Híreink

Mi változott a „Felülvizsgálat és karbantartás” TvMI-ben?

2020. május 13. 09:30

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) módosításával az összes meglévő Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI) felülvizsgálata megtörtént. Az egyik legnagyobb újdonság az elektronikus napló alkalmazásának lehetővé tétele és szabályainak rögzítése. Milyen egyéb változások történtek még? Ezeket a lényeges módosításokat foglalja össze szerzőnk.


Elektronikus napló

Az OTSZ 248. § (4) bekezdése tartalmazza, hogy az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el kell végezni és annak eredményét papír alapon vagy elektronikusan írásban kell dokumentálni. Erre szolgálnak a tűzvédelmi üzemeltetési naplók, amelyeket a jövőben elektronikusan is lehet vezetni.

Az elektronikusan vezetett tűzvédelmi üzemeltetési napló egy olyan zárt adatrögzítő rendszer, amelyben az adatok rögzítése elektronikus úton történik, és amely alkalmas a tűzvédelmi műszaki megoldások ellenőrzési, felülvizsgálati, karbantartási és javítási adatainak tárolására, az elvégzett tevékenységek igazolására, valamint a tevékenységet végző jogosult személyek azonosítására.

Az OTSZ előírásainak az olyan elektronikusan vezetett tűzvédelmi üzemeltetési napló felel meg, amelyben az adatrögzítést adatrögzítő személy, vagy berendezés végzi. Az adatrögzítő berendezéssel megvalósított ellenőrzési mód csak az üzemeltetői ellenőrzéseket helyettesítheti. Rögzíti

  • a jogosult személy személyazonosságát,
  • jogosultsági szintjeit,
  • hozzáférésének és beazonosításának módját.

Tárolja

  • az adatrögzítő személy tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány számát és
  • érvényességi idejét, valamint
  • a jogosultsági kör(ök) igazolását.
  • mindazon adatokat, melyek az adott tűzvédelmi berendezés beazonosításához, ellenőrzéséhez, felülvizsgálatához, karbantartásához szükségesek;
  • az ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás és javítás időpontjait,
  • a jogosult személy bejegyzéseit és
  • a szükséges intézkedéseket.

Fontos megjegyezni, hogy amennyiben az adatrögzítő személy (kötelezettség fennállása esetén) nem rendelkezik érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal elektronikusan vezetett üzemeltetési naplóba adatot nem rögzíthet!

A rendszernek biztosítani kell az egyértelműen meghatározott, elkülönített jogosultsági szinteket és csak az engedélyezett, jogosultsággal rendelkező személy végezhet adatrögzítést. Elvárás, hogy az adatok változtatása nyomon követhető, valamint az adatok tárolása biztonságos, hatósági eljárások során ellenőrizhető legyen. A tűzvédelmi műszaki megoldást érintő ellenőrzésre, karbantartásra és javításra vonatkozó bejegyzések adatcsomagként is exportálhatók, lementhetők, kinyomtathatók legyenek.

Az elektronikusan vezetett üzemeltetési napló, bizonyító erejű digitális időbélyeggel és bizonyító erejű digitális aláírással rendelkezzen. Továbbra is elfogadott az a megoldás is, amikor az elektronikusan vezetett tűzvédelmi üzemeltetési naplóból kinyomtatott dokumentumot írja alá a jogosult személy.

 

Tűzcsapoknál lévő szerelvényszekrények

 A TvMI foglalkozik a föld feletti és földalatti tűzcsapoknál elhelyezett meglévő, üzemben tartott szerelvényszekrény és szerelvények felülvizsgálatával is. A felülvizsgálat gyakoriságának megállapítása a kérdéses szekrény környezeti körülményei, a tűzveszély és kockázat figyelembevételével történik, de legalább az adott vízforrás felülvizsgálatával egyezik meg. Kitér a féléves és az éves felülvizsgálat során elvégzendő feladatokra, az 5 évenként nyomáspróbára.

 

Fényképes segédlet

A H melléklet a jövőben már nem csak a belenyomott gázos tűzoltó készülék esetében tartalmaz fényképes segédletet az alapkarbantartáshoz, hanem a belső hajtóanyag palackos tűzoltó készülék esetében is.


1. ábra: A belső hajtóanyag palackos tűzoltó készülék alapkarbantartása

 

Badonszki Csaba tű. alezredes főosztályvezető-helyettes
BM OKF Tűzvédelmi Főosztály

Vissza

Ezt a hírt eddig 1468 látogató olvasta.