Híreink

Miért érdemes acél helyett tűzgátló légcsatornát építeni? – PROMATECT®

2020. január 30. 08:22

Tűzvédelmi céllal csak tűzgátló légcsatorna építhető, de egy német kutatóintézet vizsgálatai szerint a tűzgátló kivitelben készült PROMATECT® légcsatornák minden szempontból előnyösebb tulajdonságokat mutattak, mint acélból készült társaik. E rejtélyről lebbentjük fel a fátylat, miközben az új OTSZ követelményeire a legkülönbözőbb beépítési feltételeknek megfelelő tűzállósági teljesítménnyel rendelkező légcsatornákat mutatunk be.


A légcsatornák tűzvédelmi funkciói

A légcsatornák tűzvédelmi szempontból a következő funkciókat láthatják el (Mindezekről részletesebben a Hő- és füst elleni védelem TvMI J mellékletében olvashatunk):

 • komfort szellőzés;
 • hő- és füstelvezetés
  • egy tűzszakaszban (single), illetve
  • tetszőleges számú tűzszakaszon keresztül (multi);
 • tűzeseti légpótlás: ennek követelménye változott, a 2020. január 22-én hatályba lépett OTSZ szerint megegyezik a hő- és füstelvezető légcsatornáéval;
 • füstmentesítés (túlnyomást biztosító légellátó légcsatorna): ez új elem az OTSZ-ben, amelynek követelménye a többszakaszos (multi) légpótló légcsatornáéval azonos.

 

Komfort szellőzés

Komfort szellőző légcsatornákat kétféle módon lehet építeni!

 1. Ahogy többnyire szokták. Ilyenkor a tűz esetén nem működő komfort szellőző légcsatorna-hálózatokat leginkább járulékos tűzvédelem nélküli acél légcsatornákból építik és a tűzszakaszhatárokon tűzgátló csappantyúkkal tűzszakaszolják.
 2. A másik a tűzgátló kivitelű, épített komfort légcsatorna-hálózat tűzcsappantyúk nélkül vagy kevesebb tűzcsappantyúval (A Tűzterjedés elleni védelem c. TvMI új, 1.3 változatának D1.5.2. ábrájára hívjuk fel a figyelmet.)

Mindkét megoldás műszakilag egyenértékű alternatíva! Tervezéskor mégis jellemzően az acéllemez légcsatornák élveznek előnyt az épített PROMATECT® rendszerekkel szemben. A fő ok talán, hogy az acél rendszerekről részletes adatok állnak a tervezők rendelkezésére alaki ellenállásokról, nyomásveszteségről, súrlódási ellenállásról és légtömörségről.

 

A kutatók megállapításai

Nosza, ezen ne múljon felkiáltással a Promat német mérnökei az Aacheni Főiskola Ipari Aerodinamikai Intézetével közösen alapos vizsgálatokat végeztek a felsorolt paraméterekkel kapcsolatban. Összehasonlították az acél légcsatornák vonatkozó értékeit az önálló PROMATECT® légcsatornáknál mérhető értékekkel. A német kutatóintézet ízekre szedte a két megoldás előnyeit és hátrányait.

 • 26 különböző (egyenes, L, Z és U alakú) acél és önálló PROMATECT® légcsatorna-hálózaton vizsgálták az alaki ellenállás tényezőt. Ezek gyakorlatilag megegyeztek minkét típusnál.
 • Ezután az egyenes légcsatorna alaki és súrlódási ellenállását vették górcső alá. Itt is gyakorlatilag megegyezett az érték. Ez első ránézésre furcsa lehet, mert a PROMATECT® légcsatorna felülete érdesebb, mint az acél légcsatornáé, ezért elvileg nagyobb nyomásveszteség várható. Ugyanakkor a vizsgálat megállapította, hogy az acél légcsatorna felülete nem egy síkban van, hanem általában kb. 20 cm-enként megtörik, hogy stabilabb legyen; ez a periodikusan változó keresztmetszet további nyomásveszteséget okoz, amivel az önálló PROMATECT® légcsatornánál nem kell számolni.
 • A légtömörségi osztályban egyértelműen a PROMATECT® légcsatornát hozták ki jobbnak. Annyira, hogy 1250 mm x 1000 mm szabványos légcsatorna méretig, a szokásos 500 Pa üzemi nyomás esetén az önálló PROMATECT® légcsatorna gondos kivitelezésével a C légtömörségi osztály is biztosítható; különleges eljárással pedig a D légtömörségi osztály is elérhető.
 • Végül a harmat-pont szempontjából is az önálló PROMATECT® légcsatorna lett a győztes, mivel azon a szokásos körülmények között nem tapasztalható páralecsapódás.

 


Páralecsapódás vizsgálat eredménye – jobb a PROMATECT® légcsatorna

 

Még mindig feltehető a kérdés, hogy miért érdemes tűzgátló légcsatornát építeni tűzcsappantyúk beépítése helyett.

 

Német segítség a tervezéshez

A tervezőnek üzemletetési és gazdaságossági szempontokat is mérlegelnie kell. Ebben segít eligazodni a német kutatóintézet vizsgálata. Mit kell a tervezéskor figyelembe venni?

 • Bekerülési költség: egy tűzgátló légcsatorna szakasz a hossztól függően sokszor olcsóbb lehet, mint a védelem nélküli acél légcsatorna számos tűzgátló csappantyúval.
 • Üzemeltetési költség: egy bonyolult légcsatorna-hálózatban fokozottan kell törekedni a veszteségek csökkentésére – ez lényegesen egyszerűbb tűzcsappantyúk nélkül (lásd a következő pontot is).


4 szintet összekötő komfort szellőző légcsatorna-hálózat 8 tűzcsappantyúval

 • Áramlási ellenállás: a tűzcsappantyúkkal épített légcsatornák lényegesen nagyobb áramlási ellenállása további nyomásveszteséget okoz, ami nagyobb teljesítményű ventilátort tehet szükségessé; mindez a bekerülési és az üzemeltetési költségek emelkedésével is jár.

 

Kicsit, nagyon drágább

Nézzünk egy példát: Az ábrán szereplő légcsatorna-hálózat 50 m hossz és 1000 mm x 500 mm keresztmetszet esetén 400 Pa nyomásveszteséget jelent; 4 m/s légsebesség fenntartásához csappantyúk nélkül még 88,0 Pa, míg 8 darab tűzcsappantyúval 128,0 Pa túlnyomás szükséges (A kutatók számoltak! Ez 10 éves üzemidővel és a jelenlegi német energiaköltségekkel számolva 5.200 € többletkiadást jelent.) Ugyanezek a nyomásértékek és 10 éves többletkiadások 6 m/s légsebességnél 171,7 Pa illetve 251,7 Pa (5.400 €), míg 8 m/s légsebességnél 288,2 Pa illetve 576,2 Pa (18.400 €!).
 


A tűzcsappantyú nélküli légcsatorna-hálózat kisebb ellenállást jelent

 • Akusztika: az ábrán a tűzcsappantyúnál látható áramlási irányváltás állandó súrlódó hanggal jár, ami pl. magas kategóriájú szállodákban kerülendő. Persze magunk sem szeretnénk egy ilyen házban élni.
 • Tűzgátló csappantyúkkal járó nehézségek, további költségek: a csappantyúk szabályos beépítése (gondoljunk például a hőtágulási kompenzátorokra, lásd a Tűzterjedés elleni védelem c. TvMI új, 1.3 változatának D5 fejezetét és annak ábráit) és főleg rendszeres kötelező felülvizsgálata gyakran igen körülményes, olykor lehetetlen – a tűzgátló légcsatornáknál ezek a szempontok legtöbbször nem kerülnek elő.


Tűzgátló csappantyúk - beépítése, felülvizsgálata, karbantartása nehéz, költséges

 

Kétféle Promat megoldás

Az említett előnyöket magukba foglaló komfort szellőző légcsatornaként kétféle megoldást kínál a Promat.

 

a) PROMATECT®-L500 lapokból önállóan épített légcsatorna

Itt már acél légcsatorna nélkül megépített komfort szellőző légcsatorna készül szintén MSZ EN 1366-1 szerint minősítve és MSZ EN 13501-3 szerint osztályozva. Ez a légcsatorna akár 2300 mm széles és akár 1000 mm magas is lehet.


Az önállóan épített csatorna adja a legtöbb előnyt

 


Légcsatorna építés közben

 

Az önálló PROMATECT® komfort szellőző légcsatornák vasbeton fal és födémkapcsolat esetében vízszintesen akár sarokban is építhetőek (2 oldalú kialakítás).

 


2 oldalú PROMATECT® komfort szellőző légcsatorna, ez lehet 3 oldalú kialakítás is.

 

b) Acél csatorna utólagos burkolása

Legfeljebb 1200 mm x 950 mm (sz x m) méretű acél légcsatornák utólagos tűzvédelmi burkolása PROMATECT®-L500 lapokkal, a vonatkozó MSZ EN 1366-1 szerint minősített és MSZ EN 13501-3 szerint osztályozott rendszerben.

Figyelem: a „tűzgátló falakkal körülhatárolt légcsatorna” nem megfelelő műszaki megoldás, azaz MSZ EN 1364-1 szerint vizsgált és MSZ EN 13501-2 szerint osztályozott szerelt falszerkezetekkel nem szabad légcsatornát burkolni!


Az utólagos burkolás is gazdaságos és tűzvédelmileg megfelelő

 

Tűzállósági teljesítmények

A tűzállósági teljesítmény időtartamát burkolatként és önálló légcsatornaként is a PROMATECT® lap vastagsága határozza meg:

 • 30 mm vastagság 60 percet (EI 60 (ve-ho, i ↔ o) S),
 • 40 mm vastagság 90 percet (EI 90 (ve-ho, i ↔ o) S), míg
 • 50 mm vastagság 120 percet (EI 120 (ve-ho, i ↔ o) S) biztosít.

Minden rendszer – a 2 oldalú kivételével – vízszintesen és függőlegesen is minősített.

A cikkekben ismertetett termékek Európai Műszaki Értékeléssel (ETA) és magyar nyelvű teljesítménynyilatkozattal rendelkeznek. Ezen műszaki megoldások a vonatkozó európai szabványok szerint minősítettek és megfelelőségüket uniós akkreditált laboratóriumok által kiadott jelentések, jegyzőkönyvek igazolják, így mindenben megfelelnek a tűzvédelmi törvény és az OTSZ előírásainak.

További részletekkel a Promat műszaki szakértői szolgálnak.

Marlovits Gábor műszaki és értékesítési szakértő
30-343-2572
gabor.marlovits@etexgroup.com

Várady-Szabó András műszaki és értékesítési szakértő
30-541-8316
andras.szabo@etexgroup.com

www.promat-see.com

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 1216 látogató olvasta.