Híreink

Mi olvasható a Védelem augusztusi számában?

2020. augusztus 05. 10:11

Tudják mi az ÉPMI, az I4F technológia, az űrgeodézia, az erdőtűzmegelőzés-indikátor? Megtalálható a Védelem legújabb számában, ahol a fókuszban az erdő- és vegetációtüzekről olvashatunk, közte az elmúlt évtized adataiból levont következtetésekről, a világban zajló változásokról. Ráadásnak kiürítési stratégiáról, tűzesetekről, új technikai eszközökről, az építészeti tűzvédelem megoldásairól: szárazépítés, szerelt szerkezetek, villamos vezetékek tűzterjedés gátlása.


Tanulmány

Veresné Rauscher Judit Kiürítési stratégia vizsgálata az emberi karakterisztika szempontjából

Tűzvédelmi koncepció, stratégia, kiürítési stratégia, emberi karakterisztika! Nagyon fontos szakmai fogalmak világos és gyakorlatias megközelítésben. Mi a kiürítés tervezés legfontosabb feladata? Hogyan befolyásolják mindezt az épületben lévők menekítési szempontból fontos ismertető jegyei, jellegzetességei?

 

Restás Ágoston Paradigmaváltás a légi tűzoltásban – egy hazai fejlesztés nyomán

A légi tűzoltást még a laikusok is hatékonynak tartják – szak¬mabeliek pedig főleg. Ennek ellenére oltástechnikai szempont¬ból egy sor olyan hiányossággal kell szembenézni, amely jelentő¬sen rontja az erdőtűz elleni küzdelem esélyeit. Erre a „színtérre” lépett be egy új, magyar fejlesztés, amelynek célja a hagyomá¬nyos légi tűzoltás hátrányainak kiküszöbölése.

 

Fókuszban

Debreceni Péter Erdő- és vegetációtűz – megelőzés tükör: 2011-2019.

Az erdészeti hatóság és a katasztrófavédelem együttműködésének eredményeként bővültek a szakmai ismeretek és fejlődött az informatikai infrastruktúra. Mindezek fejlődése lehetővé teszi a megelőzés fejlesztését. Szerzőnk, az együttműködés eredményeként, elsőként elemzi egy hosszabb időszak, a 2011-2019. között keletkezett erdő- és vegetációtüzek statisztikai adatait.

 

Debereceni Péter Erdőtűz megelőzés indikátor rendszere

Mikor tekinthetünk egy napot tűzveszélyesnek? Mekkora területet érint? Ezek a megelőzés és az erdőtűz monitoring rendszer fejlesztése szempontjából fontos kérdések. Szerzőnk a nemzetközi tűzkockázat elemzési módszerek hazai alkalmazásába vezet be, rámutatva az adatszolgáltatás jelentőségére is.

 

Restás Ágoston Az amazóniai, afrikai és ausztrál erdőtüzek tanulságai

A kaliforniai, a görögországi, amazóniai, spanyol és portugál erdőtüzek és ausztrál bozóttüzek a nappaliba jöttek. Az afrikai kontinensen, Kongóban, Angolában, a legutóbbi ausztrál tűzzel összemérhető nagyságú területek égnek le. Mit tudunk erről? Mi a különbség?

 

Karsa Róbert Szabadtéri tüzek felderítése űrgeodéziai eszközökkel

Elsőre talán kicsit futurisztikusnak tűnik, de már napjaink valósága és egyre inkább a jövő lehetősége a felettünk keringő műholdak segítségével történő tűzfelderítés. Szerzőnk saját fejlesztési tapasztalataikat osztja meg velünk és gyakorlati példákon mutatja be a felhasználási lehetőségeket. Nézzünk a műholdra és meglátjuk, hol van tűz az országban!

 

Gáncsos László Aquarex S 10 vízszállító – erdőtűzoltási tapasztalatok

10 ezer liter víz, vagy teljesen új taktikai lehetőségek? Szerzőnk eddigi tűzoltási tapasztalatai és a gyakorlatok során feldolgozottak alapján mutatja be az Aquarex S 10 vízszállító alkalmazási megoldásait a Bács-Kiskun megyei szabadtéri és erdő tűzoltásban.

 

Gáncsos László Helyi irányítási pont erdőtüzeknél 

A Renault K520 Erdőtüzes Konténerszállítót alkalmazták a Bács-Kiskun megyei szabadtéri és erdő tűzoltásánál helyi irányítási pontként. Szerzőnk a gyakorlati próbák és a bekövetkezett eseteknél szerzett tapasztalatait gyűjtötte össze, előrebocsátva, hogy további intenzív közös gyakorlásra van szükség a rendelkezésre álló eszközállomány teljes képességének a felhasználásához.

 

Szabályozás

Lestyán Mária Mit várunk a szálas hőszigetelő-anyagoktól? – új Építésügyi Műszaki Irányelv   

Részben a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek eredményei is inspirálták azt a döntést, amelynek értelmében rendelettel hozták létre az irányelvek szabályozó testületét. A munka egyik állomásaként – Építésügyi Műszaki Irányelvben – megszülettek a szálas hőszigetelő anyagok elvárt műszaki teljesítményének meghatározási elvei. Erről számol be szerzőnk. 

 

Megelőzés

Fenyvesi Zsolt TMMK készítés – Mit és hogyan célszerű?

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv (TMMK) készítése kötelező. Időközben az első dokumentumoknál az 5 éves felülvizsgálati ciklusidő is bekövetkezik. Melyek az eddigi tapasztalatok? Mit érdemes figyelembe venni? Buktatók, nehézségek, a dokumentáltság elvárható szintje az egyes eljárásoknál.

 

Kruppa Attila Villamos vezetékrendszerek tűzterjedés-gátlása az új OTSZ alapján – nem csak villamos szakembereknek

Szerzőnk az építész tűzvédelmi tervezők és a létesítmények tűzvédelmi szakemberei számára is értékes áttekintést ad a villamos vezetékrendszerek tűzterjedés-gátlásáról, amely a tűzvédelem és a villamos szakma határterülete.

 

Wiesner György Szárazépítés tűzvédelmi szerkezetei – Knauf tűzvédelmi szerkezetek

A szárazépítés tűzvédelmi célú alkalmazása ma már nem tekinthető újkeletűnek, a változó, sőt országonként eltérő követelmények még sokszínűbbé teszik a rendszerek kiválasztását, így a fejlesztéseit is. Szerzőnk a szárazépítés főbb tűzvédelmi alkalmazási területeit mutatja be.

 

Eőry Emese Ki miért felel a tűzvédelemben? – Helyszínen szerelt szerkezetek

Ahhoz, hogy a helyszínen szerelt szerkezetek megfeleljenek a tűzvédelmi követelményeknek és ennek a dokumentálása is szakszerűen és az előírásoknak megfelelően történjen, pontosan ismerni kell, hogy ki milyen felelősséggel rendelkezik a tervezési és építési folyamat során.

 

Tűzoltás-műszaki mentés

Kanyó Ferenc Középmagas társasházi tetőtűz tűzoltási taktikája

Milyen taktikai lehetőségei vannak a tűzoltás-vezetőnek, ha a tűzoltók kiérkezésekor a hét emeletes épület tetőszerkezetén a lángok már több helyen kitörtek a cserépfedés alól?

 

Leskovics Zoltán Tűz egy mátészalkai ipari épületben  

Egy használaton kívüli, átalakítás alatt lévő, ipari létesítmény területén lévő épületben keletkezett tűz Mátészalkán, az Ipari úton, 2019. július 3-án a kora délutáni órákban. Az épület korábban egy fafeldolgozással foglalkozó üzem gyártócsarnokaként funkcionált és a 70-es évek elején épült. Az egykor virágzó, több hektáros ipari terület kisebbik részén jelenleg főként hulladék tárolási és feldolgozási tevékenység folyik, ennek a tevékenységnek a bővítése, terjeszkedése miatt kezdődött el az érintett épület átalakítása.

 

Fórum

Kocsis Balázs Címzett és hagyományos hangjelzők – Megéri váltani?

A Polon-Alfa tűzjelző-rendszer termékpalettáján szereplő címezhető hangjelzők, már évek óta bizonyítanak működő rendszerek hangjelzőiként, de a 2020-as év eleji BM rendelet változását követően egyszerűsödött a kivitelezők helyzete.

 

Subasitz Mihály Légtechnikai rendszerek tisztítása – eltérő jogkövetés

A január 22-én megjelent OTSZ, az eddigiekhez hasonlóan, a légtechnikai rendszerek tisztítását írja elő. A tisztítási időkö¬zök úgy változtak, hogy lakóépületekben 4 évente, melegkonyhás vendéglátóhelyen évente kell a tisztítást elvégezni. Mi a gyakorlat? Hogyan működik mindez az egyes kötelezett területeken? 

 

Technika

Tulok Antal Professzionális tűzoltósági zagyszivattyúk 

Oltóvízhiány, viharok, esőzés – túl sok víz: a tűzoltóságok mindegyik helyzettel gyakran kerülnek szembe tűzesetek, műszaki mentések során! Mit kell tudnia egy profi, tűzoltóknak szánt zagyszivattyúnak? A feladatok elvégzéséhez nélkülözhetetlen korszerű és széles körűen bevethető víz és zagyszivattyúkat mutatja be szerzőnk.

 

Tompos Gábor Kis magasságú műszaki mentés – kosaras emelőgép

Az elmúlt évek rendkívüli időjárási helyzeteit követő károk felszámolása során bizonyossá vált, hogy szükség van mozgékony, szűk helyeken is jól manőverezhető eszközök alkalmazására. Egy erre alkalmas – a Balaton régió fejlesztését szolgáló projekt keretében beszerzett – új emelőgépet mutat be szerzőnk.

 

Hatvanhárom új speciális jármű 

Hatvanhárom speciális járművet adtak át 2020. júl. 15-én a BM OKF-en. Két európai uniós projekt keretében, valamint az OKF és a Generali Biztosító Zrt. által biztosított forrásból Ford Ranger, VW T6, Komondor, illetve négy különféle konfigurációjú VW Amarok gépjárművek kulcsait vehették át a szervezetek képviselői.

 

Védelem Katasztrófavédelmi Szemle – előfizetési információk itt

Vissza

Ezt a hírt eddig 1207 látogató olvasta.