Híreink

2020. január 1-től új eljárásrend egyes tűzvédelmi célú termékeknél

2019. december 12. 12:52

Hosszú egyeztetési folyamat végére került pont, amiért az ÉVOSZ tűzvédelmi tagozata aktívan eljárt az elmúlt időszakban. A kormány 295/2019 (XII.10.) rendelete módosította az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletet.


A Magyar Közlöny 198. számában, 2019. december 10-én jelent meg a Kormány 295/2019. (XII. 10.) Korm. rendelete egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról. Ennek 12.§-a az ilyen termékek vonatkozásában lényegében visszaállítja a korábbi gyakorlatot mindaddig, amíg a termékre nincs harmonizált európai szabvány kiadva.

 

A jogszabály érintett szövege

5. Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet módosítása

12. § Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a  teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R4.) 7.  § (5)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Tűzvédelmi célú építési termék teljesítménynyilatkozat hiányában a BM OKF vizsgálati eredményeken alapuló engedélyével is beépíthető. Amennyiben az  engedélyben megadott termékre vonatkozóan harmonizált európai szabvány kerül kiadásra a  305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 17.  cikk (5)  bekezdése szerint, a párhuzamos hatályosság időszakának leteltével az engedély hatályát veszti.”

13. § Az R4. 13. § (1) bekezdésében az „5. cikkével összeegyeztethető” szövegrész helyébe az „5. cikkének végrehajtásához szükséges” szöveg lép.

6. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba. (2) E  rendelet 12.  §-a az  építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 818 látogató olvasta.