Híreink

Évzáró 2019 – Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesülete

2020. január 03. 09:11

A tűzvédelem szakmai életének egyik meghatározó szereplője a TMKE. Mi történt az elmúlt évben velük és körülöttük? Az elnöki beszámolóból szemezgettünk, ezt adjuk közre, mintegy tükörként az elmúlt évről.


OTSZ és TvMI

Az idei esztendő újra az OTSZ „finomhangolásról” szólt, ami jelentős energiákat kötött le. Annyiban szerencsés helyzetben voltunk, hogy az OTSZ módosítására is felkészülve korábban már összegeztük az eddigi tapasztalatokat. Mindez azonban a változások mértéke miatt mégis nagy energiákat igényelt. Miután az OTSZ szövege mintegy 30%-al csökkent, számos részletszabály kikerült a rendelettervezetből, amelyeket a TvMI-kbe kellett beépíteni. A mérnöki gyakorlat számára az OTSZ-nek megfelelő megoldások kidolgozása jelent segítséget. Ezért jelentős elvárások fogalmazódtak meg.

Nagy eredmény, hogy megerősödött mérnöki szemléletű problémamegoldás és helyzetértékelés, de mindez azt is eredményezte, hogy egyre több megoldási mód és kidolgozásra váró témakör merül fel. Ezek feldolgozásában viszont, a napi munkaterhelés miatt, időkorlátokba ütközünk.

A 2019-es évet így újra a mérnöki munka keretfeltételeinek megteremtése, a megoldások kidolgozása és az egyes feladatelemek gyakorlati alkalmazásának kialakítása jellemezte. Január közepétől az OTSZ és a TvMI-k egyszerre lépnek hatályba. A legutóbbi hat hónapos átmeneti idő most nem áll a tervezők rendelkezésére, így a mérnöki módszerek gyakorlatban történő bemutatására, a mérnöki munka gyakorlati támogatására célszerű a következő évet terveznünk.

A konferenciák számát tekintve újra rekordszámú konferencián vettünk részt és saját szervezésben is tartottunk egy konferenciát.

 

X. TMKE Tűzvédelmi Konferencia

Az eddigi konferenciákra építve egy merőben újszerű, távlati célokat kitűző, a változások kihívásaira aktív módon reagáló konferencia résztvevője lehetett március 20-21-én Balatonföldváron az a  90 tűzvédelmi tervező, szakértő aki aktívan rész vett a programon. Remek előadások, szakmai vita, irodaház tervezés csoportmunkában, ezek prezentációja és megvitatása a közönség előtt – így foglalható össze röviden a két nap. Ami új volt: nem konkrét projektből, hanem egy konkrét helyzetből, a sok mindent felülíró változásokból, indulunk ki. Ez a megközelítés sikeresnek bizonyult, sokak aktív részvételét váltotta ki.

A második napon négy csoportba osztva Fenyvesi Zsolt tűzvédelmi mérnök vezetésével két irodaház tervezési feladatait kellett kidolgozni, majd a kialakított tervet a hallgatók előtt 10 percben bemutatni. A vitafolyamatban kiderült, a jó megoldások prezentálása sem egyszerű feladat. A csoportvezetők (Dr. Gombik Károlyné, Mohai Ágota, Vágvölgyi László, Zagyi Róbert) irányításával igazi team munka alakult ki.

A konferencia visszhangja a Védelem Katasztrófavédelmi Szemlében és a Védelem Onlinen való bemutatása révén az egész szakmai közösségben szétterjedt. A program ismertetőt 870, a konferenciáról szóló beszámolót 500, az előadásokat 630 fő olvasta.

Változatlanul kiemelt feladatnak tekintjük az alapképzésben való közreműködést, azonban erre az idei évi terhelések miatt kevesebb figyelmet tudtunk fordítani. A statisztika szerint 12 esetben dolgoztak a TMKE szakértői ilyen felkészítéseken előadóként.

A Védelem Katasztrófavédelmi Szemle valamint a Védelem Tudomány hasábjain 13 szerző 25 tanulmányt publikált 2018-ban.

 

Nagy Katalin tűz-és munkavédelmi szakmérnök, elnök

Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesülete

 

Tagjaink nagyobb publikációi a teljesség igénye nélkül

 • Veresné Rauscher Judit A betegszállító eszközök és közlekedő területek tervezésének összefüggései I. – II.
 • Mohai Ágota Építési területek tűz-és balesetvédelme I. - II.
 • Lestyán Mária  Építési beruházási folyamatok rendszere – magasépítés
 • Nagy Katalin  Tűzvédelmi koncepció és az egyensúly a tűzvédelmi tervezésben
 • Mohai Ágota  Együttműködés a tűzjelző berendezés és az építész tűzvédelmi tervező között
 • Bárányosné Ábrahám Rita A beépített oltóberendezés tervezők szakági kapcsolatai a gyakorlatban
 • Fenyvesi Zsolt  Együttműködés a tervezésben – Irodaházi esetelemzések és megoldások
 • Reiner Róbert Az átalakítás körében és mértékében – példák és megoldások
 • Mohai Ágota  Együttműködés a tűzjelző berendezés és az építész tűzvédelmi tervező között
 • Mohai Ágota  Vitorlás hajók és jachtok kikötői védelme mobil tűzjelző rendszerrel
 • Lestyán Mária  Mikor kell kivitelezési dokumentációt készíteni? I. - II. – III.
 • Bárányosné Ábrahám Rita Konyhai oltórendszerek karbantartásának tapasztalatai
 • Veresné Rauscher Judit, Kovács Tibor Kórház kiürítés vizsgálata számítógépes kiürítés szimulációval

Vissza

Ezt a hírt eddig 1076 látogató olvasta.