illetve a közigazgatási és rendészeti szervek munkájának tárgyilagos és hiteles megismertetésében, feladataik teljesítéséhez nyújtott támogatásban kimagasló érdemeket szerzett - az írott és elektronikus sajtóban dolgozó - személyek elismerésére
„MINISZTERI DÍJ”-at
alapítok.
 
 
 (4) A polgárbarát rendőrség, határőrség, tűzoltóság, polgári védelem érdekében, huzamosabb idő óta végzett példamutató szolgálatellátás és a tárgyévben nyújtott kiemelkedő teljesítmény, a rendészeti szerv népszerűsítése és a társadalmi kapcsolatok építése terén végzett tevékenység elismerésére adományozott díjon
”Az Év Rendőre„
„Az Év Határőre”
„Az Év Tűzoltója”
„A Polgári Védelemért”
megkülönböztető elnevezést kell feltüntetni. (A díjak leírását e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.)
 
 
8. § (1) Valamennyi érdemjel kitüntető cím odaítéléséről a BM szervek vezetőinek, hivatásos önkormányzati, köztestületi önkéntes, létesítményi tűzoltóság és tűzoltó egyesületek állományában dolgozók esetében e szervek vezetőinek az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság útján tett javaslata alapján a belügyminiszter dönt.
(2) Valamennyi érdemjel kitüntető cím adományozásának feltétele az 1. § a) és b) pontja, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltók esetében legalább 10 éves BM, közszolgálati, illetve önkormányzati foglalkoztatási jogviszony megléte, melytől a belügyminiszter kivételes esetekben eltérhet.