Híreink

Tűzvédelmi mérnökképzés az NKE-n

2019. október 30. 08:44

A tűzvédelem létesítési és használati szakmai követelményeinek növekedése és egyre bonyolultabbá válása miatt már jóval korábban felmerült a tűzvédelmi mérnökképzés elindításának igénye. 2017-ben a Belügyminisztériumban fogalmazódott meg a cselekvési terv, melynek során a belügyminiszter felkérte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) rektorát a tűzvédelmi mérnöki alapképzési szak létesítésének kidolgozására elsődlegesen a gazdálkodók szakember utánpótlásának biztosítására.


Az NKE Katasztrófavédelmi Intézetében ennek megfelelően elindult a kidolgozói munka, amelynek eredményeként 2019 nyarán a szaklétesítési folyamat jelentős állomásához érkezett.

Első lépésben tanulmányozták a külföldi egyetemeken folyó mérnökképzést Szlovákiában, Lengyelországban, Oroszországban, Angliában, majd ezt követően a szükséges képzési és kimeneti követelményeket határozták meg, valamint megtörtént a képzés személyi és tárgyi feltételeinek számbavétele is. A képzési és kimeneti követelményeket a képzésben érintett felsőoktatási (MAB, MRK, FTT) és állami szervezetek (BM, BM OKF, Miniszterelnökség) és gazdálkodói érdekképviseletek (MMK, MÉK, ÉVOSZ, MAVESZ, MAGYOSZ) is jelentős számban támogatták.

Az NKE Szenátusa és a fenntartói feladatokat ellátó Miniszterelnökség elfogadta a szak létesítésének dokumentumait és azok felterjesztésre kerültek a felsőoktatásért felelős miniszter részére. Annak elfogadása után kerülhet a felsőoktatási képesítési szakjegyzékbe – kormányrendeletbe – a tűzvédelmi mérnöki szak és a vonatkozó miniszteri rendeletbe a szak képzésének és kimenetének követelményei. Azt követően megkezdődhet a szakindítási eljárás. A tantárgyi lista 52 tételből álló összetétele már elkészült, s jó úton haladnak annak érdekében, hogy szakindítási dokumentáció is véglegesítésre kerüljön. Az oktatói gárda összeállítása ugyancsak komoly feladat, hisz a MAB követelmények PhD fokozattal rendelkező oktatókat határoznak meg.

A jelenlegi tervek szerint 2020 nyarán elkészülhetnek a szakindításhoz szükséges anyagok, s azokat át tudják adni a MAB részére elfogadás céljából.

Ebben az esetben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetében 2021 szeptemberében elindulhat a tűzvédelmi mérnökképzés (BSc). A tűzvédelmi mérnöki alapképzés indulását követően tervezik a mesterképzés (MSc) szintű folytatást is. Mindehhez a Ludovika Campuson folyó fejlesztések eredményeképpen a tárgyi feltételek (tűzvédelmi laborok, vizsgálati eljárások és műszerek, szerállások) is adottak lesznek.

Forrás: NKE Katasztrófavédelmi Intézet

Vissza

Ezt a hírt eddig 1297 látogató olvasta.