Híreink

Mi változott a „Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv” TvMI-ben?

2020. május 29. 07:55

A Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv készítése szinte mindenkit érint. Az építmény tulajdonosa a készíttető és egyben a kötelezett is, miközben, ha jól készül, ennek előnyeit is tapasztalhatja. A tűzvédelmi tervező a megvalósítás, a létesítmény tűzvédelmi szakembere a használat oldaláról érdeket a jó TMMK elkészítésében. A TvMI lényeges változásait mutatja be szerzőnk.Miért is fontos a Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv (TMMK) készítése?

A használatbavétel során kialakított TMMK azoknak

 • a megvalósult megoldásoknak és feltételeknek a gyűjteménye, amelyekkel az adott építmény használatbavételi engedélyt kapott, illetve
 • segítséget ad az építmény tulajdonosa számára, hogy ellenőrizhesse az üzemeltetés során a használatbavételi állapotnak megfelelő műszaki állapotokat.
 • Ugyanakkor a TMMK tartalmazza az építményben megvalósult tűzvédelmi műszaki megoldások használattal kapcsolatos általános feltételeit, amelyekkel az építmény tűzvédelmi szempontból biztonságosan üzemeltethető.

A TvMI bővült a megbízói adatszolgáltatás szakmai elvárásaival. Továbbiakban a megbízó által átadott dokumentumok tekintetében a szerzői jogokat a megbízó vizsgálja.

 • Új elemként jelentek meg az üzemeltetés során jelentkező feladatok.
 • A tulajdonosok biztosítják, hogy az épület tűzvédelmi feladatait ellátók, átalakítás során a tervezők, az épület TMMK-ját a feladatuk ellátásához megismerjék.
 • A tűzvédelmi feladatokat ellátó személy (belső tűzvédelmi ellenőrzései során) a TMMK tartalmától eltérő változást tapasztal, azt jelzi a tulajdonos felé.

A TMMK készítése során a készítő feldolgozza a megbízói adatszolgáltatást, tisztázza az esetleges egyedi igényeket, továbbá a TMMK készítéssel érintett épületet megismeri, abban a szükséges helyszíni bejárásokat megtartja.

 • A bejáráson tapasztaltakról fénykép dokumentációt készít.
 • A TMMK tűzvédelmi rajzi mellékletének megfelelnek a saját készítésű rajzok is. A rajzok tartalmazzák az épület kialakítását, az alkalmazott jelöléseket, készítő nevét, jogosultságát, készítés dátumát.
 • A rajz készítése során a ténylegesen megvalósult állapotot szükséges rögzíteni, valamint ha történt változás, akkor a módosítások bemutatása, megjelenítése is szükséges.
 • A rajzi melléklet tartalma kiegészült a tűzvédelmi rendszerek összefüggéseit, vezérlési sémáit, egyéb tűzvédelmi szempontból releváns összefüggéseket bemutató rajzokkal.

 Menekülési - tűzriadó terv, rajzon 

 

Az építmények üzemeltetése során a TMMK időszakos, vagy rendkívüli felülvizsgálata esetén a felülvizsgáló vizsgálja a TMMK tartalmát visszamenőlegesen a készítés, vagy a korábbi felülvizsgálat dátumáig bezárólag, figyelemmel arra, hogy az azóta bekövetkezett változások dokumentálása megtörtént-e. Ha változás történt a TMMK-t mind szövegesen, mind rajzos formában módosítani szükséges. A módosíttatási kötelezettség ilyen esetben a tulajdonosokat terheli, a felülvizsgáló ezt a kötelezettséget rögzíti felülvizsgálati dokumentumokban.

 

Milyen esetekben mondhatjuk ki, hogy az épület területén változást történt?

Változásnak tekinthetők tűzvédelmi szempontból az alábbi esetek:

 1.  az építmény bővítése, átalakítása, bontása, rendeltetésének változása, felújítása;
 2. az alapkiépítéssel használatba vett épület utólagos belső kialakítása (pl. fit-out);
 3. az alapkiépítéssel használatba vett épületben a technológia használatbavétel utáni megvalósítása;
 4. a helyiség maximális befogadó képessége a létszám növekedéssel átlépi
       da) az 50 főt,
       db) a 300 főt;
 5. a 300 fő feletti tartózkodású helyiség megengedett maximális befogadóképességének változása;
 6. alapvető technológiai változások; robbanásveszélyes technológiákban történő módosítás;
 7. az ismertetett építési termékek, építményszerkezetek megvalósításától eltérő változtatások;
 8. jelző-, oltó-, hő és füstelvezető rendszer módosítása történt, vagy ezen rendszerek hatékony működését befolyásoló változás.

 

Badonszki Csaba tű. alezredes főosztályvezető-helyettes
BM OKF Tűzvédelmi Főosztály

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 1737 látogató olvasta.