Híreink

Szakértői továbbképzés Balatonföldváron

2019. november 21. 15:20

Kilencvenen vettek részt az építész tűzvédelmi és tűzvizsgálati tűzvédelmi szakértők részére szervezett továbbképzésen november 20-án. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakemberei szakértők bevonásával az OTSZ és a tűzvédelmi műszaki irányelvek módosításával kapcsolatos változásokra koncentráltak, de több a szakértői munkát, jogszabály-értelmezést érintő kérdés is terítékre került.


A továbbképzést dr. Bérczi László tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő nyitotta meg, aki a tűzvédelmi szakértői rendelettel kapcsolatosan várható változások fő elemeit ismertette. A megnyitó után Hidas Zoltán tű. őrnagy egy holland kollégák által korábban ismertetett tűzkísérletet mutatott be. Tűzeset során egy csarnokjellegű épületben a tűzoltás alatt a tűztől távoli ponton a födémben lévő éghető hőszigetelő anyagon elterjedő tűz hatásaként bekövetkező égésgáz belobbanás következett be. A tűzkísérlet lemodellezte az égési folyamatot és a belobbanást.

Fentor László tű. alezredes, országos tűzvizsgáló a budapesti Ráday utcai tűzeset tűzvizsgálatának folyamatáról, a lépésenként elért eredményekről, a szakértői és egyéb bizonyítékok rögzítéséről és annak tapasztalatairól tartott részletes előadást.

A kockázati osztály és a tűz terjedésre vonatkozó TvMI-ről Wagner Károly tű. alezredes tartott előadást. Kiemelte, hogy az osztályba sorolás változtatására alapvetően a CPL rendelet miatt volt szükség, így ennek eredményeként, a szakmai folyamatosságot is figyelembe véve, elnevezéseiben visszanyúltak a régi kategóriákhoz. Elsősorban a folyadékoknál következtek be nagyobb változások, mivel a CLP néhány fokkal eltérő zárttéri lobbanásponttal dolgozik, miközben a hazai szabványok és mérések sok esetben csak a nyílttéri lobbanáspontot adják meg. Kérdésekre elhangzott, ha a nyílttéri lobbanásponttal dolgozunk, nagy hibát nem vétünk, hisz adott esetben a biztonság javára „tévedünk”.

A hő-és füst elleni védelem TvMI változásai kapcsán Badonszki Csaba tű. alezredes kifejtette, hogy a különböző beépített tűzvédelmi berendezések együttműködésének megoldásait az érintett HFR, Beépített oltó és jelző TvMI-k összehangoltan szabályozzák, miközben a tervezői lehetőségek tárháza mind a természetes mind pedig a gépi hő-és füstelvezetés során nőtt. A kiürítés TvMI változásait Juhász Attila tű. százados ismertette, míg Kovács Zoltán tű. alezredes a Tűzoltó egységek beavatkozását biztosító követelmények kapcsán konkrét esetekkel illusztrálta a változtatások okait ismertetve a hibák lehetséges következményeit. Juhász Attila tű. százados az eltérési engedélyekkel összefüggő kérelmekkel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatokat osztotta meg a hallgatósággal, bemutatva a kérelmek tipikus hibáit. 

A robbanásvédelem témát két előadó képviselte. Decsi György a TvMI alapelveit és a létesítéstől a használatig terjedő fő tartalmi elemeit ismertette. Dr. Kun Gábor a Tűz- vagy robbanásveszélyes technológia bevezetésével, fogalmával kapcsolatos tűzvédelmi vizsgálatokat a munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok vonatkozó tételeinek elemzésével mutatta be. A témát élénk polémia követte.

A szendvicsszerkezetekkel kapcsolatos kísérletekről, a szendvicspanelek és az egyes hőszigetelő anyagok eltérő viselkedéséről, valamint a szendvicspanel falakon történő tűzgátló átvezetések megoldási módjairól Heizler György ny. tű. ezredes számolt be, kiemelve a vizsgálatokból levonható tűzmegelőzési és tűzoltási tapasztalatokat.

A továbbképzés szinte folyamatos konzultáció jellemezte, a tűzvédelmi szakértők ugyanis aktívan kérdeztek és kifejtették véleményüket a felmerült kérdésekben.

 

 

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 778 látogató olvasta.


 

Kapcsolódó képek: