Híreink

Tűzmegelőzési számítási táblázatok készültek az új OTSZ-hez

2020. augusztus 26. 08:00

Az új OTSZ alapján átdolgozott számítási táblázatokat tartalmazó kiadványt állított össze dr. Erdős Antal és Domszky Zoltán. Maga a „program” tulajdonképpen több excel táblázat, a saját nyelvén (Visual Basic) programozva, és a számításokat végzi el az ember helyett. Az adatokat – nagy tervezői felelősséggel – meg kell adni és a többit a program végzi. A bemeneti paramétereket megadva gyorsan látható a megfelelőség, illetve nem megfelelőség. Az ismertetőt adjuk közre.


A programba beépítették a számításokhoz szükséges táblázatokat, ábrákat is, ami egy kattintással felugrik, így lényegesen könnyebb a bemeneti adatok kikeresése is.

 

1. A számítási program tartalma

A tűzmegelőzési számítások excel munkafüzet formájában kerültek kidolgozásra, amely a tűzmegelőzési szakterületen szokásos következő számításokat dolgozza fel:

  • Kockázati osztályba sorolás
  • Tűzterhelés számítás
  • Kiürítés számítás (építmény, szabadtér)
  • Hasadó és hasadó-nyíló felület kiszámítása
  • Oltóanyag igény kiszámítása

A füzet lapnevei utalnak a szakterületre.

A munkafüzet hét munkalapot tartalmaz, az első hat az egyes témakörök számítási táblázatát, míg a hetedik a számítás során szükséges táblázatokat, ábrákat tartalmazza.

A füzet programozza az excel beépített programnyelvét, így használatához szükség van a makrók engedélyezéséhez. Újabb excel verziók esetén ezt meg lehet tenni az excel kérdésére válaszolva, míg 2003-as verzió esetén a makróvédelmet nem lehet közepes szintnél magasabbra állítani. A beállítás az ESZKÖZÖK/BEÁLLÍTÁSOK/BIZTONSÁG fül/Makróvédelem útvonalon érhető el. Közepes biztonsági szint beállítása esetén a felugró ablakban engedélyezni kell a makrókat, ezt követően megnyílik az excel munkafüzet. A makrók működéséhez excel 2003 vagy későbbi verzió szükséges.

Általános szabályként elmondható, hogy a táblázatok kitöltésekor csak a fehéren hagyott mezőkbe írjunk! A színezett mezőkben vagy magyarázó szöveg van, vagy oda a program ír számítási eredményt. További szabály, hogy a táblázatokba ne szúrjunk be, ne töröljünk sorokat, oszlopokat, mert ez a beépített programok rendellenes működéséhez vezethet. Ez utóbbi szabály alól kivétel a táblázatokba beépített gombok által való beszúrás, illetve a törlés ott, ahol ezt a leírás kifejezetten megengedi.

A táblázatok kitalált számokkal kitöltöttek, ezeket a tényleges számoknak megfelelően át kell írni. Az egyes lapok vezérlőelemei nyomtatásban nem jelennek meg. Mivel nyomtatónként eltérő lehet az igényelt margószélesség, nyomtatás előtt a táblázatok formázására lehet szükség. Nyomtatás előtt jelöljük ki a nyomtatási területet, és csak azt nyomtassuk ki. Ez különösképpen az 1 oldalra hosszában nem kiférő táblázatok esetében javasolt (pl. kiürítés számítás), mert így logikailag összetartozóan tördelhetők az oldalak. 

 

2. Tűzmegelőzési számítások munkafüzet

 

Kockázat meghatározása – 1. munkalap

Megjelenése rendkívül egyszerű, azonban a beépített két parancsgombbal igény szerint bővíthető mind a kitöltendő sorok, mind a kitöltendő táblázatok száma.

A munkalap táblázatát a már megszokott módon kitöltve egy épület, önálló épületrész kockázatát számolhatjuk ki. Kezdéskor a táblázat 2 sorból áll. Amikor ezeket kitöltöttük, és szükség van további sorokra, nyomjuk meg az „Új sor” gombot. Ekkor újabb sor szúródik a táblázatba és folytatható a kitöltés.

FONTOS! A program az újabb sort mindig az aktív cella sora után szúrja be!

Ennek előnye is, hátránya is van, illetve lehet.

  • Előnye, hogy utólag is bővíthető vele egy táblázat. Bármely, már létező sor után, illetve két sor közé beszúrható egy újabb.
  • Hátránya, hogy odafigyelést igényel, mert el lehet rontani vele a munkalap szerkezetét.

Bizonyos fokú védelem be lett építve a programba a téves helyre való beszúrások ellen, de ez nem teljes körű. Amennyiben téves helyre történt a beszúrás, az egér jobb gombjával a munkalap megfelelő sorszámára kattintva a megjelenő helyi menüből törölhető.

Miután végeztünk egy épület, önálló épületrész kitöltésével - amennyiben szükség van rá - nyomjuk meg az „Új épület, önálló épületrész” parancsgombot, aminek hatására újabb táblázat szúródik be a munkalapra, és az előbbiekhez hasonló módon kitölthető. Mindez igény szerint ismételhető.

A táblázat kitöltése történhet teljes egészében manuálisan, de igénybe vehető a „Meghatározó jellemző” feliratú gomb is. Miután kitöltöttük a „Kockázati egység” megnevezésű cellát, lépjünk „A rendeltetés kockázat szempontjából meghatározó jellemzője” cellába (ide azt a jellemzőt kell írni, ami a legmagasabb kockázatot eredményezi), és nyomjuk meg az említett gombot. Ekkor egy űrlap formájában megjelenik a TvMI vonatkozó 2 táblázata, amelyek kitöltésével automatizálható a folyamat. Az űrlapon található „Speciális építmény” csoportból történő választás esetén a további egységek kitöltését nem veszi figyelembe a program, hiszen az OTSZ ezek esetében egyértelműen meghatározza a kockázatot.

FONTOS! Nem szükséges mindig minden táblázatból értéket választani. Hogy mikor melyiket kell alkalmazni, az OTSZ meghatározza, ennek ismerete a táblázatot kitöltő (illetve a tervező) feladata. A program - ha a „Speciális építmény” csoport nincs kitöltve - valamennyi kitöltést figyelembe vesz!

Az űrlapból a „Rendben” gombbal kilépve a megfelelő mezők automatikusan kitöltődnek, amelyek igény szerint - a kitöltő személy felelősségére - felülbírálhatók, átírhatók. Kézi kitöltés esetén ügyeljünk arra, hogy a „Kockázat” cellákba csak az OTSZ által alkalmazott NAK, AK, KK, MK jelölések kerüljenek.

A táblázatok kitölthető, de (mégsem/már) nem kellő sorai utólag törölhetőek az egér jobb gombjával a már ismertetett módon!

A program által számolt piros mezőben felvitel közben is folyamatosan megjelenik az éppen kitöltés alatt álló épület, önálló épületrész aktuális kockázata. 

 

Tűzterhelés számítás – 2. munkalap

Bár az OTSZ már nem ismeri ezt a fogalmat, a 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet kötelezővé teszi ezt a számítást a létesítményi tűzoltóság létrehozásának szükségessége elbírálása érdekében, így ez is bekerült a számítási táblázatok közé.

A fehér cellákba kell beírni a megnevezett adatokat. A tűzterhelés számítása során figyelembe vett anyagok szintén a parancsgombok használatával vihetők be tetszőleges számban. Használatuk az előző munkalapnál leírtakkal megegyezik, és a feliratuknak megfelelő táblázati részbe szúrnak be újabb üres sort.

A nem szükséges kitölthető sorok itt is törölhetőek.

 

Kiürítés – 3-4. munkalap

Az új OTSZ külön foglalkozik a szabadterek (pontosabban szabadtéri rendezvények) kiürítésével, és (érthető módon) egészen más megközelítésben tárgyalja azt, mint az építmények esetében. Ezért a két számítás külön munkalapon kapott helyet. Mindkettőn megjelennek a már ismert, új sorokat beszúró parancsgombok. Használatuk a már ismertetett módon történik útszakaszok beszúrásához. A táblázat ezen részeinek kitöltésekor be lehet írni (nem kötelező!) az útszakasz beazonosítását szolgáló rövid leírást, és kötelezően az adott útszakasz hosszát, illetve a hozzá tartozó haladási sebességet (szabadterek esetén esetleg az adott szűkítés átbocsátó képességét is). A sorok melletti piros színű kérdőjelekre kattintva felugró ablakokban segítséget kaphatunk az értékek beírásához. Ezek a felugró ablakok a jobb felső „X”-re kattintva zárhatók be.

Szabadtéri rendezvények kiürítésekor a számítási táblázat első egységével kell kezdeni a kitöltést, mert ebből derül ki, hogy melyik számítási metódust kell majd használni. Miután ez megtörtént, CSAK A MEGHATÁROZOTT SZÁMÍTÁSI METÓDUS TÁBLÁZATÁT KELL KITÖLTENI!

A nem szükséges kitölthető sorok itt is törölhetőek. 

 

Hasadó- és Hasadó-nyíló felület – 5. munkalap

Ezen a lapon mindössze egyetlen értéket vár a program, és egyszerre mutatja meg a kétféle felület szükséges nagyságát.

A lapon található egy jelölő négyzet. Bejelölve (egér bal gombjával rákattintva) fennáll a „Különleges eset”, és a program módosítja a kiszámolt értékeket. 

 

Oltóanyag – 6. munkalap

Ezen a lapon egy léptető gomb szolgál alternatív adatbevitelre. Használata nem kötelező, de javasolt, mert azzal biztosan a megfelelő szintaktikával kerül bevitelre a kért adat.

A csökkentő tényező (sprinkler berendezés megléte) csak egy lehetőség, kitöltése nem kötelező. 

 

Táblázatok – 7. munkalap

Ezen a lapon a kitöltéshez szükséges adatok táblázatai, ábrái találhatóak. 

 

A fent ismertetett számolótáblákon kívül valamennyi kapcsolódó tűzvédelmi joganyag és Tűzvédelmi Műszaki Irányelv is helyet kapott a kiadványon.

 

A számításokhoz és a kiadvány használatához jó munkát kívánnak a Szerzők:

Domszky Zoltán és dr. Erdős Antal

 

Megrendelhető ide kattintva.

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 1570 látogató olvasta.