Híreink

A megfelelő tűzoltó sugárcső kiválasztása

2020. március 13. 08:20

Szerzőnk az International Fire Fighter magazin c. szaklapban megjelent, a TFT marketingigazgatója által jegyzett, hasonló című cikk alapján mutatja be a megfelelő sugárcső kiválasztásának lehetőségeit, az eredeti cikk tartalmába – a vonatkozó EN szabványokat figyelembe véve – beledolgozva az azóta történt fejlesztéseket is.


Az alábbiakban bemutatásra és összehasonlításra kerülnek a különböző sugárcsövek legfontosabb jellemzői. Az elemzés a következő szempontokra koncentrál:

 1. szabályozás,
 2. elzáró szerelvény,
 3. fogazat kialakítás,
 4. sugárkép állítás,
 5. markolat.

 

1. Szabályozás

Egy sugár vonatkozásában mit lehet szabályozni, két dolgot, a térfogatáramot (vízmennyiséget), és a sugárcső fúvókarészében uralkodó nyomást. A térfogatáram szabályozása minden esetben a sugárcsőben történik, a víz kilépő keresztmetszetének a változtatásával. A nyomásszabályozás történhet a szivattyúnál, ahol a szivattyú nyomását úgy kell szabályozni, hogy a sugárcsőn kilépő vízmennyiség azon a nyomáson történjen, amire a sugárcsövet tervezték. A nem megfelelő nyomás torzítja a sugárképet:

 


Alacsony nyomás a sugárcső fúvóka részében

 


Megfelelő nyomás a sugárcső fúvóka részében

 


Túl magas nyomás a sugárcső fúvóka részében

 

Ha a nyomásszabályozás a sugárcsőben történik akkor a fúvókanyomás, és ezáltal a sugárkép mindig, leglább is a nyomásszabályozási tartományon belül, optimális.

 

Állandó térfogatáramú sugárcsövek

Optimális sugarat csak a névleges üzemi nyomáshoz – az úgynevezett referencia nyomáshoz [01] - rendelt egyetlen névleges térfogatáramnál biztosít. A nyomásszabályozást a szivattyúnál kell elvégezni. Ha a sugárcső fúvókanyomása nagyobb nagymértékben megnő a sugárvezetőre ható reakcióerő, míg túl alacsony nyomás mellett nem lesz megfelelő a sugártávolság, csökken a mechanikai hatás.

Választható térfogatáramú sugárcsövek

Rögzített nyomás, több kiválasztható térfogatáram. Az optimális sugár, valamennyi - a referencia nyomáshoz [01] tartozó - kiválasztható térfogatáram mellett biztosított. A nyomásszabályozást a szivattyúnál kell elvégezni. A választható térfogatáramú sugárcsöveknél, az állandó vízátfolyású sugárcsövekhez hasonlóan túlnyomás esetén túlzottan megnő a reakció erő, túl alacsony nyomásnál pedig nem lesz megfelelő a sugártávolság és a mechanikai hatás.

Automata sugárcsövek

Állandó fúvóka nyomás, változó térfogatáram tartomány. Ezeket a termékeket gyakran nevezik állandó nyomású / változó térfogatáramú sugárcsöveknek is. Az egyedi tervezésnek köszönhetően – egy belső rugó folyamatos hidraulikus egyensúlyt hoz létre a sugárcső fúvókájában, amely közel állandó fúvókanyomást biztosít változó térfogatáram mellett. A nyomásszabályozás a sugárcsőben történik, a szivattyú nyomását nem kell állandóan szabályozni. Az európai minősítésű TFT sugárcsöveken AUTO jelzés az indexáló gyűrűn. Ezek a sugárcsövek, az állandó fúvókanyomás következtében optimális sugárképet biztosítanak, mind egyenes (kötött),- mind szórt sugárkép esetében, a teljes jellemző térfogatáram tartományon belül.

Automata sugárcsövek, több térfogatáram-tartománnyal:
állandó fúvóka nyomás, több térfogatáram tartomány.

Automata sugárcsövek, limitált térfogatárammal

Állandó fúvóka nyomás normál, és limitált áramlási tartománnyal. Ugyanolyan, mint az automata sugárcső, de tartalmaz egy – a gyártó által ajánlott, vagy a felhasználó által definiált – korlátozó beállítást a maximális térfogatáramra vonatkozóan. Az áramlás korlátozó lehetővé teszi az automatikus nyomásszabályozást, miközben az átáramló vízmennyiség kisebb, mint a névleges térfogatáram. Az európai minősítésű TFT sugárcsöveknél „Pulsing” jelzés az indexáló gyűrűn. Ezek a sugárcsövek, az állandó fúvókanyomás következtében optimális sugarat biztosítanak mindkét jellemző térfogatáram tartományon belül. A limitált térfogatáramú automata sugárcsöveknél a nyomásszabályozás 0 liter/perc térfogatáramtól történik, ez különösen kedvező „Flashover” tüzek oltásánál.

Automata sugárcsövek, automatika felülírással

Állandó fúvóka nyomás, normál és megnövelt térfogatáram tartománnyal. Alkalmazása akkor szükséges, ha a sugárcső bemenő nyomása alacsony. Ugyanolyan, mint az automata sugárcső, de tartalmaz egy megnövelt térfogatáramú automatika beállítást, vagyis az automatika felülírása lehetővé teszi az automatikus nyomásszabályozást, miközben az átáramló vízmennyiség tartománya nagyobb, mint a névleges térfogatáram tartomány. Európai minősítésű TFT sugárcsöveknél „LOW” jelzés az indexáló gyűrűn. Ezek a sugárcsövek, az állandó fúvókanyomás következtében optimális sugarat biztosítanak, mind a normál, mind a megnövelt térfogatáram tartományon belül.

Automata sugárcsövek, limitált térfogatárammal, és automatika felülírással

Állandó fúvóka nyomás korlátozható, normál és megnövelhető térfogatáram tartománnyal. Európai minősítésű TFT sugárcsöveknél „AUTÓ”, „Pulsing”, és „LOW” jelzés az indexáló gyűrűn.

   

 

Az állandó és a választható térfogatáramú sugárcsövek egyszerűbb megoldásnak tűnnek, de ha a vízellátásban problémák lehetnek kisebb vízmennyiség következtében beálló nyomáscsökkenés, akkor az automata sugárcső nagyobb biztonságot jelent.

Ha „Flashover” tüzek oltására van szükség akkor, a „Pulsing” állással rendelkező limitált térfogatáramú automata sugárcsövek jelenthetik az optimális megoldást.

Nagyon alacsony bemenő nyomásnál, például magas házak esetében a „LOW” jelzéssel rendelkező sugárcsövek használata nagyobb biztonságot nyújt.

Minden tűzoltóságnak a saját működési területén lévő lehetséges tűzesetek figyelembevételével kell a megfelelő szabályozású sugárcsövet kiválasztani, és annak használatát, tulajdonságait megismerni és begyakorolni.

 

2. Elzáró szerelvények 

 • A leggyakoribb elzáró szerelvény a gömbcsap, és ezek szinte mindegyik változatát jellemzően teljesen nyitott vagy teljesen zárt helyzetben használjuk. A gömbcsap működés közbeni köztes helyzetbe állítása - annak érdekében, hogy csökkentsük a térfogatáramot, vagy a reakció erőt - nem kívánt turbulenciát okoz a vízáramban, amely gyenge (torzult) kötött és porlasztott sugárképhez vezet.
 • A csúszóhüvelyes-szelep alkalmazása (hasonló kialakítású, mint a tűszelep) lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy változtassa annak helyzetét anélkül, hogy a vízáramban nem kívánt turbulencia keletkezzen. A sugárcső elzáró szelepével szabályozható a térfogatáram, miközben a csúszóhüvely minden helyzetében megmarad az optimális sugárkép.

Az elzáró szerelvény végső kiválasztásánál fontos, hogy az elsődlegesen beavatkozó állomány megfelelő oktatást és működési iránymutatást kapjon az optimális sugárkép kialakítására és fenntartására vonatkozóan.

A legelterjedtebb a gömbcsap, ennek használatához azonban gyakorolni kell a tömlőkezelési technikákat és a vízszivattyú nyomási beállításait, hogy elkerüljük a gömbcsap köztes helyzetbe állítását.

Csúszóhüvelyes-szelep használatakor ki kell hangsúlyozni, hogy a sugárvezető teljes ellenőrzése alatt áll a térfogatáram szabályozása, melyet kis mozdulatokkal állíthat, szabályozhat; vagy teljesen kinyithatja a szelepet a maximális térfogatáram eléréséhez.

Mindkét szeleptípus rozsdamentes acélból készül, így alacsony a karbantartási igénye (költsége) és nő a sugárcsövek élettartama.

 

3. Fogazat kialakítás

A szórt sugárnál és különösen a széles szórt – úgynevezett köd sugárnál – különösen nagy jelentősége van a víz porlasztását végző fogazatnak.

 • Öntött gumi fogazat: ez egy rögzített fogazat típus, melynél a fogazat a sugárcső elülső ütközőgyűrűjének szerves részét képezi. Ez a fogazat típus nem hoz létre olyan széles (köd) szórt sugarat, mint a forgó fogazat, de mivel a vizet a sugárkép központi magja felé irányítja, így egy teljesen kitöltött kúpos sugárkép jön létre.Az ilyen sugárkép eltolja a hőt, a lángot és a füstöt.

 • Forgó fogazat: kialakításakor arra törekedtek, hogy nagyon széles szórt sugárképet hozzanak létre. Ez a legelterjedtebb fogazat típus a világon. Szélesebb szórt sugárkép (védő ködsugár) elérése érdekében a vizet a sugár külső részére irányítják. Ez a kúpos sugárkép nem teljesen kitöltött, ezért általában egy központi üreges mag képződik ennél a fogazat kialakításnál. Ez az üreges központi mag gyakran szívóhatást generál, így a hő, a láng és a füst visszaáramlik a sugárvezető felé. A szórt (köd) sugár sugárképét - ezáltal védő jellegét - tovább ronthatja, ha pl. szennyeződés miatt a fogazat nem tud forogni, ha a fogak elferdültek, töröttek vagy hiányoznak. A forgó fogazatnál szükségszerű a rendszeres felülvizsgálat! A forgó fogazat általában rozsdamentes acélból készült, amely tartósabb és megbízhatóbb, így nagyobb biztonságot nyújt a sugárvezetőknek, mint a műanyag fogkoszorú.

 • Kettős fém fogazat: ez a rögzített fogazat kialakítás tulajdonságaiban egyesíti az előző két típust. Teljesen kitöltött sugárképet ad egy tág beállítási tartományban kb 800-os kúpszögig, de tovább forgatva olyan széles egyenletes sugárkép alakul ki, mint a forgó fogazat esetén. A kettős fém fogak a sugárcső elülső fém ütközőgyűrűjéből vannak kimunkálva, ezért rendkívül tartósak.

Támadó sugárcsövekhez inkábba az öntött gumi fogazat, vagy a kettős fém fogazat ajánlható.
Védő sugárhoz a forgó fogazat, vagy a kettős fém fogazat előnyösebb.

 

Sugárkép állítás

A sugárkép állítás jellemzően egy forgatható gyűrűvel történik. Balra az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva szélesedik a sugárkép, jobbra az óramutató forgásával egyező irányba forgatva szűkül, egészen az egyenes (kötött) sugárig. A sugárcsövek sugárkép állító gyűrűjén a sugárkép szimbólumok jelölve vannak.

Ami fontos, hogy a sugárvezető ránézésre lássa, hogy a sugárcső milyen sugárkép állásban van. A sugárkép állító gyűrű szerves részét képező indikátor vizuálisan és tapintással is jelzi, hogy milyen sugárkép lett kiválasztva a sugárcsövön. A tapintható indikátor helyzetét a sugárvezető akkor is felismeri, ha sötétben vagy füstben forgatja a sugárkép állító gyűrűt.

A sugárkép indikátor többféle kialakításban készül:

Rögzített tapintható indikátor

A jelző alapesetben a sugárcső tetején található. Rögzített jelző esetén ez általában a kötött sugár pozíciót jelöli.

Tapintható indikátor reteszeléssel

Ez a típusú indikátor magában foglal egy rúgós reteszelő golyót (a sugárkép állító gyűrűbe építve), melynek működése, egyrészt tapintható, másrészt hallható. A reteszelt helyzet egy adott sugárképhez van beállítva – ebben az esetben van az indikátor felül középen – ez általában a keskeny (hosszú) szórt sugár.

Tapintható indikátor kizárással

Ez a típusú indikátor tartalmaz egy záró beállítást – általában keskeny szórt sugár, amelyet a sugárvezetőnek manuálisan felül kell bírálni ahhoz, hogy a kizárt sugárkép beállításokat elérje. Példa lehet erre, amikor tűzveszélyes folyadék oltásakor kizárjuk a kötött sugárkép kiválasztását a sugárcsövön annak érdekében, hogy ne kerüljön nagy mennyiségű víz a gyúlékony folyadékba. Egy másik példa, amikor kizárjuk a széles szórt (köd) sugárkép kiválasztási lehetőséget, ha tüzet tartalmazó, szellőztetés nélküli szobába lépünk. Az adott beállítások egyszerűen felülírhatók. Ha a sugárkép választó gyűrű a záró pozícióba kerül, a zárás automatikusan megtörténik.

Zárt tapintható indikátor.

Abban az esetben, ha csak egyetlen sugárképre van szükségünk, lehetséges az indikátor zárása erre az előre meghatározott sugárképre. Ennél a típusnál más sugárkép kiválasztása nem lehetséges. Példa erre azon sugárcsövek, amelyeket feszültség alatt álló elektromos alkatrészeket is tartalmazó tüzek oltására használnak. Ezen sugárcsöveknél a keskeny szórt sugár van rögzítve, mint egyetlen választható megoldás.

 

Markolat

A markolat háromféle változatban érhető el:

Markolat nélküli kivitel

Pisztoly markolatos kivitel

Pisztoly markolat ravasszal működtetett csúszóhüvelyes-szeleppel

Az utolsó (balról a harmadik) kivitel kifejezetten az európai piacra készült 2015-ben került bevezetésre, a TFT szabadalmazott megoldása. Előnye, hogy egykezes működtetést tesz lehetővé. Ez a kialakítás nagyon előnyös „Flashover” tüzek oltásánál. Előnye, hogy a ravasz csillapított mozgású a szakaszos nyitás zárásnál csökkenti a nyomáshullámok kialakulását a tömlővezetékben. Ez a markolat típus „Pulsing” limitált térfogatáramú automata nyomásszabályozással, és reteszeléses, tapintható indikátorral ideális sugárcső „Flashover” tüzek oltására.

Valószínűleg nem annyira lényegesek, mint az eddig felsorolt kiviteli elemek, de a sugárcsövek kiválasztásánál egyéb szempontok is szóba kerülhetnek.

Ami viszont nagyon fontos a sugárcsövekre vonatkozó nemzetközi,- honosított nemzetközi- és nemzeti szabványok, melyek garantálják az adott területen a megfelelő teljesítményt és a minőséget. Magyarországon az MSZ EN 15182 szabvány család van érvényben.

 

Kiegészítések

 • [01] Az EN 15182 szerint a referencia nyomás (pR), a sugárcsövek méréséhez használt - így a térfogatáram méréséhez is - előírt üzemi nyomás. Értéke 6 ± 0,1 bar
 • Az EN 15182 szerint a közepes nyomás az automata (nyomástartó) sugárcsöveknél a nyomásszabályozási tartomány átlagos nyomása. Az EN 15182 szerint sugárcsöveknél a közepes nyomás eltérése a referencianyomáshoz viszonyított nem lehet nagyobb, mint 30%!
 • Az EN 15182 szerint kétféle sugár van, „egyenes (kötött) sugár”, és „szórt sugár”.
 • Az egyenes kötött sugár a legnagyobb összetartású, és mechanikai hatású sugár.
 • A szórt sugár az egyenes (kötött) sugártól eltérő minden sugár.
 • A szórt sugár két fajtáját szabályozza a szabvány.
 • A széles szórt sugár (védő ködsugár), legalább 100o-os kúpszögű szórásképpel kell, hogy rendelkezzen.
 • A keskeny (hosszú) szórt sugárnak legalább 30o-os kúpszögű szórásképpel kell rendelkeznie.
 • Az EN 15182 szabványnak megfelelő sugárcsövön jelölni kell:
 • az egyenes (kötött),-
 • a keskeny szórt,- és
 • a széles szórt sugarat.

 

Források

 

Köszönetnyilvánítás: Az angol nyelvű cikk fordításáért kolléganőmnek Ryan Edit irodavezetőnek.

 

Laczkó Péter
divízióvezető
SziFire Kft.
www.szifire.hu

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 1502 látogató olvasta.