Híreink

Hő- és füstelvezetés, légpótlás, füstmentesítés – légcsatornákkal

2020. március 26. 07:00

A Hő- és füstelvezetés OTSZ-nek megfelelő megoldásait tartalmazó Tűzvédelmi Műszaki Irányelv megfogalmazta a légcsatornákkal kapcsolatos részleteket. Mikor tekinthető egy füstcsatorna az OTSZ követelményeinek megfelelőnek? Mikor multi, mikor single? Acél vagy hőszigetelő lapokból épített légcsatorna a kedvezőbb? Szerzőink bemutatják a követelményeket és az azoknak megfelelő légcsatorna kialakításokat.


Milyen legyen – TvMI

A hő- és füstelvezető, légpótló vagy füstmentesítő légcsatornáknak tűz esetén is működniük kell. A TvMI – a nemzetközi előírásokkal összhangban – meghatározza, hogy hő- és füstelvezetésre, légpótlásra, füstmentesítésre csak olyan légcsatornahálózat alkalmas, amelynek tűzvédelmi jellemzőit vizsgálattal igazolták. Rögtön megkülönböztet több tűzszakaszon átmenő (multi) és egy tűzszakaszon belüli (single). Ezeket a csatornákat füstszivárgás ellen szigetelni kell, úgy, hogy az elszivárgó levegő teljes mennyisége ne legyen több a legtávolabbi szinten megkövetelt hozam 20%-ánál. Itt irányadó az un. S kritérium, ezzel a szimbólummal rendelkező csatornáknál négyzetméterén legfeljebb 5 m3 /óra szivárgás lehetséges a légcsatorna teljes hosszában. Az „S” osztályozás nélküli csatornák szivárgási sebességének 10 m3 /(óra m2)- nél kevesebbnek kell lennie.

A tervezésekor és beépítésekor a hőtágulást is figyelembe kell venni, így a járulékos védelem nélküli acél légcsatornák csak egy tűzszakaszban (single) (E300 x S single vagy E600 x S single) használhatók és ott is a hossztól függően, csak a rendszer részeként minősített, 600°C-ig hőálló hőtágulási kompenzátorok beépítésével lehetséges.

A nem acélból készülő, a tűzeseti működés során hőtágulást nem szenvedő hő- és füstelvezető légcsatornáknál értelemszerűen kompenzátorok beépítésére nincs szükség. Ebből eredően készülhetnek egy (E600 x S single), vagy több (EI x S multi) tűzszakaszos kivitelben. Füstmentesítésre csak az utóbbiak használhatóak.

Mindkét légcsatorna típus függesztését a rendszerminősítés szerint kell végezni, azonban az acél hátránya, hogy csak külön minősítéssel lehet a födémhez közvetlenül rögzített acél légcsatornákat használni. No és persze az acél csak egy tűzszakaszos (single) lehet.

Segítség, hogy a TvMI J melléklete ismerteti a tűzvédelmi légcsatornák típusait, valamint az egy-, illetve több tűzszakaszos rendszerek elvi kialakítását.

 

Acél légcsatorna – single + hőtágulás

Single légcsatornaként legtöbbször hő- és füstelvezetésre minősített acél légcsatorna rendszereket terveznek és építenek, de ebben az esetben fokozottan ügyelni kell az acél hőtágulása miatt minden gyártónál elengedhetetlenül szükséges hőálló kompenzátorok beépítésére.

Általában 5 méternél hosszabb szakaszba már kötelező egyet építeni és legfeljebb 10 méterenként ismételni kell.

 

Acél nélkül – előnyök sora

A Promat acél légcsatorna nélkül, 15 mm vastag MASTERBOARD® vagy 20 mm vastag PROMATECT®-L500 lapokból épített két órás (E600 120 S single) légcsatornájának egyik fő előnye az, hogy nincs szükség ezekre a hőtágulási kompenzátorokra. Ezek a légcsatornák hely- és anyagtakarékos megoldásként akár 3 oldalúan is megépíthetőek, ahol a légcsatorna felső vízszintes oldalát egy vasbeton födém képezi. Igen nagy keresztmetszet, akár 2460 mm x 1000 mm (sz x m) is igazolt.

 


4 oldalú PROMATECT® single hő- és füstelvezető légcsatorna

 


3 oldalú PROMATECT® single hő- és füstelvezető légcsatorna

 

A komfort szellőző rendszerek önálló PROMATECT® légcsatornái több tűzszakaszos hő- és füstelvezető légcsatornaként is minősítettek, akár 4, akár 3 oldalúan, mind vízszintesen, mind függőlegesen építve. A szabványos méretnél (1250 mm x 1000 mm) nagyobb légcsatornák is igazoltak. Hőtágulási kompenzátorok nem szükségesek.

A tűzállósági teljesítmény időtartamát a PROMATECT® lap vastagsága határozza meg:

  • 30 mm vastagság 60 percet (EI 60 (ve-ho) S 1500 multi),
  • 40 mm vastagság 90 percet (EI 90 (ve-ho) S 1500 multi), míg
  • 50 mm vastagság 120 percet (EI 120 (ve-ho) S 1500 multi) biztosít.

 


Függőleges 4 oldalú PROMATECT® multi hő- és füstelvezető légcsatorna

 


Vízszintes 4 oldalú PROMATECT® multi hő- és füstelvezető légcsatorna

 

Aknák füsttömörségének biztosítása

Habarcsolt vagy ragasztással készített falazott aknák, ankerszárakkal átlyuggatott vasbeton aknák két órás füsttömörsége (S kritérium) a közvetlen dübelezéssel az akna falszerkezetéhez rögzített 20 mm vastag PROMATECT®-L500 burkolattal biztosítható: a rendszer osztályozása MSZ EN 13501-4 szerint EI 120 (ve) S 1500 multi.

A megfelelő PROMATECT® légcsatorna kiválasztásához ajánljuk termékkiválasztó segédleteinket.

A cikkekben ismertetett termékek Európai Műszaki Értékeléssel (ETA) és magyar nyelvű teljesítménynyilatkozattal rendelkeznek. Ezen műszaki megoldások a vonatkozó európai szabványok szerint minősítettek és megfelelőségüket uniós akkreditált laboratóriumok által kiadott jelentések, jegyzőkönyvek igazolják, így mindenben megfelelnek a tűzvédelmi törvény és az OTSZ előírásainak.

További részletekkel a Promat műszaki szakértői szolgálnak.

 

Marlovits Gábor műszaki és értékesítési szakértő
30-343-2572
gabor.marlovits@etexgroup.com

Várady-Szabó András műszaki és értékesítési szakértő
30-541-8316
andras.szabo@etexgroup.com

www.promat-see.com


Vissza

Ezt a hírt eddig 1677 látogató olvasta.