Híreink

Mi olvasható a Védelem decemberi számában?

2019. november 22. 09:34

A Védelem 2019/6. számának 21 cikkével 3330-ra nőtt a lap címjegyzéke. Folytatjuk az önkéntes tűzoltókról és az ajtónyitási technikákról szóló tanulmányt. Fókuszban a beépített oltóberendezések fontos kérdései. Légzésvédelem, kamionmentés, elektromos autók oltása, új gyár tűzjelző rendszere, födémek szigetelése, tervezési és tervezői kérdések, robbanásveszélyes zóna meghatározása, tűzvizsgálat és egészségügyi kockázatok minimalizálása a színes paletta.


Tanulmány

Dr. Varga Ferenc A mentő tűzvédelem fejlesztése – önkéntes tűzoltókkal II.

Az értekezés első részében a szerző rámutatott arra, hogy a mentő tűzvédelem fejlesztésében reális alternatíva az önkéntes tűzoltó egyesületek (ÖTE-k) működésének célzott támogatása. A matematikai statisztika módszereivel kidolgozott modell igazolta, hogy a mentő tűzvédelem szereplőit az ellátott terület paraméterei és a jelenlegi védelem szintjének figyelembevételével differenciáltan, különböző tűzoltó szervezetek működtetésével célszerű biztosítani. Ebben az ÖTE-knek, különösen az önállóan beavatkozó egyesületeknek kiemelt szerepe van, a szakmai és gazdaságossági szempontokat tekintve is.

Dombrády Gábor Az ajtónyitási technikák fejlesztési lehetőségei II.

Miért kell a tűzoltónak jártasnak lennie az ajtónyitásban? Mert a lezárt helyeknél a gyors bejutás a beavatkozás feltétele, ami életmentő lehet. A megerősített ajtók és bonyolult zárak világában szerzőnk olyan új lehetőségeket mutat be, amelyek megkönnyíthetik a beavatkozók dolgát, illetve – ami szintén fontos – kisebb károkozással is járhatnak.

 

Szabályozás

Badonszki Csaba Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek változásai I.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat módosítása maga után vonta a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek szabályozással kapcsolatos megoldásainak felülvizsgálatát. Szerzőnk ennek a munkának az eredményeit összegzi. Elsőként 4 db (a Beépített tűzoltó berendezések tervezése, telepítése című, a Szabadtéri rendezvények című, a Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv című és a Számítógépes tűz- és füstterjedési, valamint menekülési szimuláció című) TvMI lényeges változásait mutatja be.

 

Fókuszban

Váradi Viktor Technológia védelem beépített oltóberendezésekkel

Elég a tervezői jogosultság a technológiai terek védelmének sokrétű kihívásaihoz? Mint az ilyen terek tűzvédelmének tervezésében, kivitelezésében és karbantartásában jártas vállalkozás vezetője szól hozzá a témához szerzőnk és az életből nyert tapasztalataik alapján néhány példán keresztül bemutatja, mennyire fontos a tervezői és kivitelezői ismeretek bővítése ezen a speciális terepen.

Sufliászky Márió Gázzal oltóberendezések telepítése és karbantartása

A növekvő számban kiépülő beépített automatikus gázzal oltó rendszerek tervezése nagy körültekintést igényel. Az oltóanyag megválasztásánál a védendő térben lévő eszközökön és technológiai berendezéseken túl figyelemmel kell lenni a palackba töltendő gáz környezetterhelésére (pl. ózonréteg lebontó képesség, légköri élettartam), a palackok elhelyezésére szolgáló tér nagyságára, az oltási sebességre, illetve az üzemeltető gazdasági helyzetére is.

Balogh Kálmán Gázzal oltó rendszerek üzemeltetése és karbantartása

A felhő lapú alkalmazások egyre gyakoribb használatával megnőtt az igény adatközpontok, szerver helyiségek kiépítésére. Közben folyamatosan korszerűsítik és építik az irattárakat, az elektromos, kapcsoló és IT helyiségeket, ahova tűzvédelemi szempontból a legoptimálisabb megoldás a gázzal oltó rendszerek kiépítése. Ezek karbantartása kötelező! A feladatokat veszi számba szerzőnk.

Balogh Kálmán Ellenőrzési lista – gázzal oltó rendszerekhez

Szerzőnk a gázzal oltó rendszer részegységein szükséges legfontosabb ellenőrzési feladatokat mutatja be. 

Kábel- és csőlezárások beépített gázzal oltó berendezéseknél

A gáztömörség az oltás hatékonysága és az oltóanyag-veszteség minimalizálása érdekében is komoly tervezői feladat. A helyiség külső falain és mennyezetén átvezetett csövek és kábelek lezárásaival kapcsolatos követelmények nem vethetők össze teljes mértékben a tűzgátló bevonatokkal. A tűz és füst elleni tömítettség még nem feltétlenül jelent gázbiztos tömörséget.

Sprinklervédelem többszintes polcos raktáraknál – német tapasztalatok

A sprinklerek működése polcos raktáraknál sok mindentől függ, a tényezőket azonban kevés működtető veszi figyelembe. Egy német vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy az ilyen raktárak működésénél gyakori, hogy a sprinklerrendszerek nem tudják kielégítő módon ellátni a feladatukat. Ezek ismeretében 2018-ban alaposan átdolgozták a szabályozást.

Bárányosné Ábrahám Rita Konyhai oltórendszerek karbantartásának tapasztalatai

A konyhai oltórendszerek karbantartása folyamán számtalan olyan kivitelezésből eredő problémával szembesülhetünk, melyek feltárásával a tervezők visszacsatolást kaphatnak a hibák kijavítása érdekében. Az így feltárt problémák nem csak a konyhai oltórendszert tervezőknek adhatnak muníciót a változtatáshoz, hanem a konyhatechnológus, a gépész és az elektromos tervezők számára is hasznos információkat hordoznak.

 

Technika

Jambrik Rudolf A légzésvédelem újra gondolva – hőkamera a légzőben

Az elmúlt 40 év jelentős változásokat hozott a tűzoltás történetében. Szerzőnk a széles eszköztárból a légzésvédelmi eszközöket emeli ki. Mivel a tűzoltó számára ez az egyik legfontosabb életvédelmi munkaeszköz, és mára ez is egy komplett, intelligens rendszer lett. Már 1990 óta kézi hőkamerákkal dolgozunk, hogy átlássunk a sűrű, vastag füstön, a termikus képalkotó technológia fejlődése azonban a fizikai méretek csökkenésének köszönhetően egészen újszerű és hatékony alkalmazási lehetőségeket biztosít is.

 

Tűzoltás – műszaki mentés              

Kirov Attila, Szirmai István Kamionmentési taktikák mentőállvány segítségével

A kamionmentő-állvány egy sokoldalú eszköz személymentésnél és műszaki mentési feladatoknál. A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Tűzoltási és Mentési Szakcsoportja gyűjti a tapasztalatokat és vizsgálja a lehetőségeit a kamionmentő állványok tűzoltó célú használatának. 2018-ban a szakcsoport tesztelt egy kamionmentő állványt, 2019-ben pedig külföldön szervezett gyakorlaton ismerkedtek a kamionmentő állványok taktikai használati lehetőségeivel. A tapasztalatokat adjuk közre.

Balázs Mihály Ádám Li-ion akkumulátoros gépjárművek tűzoltástaktikája I.

Hogyan egyszerűsíthető Li-ion akkumulátorokkal rendelkező elektromos és hibrid meghajtású személygépjárművekkel kapcsolatos tűzoltói beavatkozás? Hogyan mérsékelhető a tűz vagy fizikai behatás (pl.: jármű ütközés) miatt sérült Li-ion akkumulátorokban bekövetkező kémiai folyamatok hatása? Mi a külföldi gyakorlat? Hogyan alkalmazhatók a cserefelépítményes hordozó járművek? Az idei Dr. Balogh Imre emlékpályázat különdíjas tanulmányát közöljük.

 

Megelőzés

Frenkel Erik, Rudolf Ádám Samsung SDI Göd – elektromos autók akkumulátorgyárának tűzjelzése

Az autóipar jövőbeni legnagyobb beszállítójaként elektromos autóknak állít elő akkumulátorokat a Samsung SDI gödi gyára. Az újonnan megnyitott létesítmény beépített tűzjelző berendezésének megvalósítását egy viszonylag gyorsan lezajló, ám kihívásokkal teli értékesítési folyamat után, 2016-ban a Schrack Seconet Kft. nyerte el. A folyamatot mutatjuk be.  

Lestyán Mária Lefele hűlő, pince, garázsfödémek új nem éghető szigetelése

A födémek alsó síkján elhelyezésre kerülő szigetelések, amennyiben azokat éghető hőszigeteléssel valósítják meg, veszélyt jelenthetnek az épületben tartózkodók menekülésére. Azon túl, hogy egy épülettűz során égnek, jelentős füstöt fejleszthetnek, valamint az égve csepegő részecskének köszönhetően is hozzájárulhatnak a tűz gyorsabb terjedéséhez. Hogyan lehet a veszélyt elkerülni?

Nagy Katalin Együttműködés a tűzvédelmi tervezésben – jelentős előrelépés

Az épület komplex rendszerként működik, a fő cél az egyensúlyi állapot megtalálása és fenntartása. Ha bármely elemén változtatunk, vagy elmulasztunk valamit, akkor az épület képzeletbeli és valóságos tűzgörbéje, azaz a tűz lefolyása változik. Ezért az aktív- és a passzív rendszerek, valamint az aktív rendszerek közötti kapcsolatok célirányos tervezése az építészeti tűzvédelem egyik alapkérdése.

Bónusz János Robbanásveszélyes zóna meghatározása, kiszámítása

A födémek alsó síkján elhelyezésre kerülő szigetelések, amennyiben azokat éghető hőszigeteléssel valósítják meg, veszélyt jelenthetnek az épületben tartózkodók menekülésére. Azon túl, hogy egy épülettűz során égnek, jelentős füstöt fejleszthetnek, valamint az égve csepegő részecskének köszönhetően is hozzájárulhatnak a tűz gyorsabb terjedéséhez. Hogyan lehet a veszélyt elkerülni?

 

Vizsgálat

Nagy Péter A készenléti állomány szerepe a tűzvizsgálati eljárásban II. – A beosztásokhoz kötődő feladatok

A tűzvizsgáló kiérkezése előtt, a beavatkozási időszakban is rendkívül nagy jelentősége van a tűzjelzéstől a tűzvizsgálati helyszíni szemle befejezéséig tartó munkának. Szerzőnk a beavatkozó állomány különböző szolgálati beosztású tagjainak szemszögéből elemzi a folyamatot. Ugyanazok az információk mást jelentenek a beavatkozó tűzoltók, a tűzoltásvezetők és a tűzvizsgáló számára. Ezt a „beosztásfüggő” szemléletmódot szélesíteni cikkében.

 

Fórum

Nádor András A cél az erős és egységes tűzvédelem

Erre az évre az építőipar teljesítményét 4300 milliárd Ft-ra becsülik.  Ez azt jelenti, hogy Magyarország idei kb. 5%-ra becsült nemzeti jövedelem növekedéséből 1,2%-ot az építőipar termel meg. A Kormányzat további teljesítménynövekedést vár az iparágtól, ami a szereplők véleménye szerint csak jelentős hatékonyság növeléssel valósítható meg. Mi a helyzet a tűzvédelemmel, van-e ebben a helyzetben tennivalónk?

Vezeték nélküli Polon Alfa rendszerek

A Polon-Alfa tűzjelző rendszerek úgy lettek kialakítva, hogy bármely épületbe azonos hatékonysággal és megbízhatósággal lehessen telepíteni a tűzjelző rendszert. Természetesen ez csak akkor lehet igaz, ha a gyártó nem lenne felkészülve a szokásostól eltérő, nehezített telepítési körülményekre is.

Adorján Attila Egészségügyi kockázatok minimalizálása a tűzoltásban III.

Előző lapszámunkban (Védelem 2019/5., 61. old.) tűzoltásban résztvevőket érintő egészségügyi kockázatokkal, azon belül is a kontamináció forrásaival foglalkoztunk. Szerzőnk a sorozat utolsó részében górcső alá veszi a szennyezett személyi védőfelszerelés kezelési módozatait, a korábban már ismertetett Skelleftea-módszerrel összhangban

 

 

Védelem Katasztrófavédelmi Szemle előfizetés

Vissza

Ezt a hírt eddig 1054 látogató olvasta.