Híreink

Égéskésleltető szerrel kezelt faanyag– új szabvány vagy ráncfelvarrás?

2020. június 19. 09:14

Bizony nem ártott a megújulás az 1983-as kiadású szabványnak. A Magyar Szabványügyi Testület 2020. június 1-jén tette közzé az „MSZ 9607:2020 Égéskésleltető szerrel kezelt, fa és fa alapanyagú építési termékek vizsgálata. A kezelés hatékonyságának értékelése Lindner-módszer alapján” c. szabványt, mely visszavonja és helyettesíti az MSZ 9607-1:1983-at. Miben változott?


 

Az új szabvány az előzőre épül, de az Építmények tűzvédelme és tűzállósági vizsgálatok műszaki bizottság a szöveget átstrukturálta, két új fejezettel bővítette, tartalmát korszerűsítette és a kor követelményeihez illesztette.

Két új fejezet van a szövegben!

  1. Az Alkalmazási terület meghatározza a szabvány tárgyát: fa és fa alapanyagú építési termékek égéskésleltető szerrel való kezelése hatékonyságának értékelése laboratóriumi vizsgálati módszerrel, a beépítés előtt vagy azt követően, valamint a korábban beépített faszerkezetek és fa alapanyagú építményszerkezetek égéskésleltető szerrel való kezelési tartósságának (időtállóságának, illetve időállóságának) ellenőrzése.
  2. Az Általános követelmények fejezet tartalmazza a megfelelőséghez szükséges feltételeket: milyen éghető szabványos hordozó (szubsztrát) használata szükséges, illetve milyen tényezőket (a termék vastagságát és szerelési módját) kell figyelembe venni a vizsgálat során.

A további fejezetek a vizsgálóberendezést mutatják be ábra segítségével, leírva a mintavétel menetét és a vizsgálati próbatestek elkészítésének, számának és szállításának módját. Ezt követi a vizsgálat előkészítése, maga a vizsgálat, illetve az azt követő értékelés.

A vizsgálati eljárás főbb lépései megegyeznek a korábbi szabványban megadottakkal, azonban megváltozott az értékelés rendszere és megváltoztak az értékelés értékei is. Itt is két jelentős változás van:

  1. A vizsgálati módszer össze lett kapcsolva és be lett illesztve a harmonizált termékszabványok meglévő európai vizsgálati rendjébe, így kapcsolatot teremtve a szerkezeti fa és további fa alapanyagú termékek harmonizált szabványaiban megadott vizsgálati módszerekkel, illetve
  2. az e módszerek alapján való osztályba sorolás szabályait megadó MSZ EN 13501-1:2019 Építési termékek és építményszerkezetek tűzvédelmi osztályozása. 1. rész: Osztályba sorolás a tűzzel szembeni viselkedés vizsgálata során kapott eredmények felhasználásával szabvánnyal.

Az MSZ 9607 végén található azoknak a szabványoknak és európai jogszabályoknak a listája, amelyek szerint való alkalmazásra a szabványt kidolgozták.

Forrás: MSZT (2020. június)

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 992 látogató olvasta.