Híreink

Tűzgyújtás szabadban – szabad – nem szabad?

2020. március 09. 09:25

Ez a száraz tél fokozott óvatosságra kell, hogy intsen mindenkit a tavaszi időszakban. Ha nem kapunk kiadós esőt, a kiszáradt aljnövényzet komoly tűzveszélyt jelent. Ezért most az általános szabályokat, a kerti hulladék, avar égetését és kerti tűzgyújtás szabályait mutatjuk be. A tűzvédelmi szabályok az új OTSZ hatályba lépésével 2020 januárjától változtak, ezért ezeket beledolgoztuk a tájékoztatóba.


Bármilyen hulladék égetése súlyos kárt okoz a levegő minőségében, ezért kerülendő és az esetek többségében tilos is. Persze a kertben grillezni, szabad tűzön sütni, főzni szabad, sőt ezt akár az erdőben is megtehetjük, feltéve, ha betartjuk a tűz-és környezetvédelmi szabályokat.

Általános tűzgyújtási szabályok

 • Külterületen általában tilos égetni, (pl. erdőterületen, az erdőgazdálkodó külön jogszabályok alapján égethet) de belterületi, valamint a külterületeken lévő zártkerti ingatlanokban is tilos a keletkezett hulladék szabadtéri égetése.
 • Külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri, un. irányított égetését előzetesen be kell jelenteni a tűzvédelmi hatóságnak.
 • Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi; és abban az időszakban, amelyben azt lehetővé teszi.
 • kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett ugyancsak megengedett.
 • Erdőben kijelölt tűzrakó helyen a tűzrakás, a fokozottan tűzveszélyes időszakban kihirdetett tűzgyújtási tilalom ideje kivételével, a tűz állandó felügyelete és távozáskori eloltása mellett, megengedett.
 • Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit erdészeti jogszabályok és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) tartalmazza

Jogszabálytól eltérő vagy hatósági bejelentés hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után!

 

Avar és kerti hulladék égetése

A kerti hulladék égetése tiltott. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat, ebben szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit és idejét. A helyi önkormányzatnál kell érdeklődni, hogy mikor lehet a kertben égetni.

Amennyiben nincs ilyen rendelete az önkormányzatnak, abban az esetben nem szabad avart és kerti hulladékot égetni.

Az ilyen égetés helyett lehullott falevelek, ágak összegyűjtésekor, fűnyíráskor is fontos, hogy odafigyeljünk a környezettudatosságra, és a zöldhulladék-gyűjtést válasszuk!

 

Zöldhulladék

Ne égessünk el a zöldhulladékot. Szennyezzük vele a levegőt és tűzveszélyt okozunk a környeztünkben.

 • Lehullott falevelek,
 • faágak, nyesedékek
 • fűnyíráskor a fű,
 • gyom

kerüljön  a zöldhulladék-gyűjtő zsákba.  Az így begyűjtött zöldhulladék komposztálás után újra visszakerül a természetes körforgásba. Választhatjuk a házi komposztálást is.

 

Kerti grillsütő használata, szalonnasütés, bográcsozás

A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy grillsütő használata nem tiltott a tűzgyújtási tilalom idején sem.

Az ilyen – nyílt lángú – berendezések, eszközök használata, tűz gyújtása az ingatlanon belül az általános égetési szabályok betartásával megengedett. Ezek röviden a következők:

 • az éghető vagy robbanásveszélyes anyag eltávolításával gondoskodni kell róla, hogy az a környezetre ne okozzon gyújtásveszélyt, 
 • nem szabad őrizetlenül hagyni az égő tüzet, még ki nem hűlt parazsat, hamut sem,
 • gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz készenlétben tartására, pl. víz, homok;
 • veszély esetén, vagy a tevékenység befejezését követően a tüzet gondosan el kell oltani, a parázslást, izzást meg kell szüntetni és meg kell győződni arról, hogy elaludt.

Vissza

Ezt a hírt eddig 1456 látogató olvasta.