Híreink

TvMI változások – Tűzterjedés elleni védelem

2020. április 24. 09:49

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) módosításával az összes meglévő Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI) felülvizsgálata és szükséges mértékű módosítása 2019 egyik fő feladata volt. Szerzőnk a Tűzterjedés elleni védelem című TvMI lényeges módosításait összegezi.


Tűztávolság

Az OTSZ 17. § (1) bekezdése alapján a tűz átterjedését már nem csak az azonos vagy szomszédos telken álló, szomszédos épületek között, hanem a nem szomszédos telken álló épületek között is meg kell gátolni. Így előfordulhat pl. egy szűk utca esetében, hogy az utcán szembenálló épületek között kell biztosítani a tűzterjedés elleni védelmet, amelyet a tűzvédelmi hatósággal egyeztetett módon kell kialakítani.

A TvMI iránymutatásként felhívja a figyelmet, hogy a meglévő épületek átalakítása, felújítása, korszerűsítése esetén, az alkalmazott műszaki megoldások nem ronthatnak az építmények, meglévő szerkezetek tűzvédelmi jellemzőin. A homlokzati burkolati, bevonati rendszerek, tetőfedések A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályúak legyenek.

Új épületek esetében elsődlegesen az OTSZ előírásai az irányadók, a tervezés során törekedni kell a megfelelő tűztávolság biztosítására, amennyiben a tűztávolság kötelező beépítési határvonal miatt nem tartható, abban az esetben a tervezett építmény külső térelhatároló fala és annak burkolati, bevonati rendszerei, tetőfedése A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú legyen.

Azonos vagy különböző telken álló épületek közötti tűztávolság meghatározásánál minden olyan – pl. kiugró – épületrészt figyelembe kell venni, amely a tűz továbbterjedésében szerepet játszhat. A kiugró épületrészek közül tűztávolságon belül az épülethez hozzáépített nem éghető esővédő előtető helyezhető el, de pl. az éghető kialakítású eresz csak tűztávolságon kívül eshet (1. ábra).

 


1. ábra

 

Homlokzati tűzterjedés elleni védelem

Tűzvédelmi célú sávok kialakítására vonatkozó megoldások is megjelentek a TvMI-ben. A 10 cm-nél vastagabb hőszigetelő maggal rendelkező, B-D tűzvédelmi osztályú burkolati, bevonati és egyéb homlokzati vakolt hőszigetelő rendszerek kialakítása esetén a homlokzati nyílások és nyílászárók felett legalább 20 cm magasságú, A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagból készült tűzvédelmi célú sáv elhelyezése szükséges. (2. ábra)

 


2. ábra

 

A tűzvédelmi célú sáv a homlokzati nyílások felett megszakítás nélkül is kialakítható, ha a homlokzati nyílás alapszerkezetének felső és a felette lévő, tűzvédelmi célú sáv alsó éle közötti távolság legfeljebb 50 cm, és a sáv kialakítására szintenként kerül sor. A lapostetős épület esetén a legfelső szint nyílászárói fölötti tűzvédelmi sáv kialakítása viszont nem szükséges (3. ábra).

 

3. ábra

 

Rögzítésre került a tűzvédelmi célú sáv anyagára vonatkozó feltételek, a megfelelő ragasztó és dűbelek alkalmazása. Amennyiben a homlokzati hőszigetelő rendszer tűzvédelmi célú sávval került bevizsgálásra, akkor azt a vizsgálatoknak megfelelően kell kialakítani. Abban az esetben, ha a homlokzati tűzterjedésre vizsgált rendszer nem tartalmaz tűzvédelmi célú sávokat, akkor külön vizsgálat nélkül megfelel a TvMI-ben meghatározott műszaki tartalmú tűzvédelmi célú sáv alkalmazása.

Amennyiben a külső térelhatároló falszerkezet előtt homlokzati tűzterjedési határérték vizsgálat során figyelembe nem vett szerkezet (pl. redőnytok, árnyékoló szerkezet) fogadó része helyezkedik el a homlokzati tűzterjedési határértékre vizsgált burkolati, bevonati vagy vakolt hőszigetelő rendszer síkján belül, a homlokzati tűzterjedési gát geometriai méretébe nem számíthatók bele.

A tűzterjedés elleni gátak geometriai méretébe csak az épület, önálló épületrész mértékadó kockázati osztálynak megfelelő tűzállósági határértékű építési termékek vagy építményszerkezetek vehetők figyelembe. A gátak kialakítására vonatkozó geometriai méreteket, számításokat, a jövőben a TvMI tartalmazza.

Villamos vagy gépészeti, technológiai vezetékrendszer a tűzterjedés elleni gátat csak úgy keresztezheti, ha a tűzterjedés elleni gát védelmi síkjában a lángterjedést a vezetékrendszer mentén alkalmas védelmi intézkedés gátolja, vagy kialakításánál és rendeltetésénél fogva a vezetékrendszer maga gátolja a tűz terjedését. Tűzterjedés elleni gáton B-E tűzvédelmi osztályú burkolat, bevonat, hőszigetelés nem helyezhető el.

Az OTSZ szerint, az egymással 120°-nál kisebb szöget bezáró, eltérő tűzszakaszhoz tartozó külső térelhatároló falfelületek esetében az eltérő tűzszakaszhoz tartozó falfelületet tűzterjedés ellen védetten kell kialakítani. A TvMI ezen követelmény betartására több részre osztotta a megoldásokat. A különböző telken álló ingatlanhoz tartozó tűzszakaszok homlokzati csatlakozásánál a tűztávolságnak megfelelő távolságon belül a homlokzatok tűzterjedés ellen védetten alakítandóak ki.

Az azonos telken álló egy vagy több épületek esetén, az egymással 120°-nál kisebb, de legalább 90°-os szögben találkozó tűzszakaszok homlokzati csatlakozásánál 5 m távolságon belül kell biztosítani a tűzterjedés elleni védelmet. Amennyiben az OTSZ szerinti tűztávolság értéke 5 méternél kisebb, akkor azt kell biztosítani. Amennyiben a tűzszakaszok teljes területére kiterjedő automatikus oltórendszer létesül, akkor ez az érték 3 m-re csökkenthető.

Az azonos telken álló egy vagy több épületek esetén különböző tűzszakaszok homlokzatai 90°-nál kisebb szögben találkoznak, 5 méteren belüli homlokzati felületek között a kockázati osztályuknak megfelelő tűzgátló szerkezetek kialakításával lehet a tűzterjedést megakadályozni.

Az épületen belül létesített fedett átriumok esetén a belső homlokzat tűzterjedés elleni védelmét a külső homlokzatra vonatkozó megoldások szerint szükséges biztosítani.

 4. ábra

 

Fénybevezető csatornák tűzterjedés elleni védelme

Egyre több épületben alkalmaznak a természetes fény bejuttatása érdekében a magastetők tetőfedése és a használati terek közötti fénybevezető csatornákat. A TvMI a jövőben e kialakítások tűzterjedés elleni védelmére is ad megoldásokat. A fénybevezető csatornát a padlásfödém tűzállósági teljesítménykövetelményénél nagyobb tűzállósági teljesítmény-jellemzőjű építményszerkezettel szükséges körülhatárolni, valamint a fénybevezető csatorna padlásfödém áttörésébe olyan tűzgátló réskitöltő-réslezáró rendszer (pl. mandzsetta) vagy tűzgátló záróelem beépítése szükséges, amelynek tűzállósági teljesítményjellemzői elérik vagy meghaladják a padlásfödémre előírt tűzállósági teljesítménykövetelményt.

 


5. ábra

 

Szellőzőrendszerek egy tűzszakaszon belüli tűzterjedés elleni védelme

A szellőzőrendszereket úgy kell kialakítani, hogy az egyes szintek, önálló rendeltetési egységek között – egy tűzszakaszon belül – se tegyék lehetővé a tűzterjedést. Az egyik megoldás, ha szintenként vagy önálló rendeltetési egységenként külön-külön van kialakítva a szellőző rendszer.

Az a megoldás is megfelelő, ha az épületgépészeti aknák emeletközi födémek tűzállóságával megegyező tűzállósági jellemzőjű aknafalakkal biztosítják és a szellőző rendszerek épületgépészeti aknákra történő csatlakozási pontjain, tűzgátló záróelemeket (tűzgátló csappantyúk, hőhatásra habosodó betétes záróelemek vagy hőhatásra habosodó rácsok) alkalmaznak. Elfogadható az a megoldás is, ha a záróelemek a szellőző rendszerek végpontjain vannak elhelyezve, és a végponti tűzgátló záróelemek és az épületgépészeti aknák közötti légtechnikai vezeték anyaga acél.

Amennyiben az épületgépészeti aknákban az emeletközi födémek tűzállóságával megegyező födémszinti tűzterjedést gátló lezárásokkal biztosítják az egyes szintek közötti tűzterjedés elleni védelmet, akkor az épületgépészeti aknán belül, a födémek síkjában helyezik el tűzgátló záróelemeket. Ha a szellőző rendszerek végpontjain helyeznek el tűzgátló záróelemeket (tűzgátló csappantyúk, hőhatásra habosodó betétes záróelemek, hőhatásra habosodó rácsok vagy hőhatásra habosodó betétes szelepek), akkor a végponti tűzgátló záróelemek és az épületgépészeti aknák emeletközi födémek síkjában kialakított tűzterjedést gátló lezárása közötti a légtechnikai vezeték anyaga acél legyen.

A D melléklet a tűzgátló csappantyúk beépítésére több új beépítési javaslatot tartalmaz.

 

Badonszki Csaba tű. alezredes főosztályvezető-helyettes
BM OKF Tűzvédelmi Főosztály

 

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 1328 látogató olvasta.