Híreink

fiREG: Milyen a szabályos elektronikusan vezetett üzemeltetési napló?

2020. január 28. 08:44

A hatályba lépett OTSz és TVMI lehetővé teszik az ún. elektronikusan vezetett üzemeltetési napló bevezetését. A január 22-én hatályba lépett szabályozás megnyitotta az utat az előremutató, innovatív és egyszersmind papírmentes tűzvédelmi nyilvántartáshoz.


Fekete Attila és Horváth Gábor a fiREG.hu szoftver fejlesztői több, mint 2 éve dolgoznak azon, hogy hatékonyabb, átláthatóbb, papírmentes legyen a tűzvédelmi karbantartók élete. Az új OTSz kisebb, míg az új TVMI nagyobb terjedelemben foglalkozik az elektronikus nyilvántartás szabályaival. Lássuk mik is ezek pontosan!

Az új OTSz vonatkozó bekezdései:

Az OTSZ 248. § (4) bekezdése szerint „Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el kell végezni és annak eredményét papír alapon vagy elektronikusan írásban kell dokumentálni.”

A Felülvizsgálat és karbantartás Tűzvédelmi Műszaki Irányelv 4.4.5. pontja pedig részletezi az Elektronikusan vezetett tűzvédelmi üzemeltetési naplóval kapcsolatos feladatokat.

A módosított TVMI-be új fogalomként került be az Elektronikusan vezetett tűzvédelmi üzemeltetési napló: olyan zárt adatrögzítő rendszer, amelyben az adatok rögzítése elektronikus úton történik, és amely alkalmas a tűzvédelmi műszaki megoldások ellenőrzési, felülvizsgálati, karbantartási és javítási adatainak tárolására, az elvégzett tevékenységek igazolására, valamint a tevékenységet végző jogosult személyek azonosítására.

 

Mit jelent ez a szakma számára Önök szerint?

Horváth Gábor, a fiREG.hu Kft. alapítója, szakmai vezető: Továbbra is elsődleges célkitűzésünk, hogy amennyire csak lehet, tegyük korszerűbbé, hatékonyabbá, átláthatóbbá, papírmentessé a tűzvédelmi üzemeltetői ellenőrzéseket, karbantartásokat. A szakma számára azért örömteli az új szabályozás, mert elhozta a  papírmentességet számunkra. Nem szükséges már nyomtatni, kézzel aláírni a naplókat, hanem zárt célszoftverben, bizonyító erejű elektronikus aláírással, valamint bizonyító erejű elektronikus időbélyeggel ellátva eleget teszünk a hatósági előírásoknak.

Máris felmerül a kérdés, hogy mik ezek a követelmények közérthetően megfogalmazva?
Fekete Attila társalapító, fejlesztési vezető: Definíció szerint a zárt rendszer: Az informatikai rendszerben kezelt adatok bizalmassága, sértetlensége és rendelkezésre állása, valamint a rendszer elemeinek sértetlensége és rendelkezésre állása szempontjából zárt, teljes körű, folytonos és a kockázatokkal arányos. Közérthetően tehát egy biztonságos szoftvert válasszunk, amely folyamatosan rendelkezésre áll. Nagyon fontos, hogy a szoftver kezelje a jogosult személyek azonosíthatóságát és nyilvántarthatók legyenek a megfelelő szakvizsgák. Ezek hiányában üzemeltetési napló nem készülhet.

 

Ezek szerint az ilyen szoftverben készülő naplót nem kell tollal aláírnunk. Mitől lesz hiteles?

FA: Mára a bizonyító erejű elektronikus aláírás teljesen elfogadottá vált, a gyakorlatban is folyamatosan teret hódít egyszerűségével. Amit értelmezésünkben az új szabályozó környezet megkövetel egyrészt, a zárt rendszer helyezzen el bizonyító erejű elektronikus aláírást    az elkészült dokumentumokra. Ez garantálja, hogy adott dokumentum a szoftverben adott időpillanatban létezett. Másrészt, ennek kiegészítéseként a bizonyító erejű időbélyeg, melyet egy erre szakosodott, minden szükséges engedéllyel rendelkező informatikai vállalat biztosít minden egyes dokumentum esetén.
Röviden: a zárt rendszer aláírását követően külső hitelesítés is történik.

Ezek együttesen garantálják, hogy ezt követően a napló tartalma meg nem változtatható.

Mindezekkel kapcsolatban jó hír, hogy megfelelő szoftver esetén ezzel nincs semmilyen teendőnk, gombnyomásra készülhetnek a hiteles, bizonyító erejű követelményekkel rendelkező naplók. Fontos, hogy bármikor készülhet új napló, ha valamit elhibáztunk benne, ennek egyáltalán nem akadálya az elektronikus nyilvántartás.

HG: Amennyiben a szolgáltatók nem kívánnak élni az elektronikusan vezetett üzemeltetési naplók előnyeivel, ún. hibrid megoldást is használhatnak. Azaz a gombnyomásra elkészült napló nyomtatást követően aláírandó és teljesen elfogadott. Én úgy látom nagyszerű lehetőséget kap a szakma az új, elektronikusan támogatott rendszerek kapcsán. Bízunk benne, hogy a jelenlegi közel 40 partnerünkön túl további vállalkozások is felismerik, hogy itt a forradalom a tűzvédelemben, váltani lehet és már-már kell.

 

Erősen fogalmaz, valóban ilyen éles lenne a helyzet?

FA: Talán még élesebb is. Több karbantartó vállalkozással beszélgettünk az elmúlt időszakban is. Megtudtuk, hogy a 2000-es évek első éveiben rengeteg idő, pénz, tanulás ráfordításával vezették be a számítógépeket. Táblázatkezelő program, emailezés, internet vette át a hatalmat a kézi naplók, kézzel írt táblázatok felett. Azok a cégek, akik akkor ezt megtették - és mára beszélhetünk velük, léteznek - kellően innovatívak voltak, beletették az energiát és fejlődtek. Akik lemaradtak, már nincsenek a szakmában vagy jelentéktelen szereplővé váltak. Most újra itt az idő! Lehet azt mondani, hogy “nem értek az okostelefonhoz”, “a felhő nem jó”, “az adatbázis nem biztonságos”. A jövő nem lesz kíváncsi a mai kifogásainkra. Aki innovál fennmarad és növekszik. Aki lemarad, piacot veszít. Nem az a kérdés, hogy ezek az eszközök jönnek-e vagy sem, hanem az, hogy haladunk-e velük vagy végképp lemaradunk. A fentiek pedig karbantartó vállalkozások vezetőinek víziói, véleménye alapján alakultak ki bennem. Úgy látom nagyon sokan már elindultak azon az úton, amin a 2000-es évek elején. Újra lesznek innoválók, újra lesznek lemaradók. A kérdés csak az: ki melyikbe tartozik, kire hogy tekinthet majd a szakma néhány év múlva?

 

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 1685 látogató olvasta.