Híreink

A beltéri ajtók szabványa – menekülési útvonalon

2020. szeptember 22. 08:11

A beltéri ajtók termékszabvány 2019. április 1-jén angol nyelven, MSZ EN 14351-2:2019 Ablakok és ajtók. Termékszabvány, teljesítőképességi jellemzők. 2. rész: Beltéri ajtók címmel jelent meg. Ez meghatározza a beltéri ajtók teljesítményjellemzőit, kivéve a tűz- és füstgátló tulajdonságokat, amelyekre a magyar nyelven elérhető MSZ EN 16034:2015 vonatkozik. Viszont a menekülési útvonalon ez a szabvány határoz meg követelményeket.


A menekülési útvonal tervezésében alapvető fontosságú szabvány 2020. október 1-én jelenik meg magyar nyelven.

A szabványt még nem hirdették ki harmonizáltnak az OJEU-ban, csak ennek megtörténte után lehet CE-jelöléssel forgalomba hozni a beltéri ajtókat az Európai Unió piacán.

A beltéri ajtók tervezett felhasználásai:

  • menekülési útvonalon [a) felhasználás];
  • különleges követelménynek megfelelő módon [ b) felhasználás]; és
  • csak közlekedésre/összeköttetésre [c) felhasználás].

Az egyes jellemzőkre a felhasználás módjától és szerkezeti kialakítástól függően (pl. üvegajtó) vonatkoznak előírások, amelyeket vizsgálatokkal kell igazolni.

A csak beltéri közlekedési célra gyártott ajtókat ‒ c) felhasználási célú ajtó esetén ‒ a gyártó is igazolhatja az AVCP-eljárás (a teljesítményállandóság értékelése és ellenőrzése) 4-es rendszere szerint [a gyártó részéről végzett terméktípus-meghatározással és a gyártó által végzett üzemi gyártásellenőrzés (ÜGYE) alapján]. 

A különleges követelményeknek való megfelelés esetén ‒ b) felhasználás ‒ az AVCP-eljárás 3-as rendszere szerinti feladatok elvégzése részben a gyártó által végzett üzemi gyártásellenőrzést jelenti, másrészt a bejelentett vizsgálólaboratórium értékelését az építési termék teljesítményének vizsgálata (beleértve a gyártó által végzett mintavételt is), típusszámítások, táblázatos értékek vagy a termék leíró dokumentációja alapján.

Az életvédelmi célú felhasználás esetén ‒ a) felhasználás ‒ az AVCP-eljárás 1-es rendszere szerinti feladatok elvégzéséhez a 3-as rendszerben felsorolt feladatokon túl bejelentett terméktanúsító szerv bevonása is szükséges a gyártóüzem és az ÜGYE alapvizsgálatára, valamint az ÜGYE folytatólagos felügyeletére, vizsgálatára és értékelésére.

A következő táblázatban a termékcsoportra vonatkozó alapvető jellemzők vizsgálati/értékelési módszereinek szabványait foglaltuk össze.

Termékcsoportra vonatkozó alapvető jellemző

Vizsgálati/értékelési módszer

Veszélyesanyag-tartalom és veszélyesanyag-kibocsátás

Európai harmonizált szabvány hiánya miatt javasolt, hogy a kibocsátásra/tartalomra vonatkozó igazolás és nyilatkozat elkészítése az alkalmazási hely nemzeti rendelkezéseinek figyelembevételével készüljön (jelenlegi helyzet!)

Tűzvédelmi osztály (X)

MSZ EN 13501-1

Ütésállóság (X)

MSZ EN 13049

Magasság, szélesség, vastagság, derékszögűség (X)

MSZ EN 951

Általános és helyi síklapúság (X)

MSZ EN 952

Kinyitási képesség

MSZ EN 1935

MSZ EN 179

MSZ EN 1125

Léghanggátlás (akusztikai teljesítőképesség) (X)

MSZ EN ISO 10140-3/MSZ EN 717-1

Hőátbocsátási tényező (X)

MSZ EN 14351-2 B mell.
MSZ EN ISO 10077-1
MSZ EN ISO 12567-1

Légáteresztés (X)

MSZ EN 1026/MSZ EN 12207

Működtetőerő (X)

MSZ EN 12046-2/MSZ EN 12217

Mechanikai szilárdság. Az ajtószárny síkjában ható függőleges terheléssel szembeni ellenálló képesség (X)

MSZ EN 947/MSZ EN 1192

Mechanikai szilárdság. Az ajtószárny síkjára merőlegesen ható statikus terheléssel szembeni ellenállás (X)

MSZ EN 948/MSZ EN 1192

Mechanikai szilárdság. Lágy nehéz test ütésével szembeni ellenállás (X)

MSZ EN 949/MSZ EN 1192

Mechanikai szilárdság. Kemény test ütésével szembeni ellenállás (X)

MSZ EN 950/MSZ EN 1192

Szellőzés

MSZ EN 13141-1

Lövedékállóság (átlövésgátlás)

MSZ EN 1523/MSZ EN 1522

Robbanásállóság

MSZ EN 13124-1 2. p. MSZ EN 13123-1 2. p.

Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás (X)

MSZ EN 1191/MSZ EN 12400

Eltérő klimatikus viszonyok közötti viselkedés (X)

MSZ EN 1121/MSZ EN 12219

Betörésállóság (X)

MSZ EN 1628; MSZ EN 1629; MSZ EN 1630/MSZ EN 1627

Üvegjellemzők (X)

MSZ EN 1863-2; MSZ EN 12150-2; MSZ EN ISO 12543-2; MSZ EN 14179-2/MSZ EN 14321-2

Jelmagyarázat: (X) kötelezően vizsgálandó, igazolandó – alkalmazástól, beépítéstől függően

 

A szabvány mellékletei közül pl. a B melléklet táblázatai tartalmazzák:

  • az egyes jellemzők megállapításához szükséges vizsgálati minták számát és a vizsgálati eredmények értelmezhetőségének határértékét;
  • az ajtószerkezet-kialakítás és a szerkezeti részletek szerinti léghanggátlásértékeket;
  • az ajtó szerkezeti felépítése szerinti hőátbocsátási értékeket.

A ZA melléklete írja le a termékekre és a rendeltetésszerű felhasználásra vonatkozó AVCP-rendszereket, és hogy milyen feladatokat kell végezni a termék teljesítményállandóságának értékelésére és ellenőrzésére a különböző megfelelőségigazolási módozatok esetén a gyártónak és a bejelentett szerveknek.

A szabvány magyar nyelvű változatát az MSZT/MB 101 Nyílászárók nemzeti szabványosító műszaki bizottság dolgozta ki és 2020. október 1-jén jelenik meg.

 

Forrás: MSZT

Szendy Csabáné az MSZT/MB 101 titkára   
Papp Imre szakértő mérnök – ÉMI Nonprofit Kft.

Vissza

Ezt a hírt eddig 994 látogató olvasta.