Híreink

Betonszerkezetek terhelése tűzhatásra – magyarul

2020. február 19. 08:57

Az MSZT 2019-ben két Eurocode-szabványmódosítást vezetett be angol nyelven, melyek magyar nyelvű változatát január 1-jén tette közzé. Ezek közül különösen a betonszerkezetek tűzhatásra tervezése érinti szakterületünket. Az MSZT leírása alapján erre hívjuk fel a figyelmet.


Az új magyar nyelvű szabványok

MSZ EN 1992-1-2:2004/A1:2019

Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Szerkezetek tervezése tűzhatásra

MSZ EN 1993-1-5:2006/A2:2019

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-5. rész: Lemezes szerkezeti elemek

Az MSZ EN 1992-1-2:2004/A1:2019 a magyar nyelven 2013. március 1-jén megjelent – a betonszerkezetek tűzhatásra való méretezési elveit tartalmazó – MSZ EN 1992-1-2:2013 módosítása. A szabvány a tűzhatásra vonatkozó speciális kiegészítéseket tartalmazza és együtt kell alkalmazni az MSZ EN 1992-1-1-gyel és az MSZ EN 1991-1-2-vel.

  • MSZ EN 1992-1-1:2010 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok
  • MSZ EN 1991-1-2:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-2. rész: Általános hatások. A tűznek kitett szerkezeteket érő hatások

Az MSZ EN 1992-1-2 csak a tűzvédelem passzív módszereivel foglalkozik, az aktív módszereket nem tartalmazza. A szabvány olyan betonszerkezetek méretezésére vonatkozik, amelyeknek a tűzhatás alatt bizonyos követelményeknek meg kell felelniük, úgymint:

  • az épület idő előtti összeomlásának elkerülése („R” teherbírási kritérium);
  • a tűzterjedés (lángok, forró gázok, intenzív hőmérsékleti hatás) megakadályozása adott területen túlra („E” integritási kritérium).

A szabvány /A1 módosítása helyettesíti a meglévő C mellékletet és rendezi a főszövegben lévő hivatkozásokat az új C mellékletnek megfelelően. A korábbi C melléklettel szemben a /A1 módosítás táblázatai információt nyújtanak nem csak a merevített, hanem a nem merevített szerkezetek oszlopainak szabványos tűzhatásra való tervezéséhez is, továbbá nem az oszlopok legkisebb méreteit és a betonfelülettől mért legkisebb acélbetét-tengelytávolságokat írják elő, hanem az oszlopok megengedett legnagyobb karcsúságára adnak meg határértékeket.

A tűzhatás esetén érvényes karcsúság a lfi = l0,fi/i összefüggésből adódik, ahol l0,fi az oszlop hatékony kihajlási hossza, míg i az inerciasugár. A szabványmódosítás megadja mindkét paraméter esetén a számításhoz szükséges eljárásokat.

Az MSZ EN 1993-1-5:2006/A2:2019 a magyar nyelven 2012. június 1-jén megjelent – a síkjukban terhelt merevített és merevítetlen lemezek tervezési követelményeit előíró – MSZ EN 1993-1-5:2012 második módosítása.

Forrás: MSZT

Vissza

Ezt a hírt eddig 1232 látogató olvasta.