Híreink

Húsz éve történt: Leégett a Budapest Sportcsarnok – a tűzoltás

2019. december 15. 10:16

Karácsonyi vásárt tartottak a Budapest Sportcsarnokban, amikor 1999. december 14-én éjszaka kigyulladt tűzben az épület teljesen megsemmisült. 17 évig szolgálta az ország sportéletét. A gigászi küzdelemről és az azt követő vizsgálatról a Védelem részletesen beszámolt. Kiváló tűzoltási és tűzmegelőzési szakemberek keresték az okokat. Tanulságos történetet elevenítünk fel. Balázs József tűzoltásvezető írása, a Védelem 2000/1 számából.


Jelzés és riasztás

1999. december 15-én hajnali 5 óra 7 perckor a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság hírközpontja 4 gépjárműfecskendő 1 magasból mentő és a Tűzoltási Csoport riasztását rendelte el, mivel tüzet jeleztek a BS-ből. A 27 tűzoltó alig indult el, amikor az intenzív tűzre utaló további jelzések miatt a hírközpont III.-as fokozatnak megfelelően további 6 gépjárművet riasztott 23 fővel. (Közben az épületben tartózkodó tizenhat főnyi személyzetet sikerült kimenteni. Négy, az épületet őrző rendőr, enyhe füstmérgezést szenvedett.) Több helyen ég a vásár A XIV/1-es szolgálat parancsnoka már távolról látta a tűzesetet és azonnal III-as fokozatúra minősítette. (05.13) A Tűzoltási Csoport vezetőjeként, 05 óra 14 perckor érkeztem a helyszínre. A vonulás közben az épületre nem volt rálátásom, mert a Budapest Sportcsarnok épületét a Hotel Stadion épülete eltakarta. A parkolóba bekanyarodva láttam meg először, hogy az épület felső szintjének ablakaiból nagy felületre kiterjedt, intenzív égésre utaló lángok törnek ki, ezért a riasztott erőkön felül a magasból való beavatkozás lehetőségét mérlegelve - még két emelőkosaras gépjármű leriasztását kértem a helyszínre. Gyors felderítést követően átvettem a tűzoltás irányítását, és 05 óra 17 perckor a tűzesetet V-ös fokozatúra módosítottam.

A felderítés során ugyanis egyértelműen megállapítható volt, hogy az úgynevezett küzdőtéren (földszinten) berendezett karácsonyi vásár csaknem teljes terjedelmében ég, valamint a létesítmény harmadik szintjének buszpályaudvar felöli oldalának jelentős része lángokban áll. A helyszínen lévő rendőrök tájékoztatása szerint a karácsonyi vásár több szinten és több helyen is égett. A háttér parancsnokának feladatul határoztam meg, hogy készüljön föl jelentős vízhozamú oltóvízforrások helyének felderítésére, mivel a látottak alapján nyilvánvaló volt, hosszadalmas oltásra kell felkészülnünk.

 

Vezetési Törzs

A kialakult helyzet értékelését követően feladatul határoztam meg, hogy az épületet körbejárva, az 1-es és 2-es gépjárműfecskendő létszámával - alapvezetékek szerelésével - kezdjék meg az emeleti szinteken égő tűz oltását, illetve továbbterjedésének megakadályozását, folyamatos felderítés mellett. Az időközben helyszínre érkező R/1- el, V/1-el és VIII/1-el a Budapest Sportcsarnok földszinti 2. számú bejáratán keresztül légzőkészülékben megkezdtem a részletes felderítést. Sajnos a láthatóan ideges személyzettől jól értékelhető információt a tűzesettel kapcsolatosan nem kaptam. Miután megállapítottam, hogy a 2. számú bejáró környezetében a tűz által közvetlenül veszélyeztetett személyek nincsenek, megbíztam a V/24-est a földszinten a szakaszparancsnoki feladatok ellátásával. Feladatául határoztam meg, hogy a R/1 és a VIII/ 1 rajaival külső vízforrásról szerelt alapvezetékek, valamint a létesítményen belül található nyomás alatt lévő- fali tűzcsap szerelvényszekrényben található sugarak felhasználásával kezdje meg a tűz oltását, illetve tovább terjedésének megakadályozását. Az osztók helyét a 2. sz. bejárat előtt határoztam meg.

A budai Tűzoltási Csoport 05 óra 24 perckor érkezett a helyszínre. Gyors felderítés és konzultáció után vezetési törzs szervezésére került sor. A tűzoltás területét, és a tűzoltási feladatokat a budai csoport vezetőjével megosztottam és intézkedtem a háttérparancsnoki feladatok megosztására is. A tűzoltás vezető helyettes feladatául határoztam meg, hogy a folyamatosan érkező rajok segítségével kezdje meg a küzdőtér feletti szinteken égő tűz továbbterjedésének megakadályozását, valamint a tűz oltását. Én a kislabda gyakorlótermet, a jégpályát és a hozzátartozó gépészeti berendezések helyiségeit, valamint a küzdőtér alatt lévő raktárt jelentősen veszélyeztető, földszinten és a küzdőtéren égő tűzoltás irányítását végeztem.

 

Taktikai elképzelés

Már a tűzoltás kezdeti szakaszában nyilvánvaló volt, hogy a több száz négyzetméteres, több szintre kiterjedő tűz oltása nagy oltóvíz szükséglettel fog járni, ezért nagy szivattyú teljesítményű gépjárműfecskendők kirendelését kértem. Már a helyszínre érkezéskor nyilvánvaló volt az emelő kosarakból működtetett sugarakra taktikai szempontból nagy szükség lesz. A tűzoltás irányítása során az alapvető taktikai elképzelésem az volt, hogy az oltás első fázisában, a rendkívül intenzív lánggal égés miatt, elsősorban az épületszerkezetek statikai szilárdságát jelentősen veszélyeztető hőterhelést kell csökkenteni a hűtősugarakkal oly mértékben, hogy a teherhordó épületszerkezetek ne károsodjanak. Kritikus volt ebből a szempontból a pince és a küzdőtér között lévő födém helyzete. A pinceszinten kialakított raktárban tárolják ugyanis, 2800 négyzetméteren, a különféle sportrendezvények szerkezeti részeit, elemeit, melyek csaknem kizárólag könnyen éghető anyagokból készültek.

Az oltás közben végzett további felderítések során beigazolódott, hogy a tűz intenzíven terjed a kislabda gyakorló terem irányába. Mivel a folyamatos felderítés és tájékozódás miatt nem maradhattam végig a küzdőtéri szinten, ezért a TV helyettest megbíztam a kislabda terem és a pinceszint védelmének felügyeletével is.

 

Felfejlődés

A helyettesem folyamatosan tájékoztatott arról, hogy a védelem érdekében az V/2- es és a XIV/2-es létszámával 2-2 db „C sugarat, illetve fali tűzcsap szerelvény szekrényből további sugarakat szereltetett. Tájékoztatott továbbá, hogy a sugarakat, a közeli felállítási helyek és a jó egymásra való ráláthatóság miatt, esetenként 1-1 fõ sugárvezető működteti. A folyamatosan érkező rajok (XIII/1, XIII/2, X/1, X/2 és Roham/2 ) utasítást kaptak, hogy kezdjék meg sugárvédelem mellett az épületbe való behatolást és a tűz belülről történő támadását. 05 óra 54 perckor már 15 db. sugár működött. Időközben jelzés kaptam, hogy három takarítónő feltételezhetően bent rekedt az épületben. Haladéktalanul utasítottam a VIII/ 2 szolgálatparancsnok helyettesét, hogy az addig kapott feladatát megszakítva, kezdje meg a felderítést és beavatkozást az életmentésre. A VIII/2 a számításba vehető területeket átvizsgálta, de senkit nem talált. Ezt jelentette, majd új feladatot kapott.

Miután a pincében lévő raktár, valamint az ún. kislabda, vagy gyakorlócsarnok védelme az V/1, V/2 és a R/1 által működtetett osztott, illetve fali tűzcsapszekrényből szerelt sugarakkal megoldottnak látszott, megkezdtük az emeleti szinteken égő tűz belülről történő támadását. Ez a magasból leszakadó illetve lehulló szerkezeti részek miatt nem volt veszélytelen. 06 óra 04 perckor már 19 C sugár és 3 emelősugár működéséről adhattam visszajelzést, mivel az épületbe való behatolást biztosító és a létesítményen belül működő 19 db. C sugár mellett, a 2 sz. Porta előtt és a buszpályaudvar parkolójában megtelepített emelőkosaras gépjárművekből működtetett kézi sugarak is segítették az oltást.

 

Megnyílt a tető

https://hirado.hu/belfold/cikk/2019/12/15/video-husz-eve-egett-le-a-budapest-sportcsarnok

Épületen belül, az emeleti körfolyosók, nézőtéri bejárók tüzének oltása a nagy hőterhelés miatt rendkívül megterhelő és veszélyes feladat volt a bevetett állományrészére. A tűz továbbterjedésének megakadályozására azonban csak a mostoha körülmények mellett végzett épületen belüli oltás vezetett eredményre. Javultak az oltás körülményei, amikor a tető lemezszerkezete a hő hatására több helyen megnyílt. A lemezszerkezetek szétnyílásával ugyanis jelentős mennyiségű hő és füst távozott el az égéstérből, ugyanakkor ez a tapasztalható elváltozás már előre jelezte, hogy az acél tartószerkezetek a továbbiakban nem tudnak ellenállni a tűz hőhatásának, és a tetőszerkezet beszakadása bármely pillanatban várható volt. A tetőszerkezetben végbemenő ellenőrizhetetlen elváltozásokat már a tűzoltás megkezdését követően megközelítően félóra elteltével lehetett észlelni.

A felderítések során azt tapasztaltuk, hogy a felső szinten égő tűz rendkívül nagy gyorsasággal változtatja a helyzetét. Feltételezhetően a tető lemezszerkezetét tartó acélkábelek sorozatos elszakadásának eredményeként, a nagy lemezfelület merevítése megszűnt és ennek következtében változott a tetőszerkezet térbeni állapota. Ez a változás szinte ellenőrizhetetlenül irányította, forgatta a létesítményen belül a nagy felületre kiterjedő tüzet. Mivel a folyamatosan leszakadozó, és helyzetét állandóan változtató tetőszerkezet mozgása nem volt előre kiszámítható, ezért intézkedtem a veszélyeztetett helyen működő sugarak biztonságos helyre történő visszavonására.

 

Közben a 7. szer létszámával, szerelt sugarakkal a főpénztár és a Népstadion szoborkertje között lévő ajtók üvegtábláinak betörésével az épületbe behatolt, és az emeleti szinteken folyamatosan végzi a tűz továbbterjedésének megakadályozását és oltását.

 

Beomlás- és gáz veszély

06 óra 17 perc után a tüzet 23 C sugárral körülhatároltuk, de a belülről való oltás a födémelemek leszakadásának veszélye miatt nem volt lehetséges. Mivel a felső szinteken a tűz több mint egy órája folyamatosan égett, úgy döntöttem, hogy amíg teljes biztonsággal át nem látható a tűzoltás helyzete, addig - az épületszerkezetek várható károsodása miatt - a működő sugarakat kivonom az égő épületből. Ugyanis a létesítményen belüli emeleti födémek, valamint a lépcsőházak előre gyártott vasbeton szerkezeteinek a tűzállósági határértékét 1- 1.5 órára becsültem.

Az idő ekkor 06 óra 34 perc volt. 06 óra 44 perc után nyomásfokozást kértünk a Fővárosi Vízművektől és ezzel egyidőben kiderült, hogy az épület alagsorában a hűtőgépházban, több száz kg freon gáz található a díszcsarnok felöli részen. Személyesen intézkedtem a gáztartályok felderítéséről és azonnali védelméről.

A szolgálati elöljárók kiérkezését követően 07. 02 perckor a főosztályvezető a vezetési törzs irányítási mód létrehozását megtartva, a tűzoltás irányítását átvette. Az átvételt követően a tűzoltás területét két részre és ezen belül két-két szakaszra osztotta. Megbízott a földszinti és pince szinti szakaszok tűzoltásának irányításával a Dél-nyugati oldalon. A TCS/2 vezetőjének a emeleti szinteken égő tüzek oltását határozta meg feladatul, két szakasz létrehozásával.

32 sugár működött

07 óra 16 percre javult a helyzet.

  • Az alsó szinteken (pince, földszint) a tűz 16 C sugárral körül van határolva.
  • 2 db. C sugár biztosítja a pincében lévő teheremelő szerkezetnél lévő gyengített födémszerkezet védelmét,
  • 6 C sugár biztosítja a kislabda terem közvetlen környezetének védelmét és 8 db C sugár oltja a küzdőtéri bejárókból a tüzet.
  • 07 óra 34 percre a felső szinteken működő két szakasz a XVII/1-es, XI/Habos, és az R/2 maradék létszáma által szerelt 4 db. C sugarakkal kiegészítve, az emeleti szinteken égő, nagy felületre kiterjedő tüzet 16 db. C sugárral körülhatárolta.

A tetőszerkezet nagy része beomlott. Személyi sérülés nem történt. A tüzet 26 db C sugárral, valamint 4 db. emelő sugárral lefeketítettük. A lokális tüzek és a forró szerkezetek miatt hosszú utómunkálatokra kellett felkészülni.

Balázs József tű. alez. Tűzoltási Csoportvezető

Fotó: Molnár Péter, MTI

 

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 1749 látogató olvasta.