Híreink

Mi olvasható a Védelem júniusi számában?

2020. május 25. 09:18

A Védelem 19 cikkében új szakmai megközelítéseket olvashatunk szinte minden területről. Meteorológiai jelenségek és tűzoltás, tűzmegelőzés és gazdaságosság, energiahatékonyság és tűzoltás taktika, tűzvizsgálat másként, laktanya beruházás és sugárcső kiválasztás. Homlokzati tűzterjedés Európában és itthon – mikor, hogyan? Tűzvédelmi lezárások homlokzaton és épületben. Modern épületek hagyományos anyagokból.


Tanulmány

Simon André, Kaňák Ján Óriási üzemtűz Szlovákiában, meteorológiai szemmel

Šuranyban (Nagysurány) a volt Elitex gyár 200x100 m-es csarnokában gumiabroncsok, műanyagok és személygépkocsik égtek, 2020.01.27.-én. A tűzoltás 200 hivatásos és önkéntes tűzoltó bevetésével kb. 75 órát tartott. A tűz füstfelhője, műholdon nyomon követhetően, 100 km-re terjedt. Milyen meteorológiai jelenség áll a háttérben? Miért nem tudunk mérgező anyagot mérni a tűz közelében? Mit jelent ez a tűzoltás szempontjából? 

 

Nagy Katalin Hogyan mérhető a megelőző tűzvédelem költségeinek jövedelmezősége?

Úgy tűnik nemcsak nálunk tekintik a tűzvédelemre fordított költséget felesleges kiadásnak. Esetenként még szakmabeliek is beleesnek ebbe a csapdába. Ezért is örvendetes, hogy szerzőnk felfigyelt a Face au risque 2019. február 11-ei számában Rodolf Herreboudt, francia tűzoltó tiszt, tűzmegelőzési osztályvezető írására, mely a címbeli kérdés megválaszolására tett – meglepő eredményű – sikeres kísérletet.

 

Fókuszban

Heizler György Energiahatékonyság – Mit hoz a tűzoltásban?

Azzal már szembesültünk, hogy a régi épületek felújítása során az épület hőszigetelése és a kiváló légzárású ablakok beépítése milyen következményekkel jár a szénmonoxid mérgezések számának alakulásában. A közel nulla energiaigényű épületek jobban bent tartják a meleget, s ezzel az ott keletkező tüzet is. Milyen hatással lehet mindez a zártéri tűzesetek alakulására? Kell változtatnunk tűzoltás-taktikán?  

 

Hőszigetelt ablakok – Jó a tűzoltónak?   

Az ablakok hőszigetelésében hatalmas változások tanúi vagyunk. Mivel itt volt a legnagyobb az energiaveszteség itt a legnagyobb a változás is. Jó vagy nem jó ez a tűzoltónak, költői kérdés. Az viszont tény, hogy a változások hatásait elemezni kell és az ebből adódó következményekre érdemes felkészülni. Mi változott? Miért és hogyan? Egy kutatási anyag segítségével keressük a választ.

                   

Modern ablakok – hogyan nyithatók a beavatkozás során?    

Kemény diónak bizonyulnak a modern ablakok. A hővel szembeni ellenállóságuk nagy és betörésvédelmi megfontolásokból a mechanikai hatásokkal szemben is egyre nagyobb védelmet biztosítanak. Milyen hatásokra és üvegfajtákra kell egy tűzesetnél felkészülni? Hogyan, milyen módszerekkel és eszközökkel tudunk beavatkozni?

 

Módszer

Nagy Péter Mezőgazdasági tüzek vizsgálata – a bálázó vallatása

A mezőgazdasági gépek tüzeivel kapcsolatban már számos cikk jelent meg lapunkban is. A mezőgazdasági szezonban pedig a kigyulladt gépekről olvashatunk. Az egyik neuralgikus géptípus a bálázógép! Kör-vagy kockabálázó? Melyek a kockázatai? Milyen módszerekkel lehet ezeket a kockázatokat feltárni? Ezeket mutatja be szerzőnk.

 

Ténykép

Polonkai Katalin Tűzmegelőzési tevékenység 2019

Az OTSZ módosításával kapcsolatos munka, majd az alkalmazására való felkészülés már önmagában is különlegessé tette az elmúlt évet, de közben a hatósági munka is zajlott. Mit mutatnak a számok?

 

Vizsgálat

Rétközi Ferenc Tűzkeletkezési ok – Elektromos vagy sem?

Mi okozta a tüzet? Elektromosság vagy sem? Mi volt előbb a tűz, vagy a vezeték túlmelegedése okozta a tüzet? Hogyan tudjuk ezt megállapítani? Hogyan változik meg a vezetékek szerkezete belső hőhatásra? Szerzőnk szakértői tapasztalatai elektromos tüzeknél.

 

Tűzoltás-műszaki mentés

Pimper László, Halmos Péter, Szabó István Ipari tűzoltólaktanya beruházás Tiszaújvárosban            

Hazánk legnagyobb ipari tűzoltó laktanya épületének építése zajlik. A döntést több tényező mellett az is befolyásolta, hogy az új üzemcsoport megvalósulásához a nemzetközi gyakorlat és ajánlás mindössze 5 perces szintidőt határoz meg a tűzoltóegység kiérkezésére és a beavatkozás megkezdésére.

 

Pimper László, Halmos Péter, Szabó István A tiszaújvárosi létesítményi tűzoltóság elhelyezési koncepciója   

A beruházási döntést követően megkezdődött a FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft. tiszaújvárosi beruházásának előkészítése. A cél, hogy a laktanya szolgálja az iparterület biztonságának erősítését és a szervezet költséghatékony működését, miközben támogatja a helyi ipari fejlesztéseket is. Az egyik legnagyobb tűzoltólaktanya építését mutatjuk be.

 

Technika

Laczkó Péter A megfelelő tűzoltó sugárcső kiválasztása

Szerzőnk az International Fire Fighter magazin c. szaklapban megjelent, a TFT marketingigazgatója által jegyzett, hasonló című cikk alapján mutatja be a megfelelő sugárcső kiválasztásának lehetőségeit, az eredeti cikk tartalmába – a vonatkozó EN szabványokat figyelembe véve – beledolgozva az azóta történt fejlesztéseket is.

 

Megelőzés

Lestyán Mária Homlokzati tűzterjedési gátak, tűzvédelmi célú sávok tervezési elvei az EU-ban és Magyarországon

Az építési termékek, szerkezetek, műszaki megoldások gyors fejlődését a tűzvédelmi előírások változásai csak igen lassan képesek lekövetni. A hőszigetelési, esztétikai és dizájn elvárások talán a legnagyobb változásokat az épület „arcán”, a homlokzaton okozzák, s ez az egyik legnagyobb kihívás a tűzvédelemben. Mi történik ezen a téren?

 

Kékesy Péter Homlokzati hőszigetelő rendszerek és a tűzterjedés – vizsgálatok és minősítések                             

A hazai kivitelezési gyakorlat szomorú tapasztalata, hogy - bár a magyar tűzvédelmi előírások részletesebbek és sok szempontból szigorúbbak is, mint a többi úniós tagországban - a homlokzati hőszigetelő rendszerek tűzvédelmi kérdéseit illetően még ma is meglepően sok a fehér folt a felhasználók körében. Pedig nagyon fontos volna az előírások pontos ismerete, hiszen azok be nem tartása (vagy ismeretének hiánya) az egyre gyakoribb építéshelyi ellenőrzéseken az egész hőszigetelés nem megfelelőségét vonhatja maga után. Szerzőnk bemutatja, hogy mely előírások ismerete és betartása mellett lehetséges a homlokzati hőszigetelő rendszerek tűzvédelmi szempontból megfelelő kialakítása. 

 

Kiss Attila Homlokzatra 30 perces tűzállósággal – nem éghető tűzterjedési gát nélkül

Az energiatakarékosság és az iparszerű építés követelményei magas hőszigetelési képességű kész falszerkezeteket igényelnek. Lehet ez tűzvédelmi szempontból is megfelelő? Eddig, miközben hőszigetelő képessége mindent visz, tűzvédelmi szempontból a hőszigetelő anyag volt a rendszer gyenge pontja. A tűzvédelemben is áttörést eredményezett az IPN, majd egy újabb fejlesztési ugrással a QuadCore® hőszigetelő anyag.

 

Tóth István Függönyfalak hatékony tűzvédelmi lezárása HILTI CFS-SP WB spray-vel

A passzív tűzvédelem szó szerint az építészeti tűzvédelem alapja: az aktív megoldások erre építkeznek, és lesznek sikeresek vagy kevésbé sikeresek attól függően, mennyire jók a felhasznált alapelemek. Szerzőnk egy olyan terméket ismertet cikkében, amely kritikus fontosságú lehet a tűzvédelem egyik ilyen alapelemeként.

 

Fórum

POLON-ALFA Magyarország - Megbízható partner a pandémia alatt is

A POLON-ALFA Magyarország Kft. mindent bevet, hogy a nehezedő körülmények alatt is biztos pontként támaszkodhassanak rá partnerei, biztosítva a tűzjelző és egyéb épületfelügyeleti termékek folyamatos ellátását számukra. – jelentette be Kocsis Balázs, a cég ajánlatkészítő mérnöke.

 

Vintze Balázs Tűzszakaszok aktív lezárása – Stöbich tűzgátló konvejorkapukkal

A tűz terjedés megakadályozásának leghatékonyabb módja a tűzszakaszok alkalmazása, de a technológiai folyamatok nem állhatnak meg a tűzszakasz határon. Tűz esetén azonban gyorsan és automatikusan kell a nyílásoknak záródni. Ennek megvalósítása nagyon komoly technikai és tűzvédelmi felkészültséget igénylő feladat. A megoldásokat mutatja be szerzőnk.

 

Kitekintés

Zöld ház Párizsban, fából

A fenntarthatóság sok mindent átír, amit eddig gondoltunk az anyagokról. Kis túlzással elmondhatjuk, hogy a fa lett Párizs preferált építőanyaga. A Baumschlager Eberle Architects nevű cég öt faépületen dolgozik a városban. A bemutatásra kiválasztott az egyik első fenntartható, fából készült irodaépület. A másik újdonság – számunkra – a tűzvédelmi tervező szerepének felértékelődése ebben a vonatkozásban is.

 

Tűzvédelem a fény és a döngölt föld között

A volt amerikai katonai laktanya területén a németországi Darmstadtban egy olyan irodaház épült, amelynek falai egyik oldalon döngölt földből a másik oldalon üvegből készültek. Mindez három emeleten 13,5 ezer bruttó alapterületen egy tűzszakaszban. Erre már egy tűzmegelőzési és tűzoltási szakember is felkapja a fejét. Lássuk, milyen kihívásokra kell felkészülni?

 

Védelem Katasztrófavédelmi Szemle megrendeléshez kattintson

Vissza

Ezt a hírt eddig 803 látogató olvasta.