Híreink

A tűzvédelmi osztályba sorolás alapkövetelményei magyar nyelven

2020. október 16. 08:16

Régi igény teljesült! Magyar nyelven is megjelent az MSZ EN 13501 szabványsorozat a tűzhatással való vizsgálatok szerinti osztályba sorolás három része, amelyek ennek az alapdokumentumnak a legfontosabb elemei. Ezek ismerete a tűzbiztonsággal foglalkozó szakemberek, de főképpen az építési termékek gyártói, forgalmazói számára elengedhetetlen.


Az MSZ EN 13501 Építési termékek és építményszerkezetek tűzvédelmi osztályozása szabványsorozat három része 2020. október 1-jén jelent meg magyar nyelven. Ezek az alábbiak: 

– 1. rész: Osztályba sorolás a tűzzel szembeni viselkedési vizsgálatok során kapott eredmények felhasználásával

– 5. rész: Osztályba sorolás a külső tűzhatásnak kitett tetők vizsgálati eredményeinek felhasználásával

– 6. rész: Osztályba sorolás az erősáramú, jelző- és távközlőkábelek tűzzel szembeni viselkedésének vizsgálata során kapott eredmények felhasználásával

A szabványsorozat 6 részből áll, az 1. és 6. része a tűzzel szembeni viselkedési vizsgálatokkal, a 2., 3. és 4. része a tűzállósági vizsgálatokból származó eredmények szerinti osztályba sorolással foglalkozik, míg az 5. rész a tetők külső tűzhatással végzett vizsgálati eredményei szerinti osztályba sorolást adja meg. A szabványsorozat így teljeskörűen lefedi a termékek és szerkezetek tűzhatással való vizsgálata szerinti osztályba sorolásának teljes spektrumát, amelynek ez a legfontosabb alapdokumentuma.

Ennek megfelelően a CEN-, CENELEC- és EOTA-bizottságok által készített műszaki előírásoknak, amennyiben az építési termékek forgalomba hozataláról szóló 305/2011/EU rendelet (CPR) hatálya alá eső termékek és rendszerek tűzzel szembeni viselkedésének vizsgálataival kapcsolatos teljesítménykövetelményeket tartalmaznak, ajánlott az ebben az európai szabványsorozatban szereplő tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályba sorolásra hivatkozniuk, és nem közvetlenül bármely tűzhatással való vizsgálati módszerre.

A szabványokat az Európai Bizottság építési termékekről szóló rendeletében (CPR) (305/2011/EU) közölt, valamint a 2. sz. értelmező dokumentumban („Biztonság tűz esetén”, OJ C62 Vol. 37.) részletezett második alapvető követelmény alátámasztására dolgozták ki. A szabványok nem vonatkoznak az építési termékek vizsgálatok elvégzésének szükségessége nélküli osztályba sorolására. Ezeknek a termékeknek a tűzzel szembeni viselkedési teljesítménye jól meghatározott, amellyel kapcsolatban az Építésügyi Állandó Bizottság egyetértésre jutott. Az ilyen, „további vizsgálat nélkül osztályba sorolható” (CWFT, classified without further testing) termékekkel kapcsolatos megállapodásokat az Európai Unió Hivatalos Lapja teszi közzé.

Az MSZ EN 13501-1 célja, hogy harmonizált eljárást határozzon meg az építési termékek tűzzel szembeni viselkedésének osztályba sorolásához. A dokumentum az összes építési termék, beleértve az épületszerkezeteken belüli termékeket, tűzzel szembeni viselkedésének osztályba sorolási eljárását írja le, kivéve az erősáramú, jelző- és távközlőkábeleket. A termékeket a végfelhasználás szerint kell figyelembe venni. Három termékkategóriára vonatkozik, amelyeket külön kezel:

  • építési termékek, a padlóburkolatok és a csővezetékek hőszigetelő termékeinek kivételével;
  • padlóburkolatok;
  • csővezetékek hőszigetelő termékei.

Az MSZ EN 13501-5 célja, hogy harmonizált eljárást határozzon meg a külső tűznek kitett tetők/tetőhéjazatok osztályba sorolásához. A szabvány a külső tűzhatásnak kitett tetők/tetőhéjazatok tűzzel szembeni teljesítményének osztályba sorolási eljárását írja le, a CEN/TS 1187:2012 szerinti négy vizsgálati módszer és a vonatkozó kiterjesztett alkalmazási szabályok alapján. A tetők/tetőhéjazatok osztályba sorolásához csak azokat a vizsgálati módszereket és alkalmazási szabályokat kell alkalmazni, amelyek az előirányzott osztályba soroláshoz kapcsolódnak. A termékeket a végfelhasználás szerint kell figyelembe venni. A CEN/TS 1187:2012 szerinti négy vizsgálati módszerrel kapcsolatos általános információk az A mellékletben találhatók.

Az MSZ EN 13501-6 célja, hogy harmonizált eljárást határozzon meg az erősáramú, jelző- és távközlőkábelek, valamint hibrid kábelek tűzzel szembeni viselkedésének osztályba sorolásához.

Mindhárom szabvány szerinti osztályba sorolás a vizsgálati módszereken és a vonatkozó alkalmazási terület eljárásain alapul. A szabvány egyértelműen megadja, hogy mely előirányzott osztályhoz mely vizsgálati szabvány szerinti eljárást kell elvégezni, illetve, hogy melyek az elfogadási kritériumok. A szabványok a következő osztályokba való sorolás szabályait adják meg:

  • MSZ EN 13501-1: A1, A2, B, C, D, E, F; A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl, Ffl; A1L, A2L, BL, CL, DL, EL, FL;
  • MSZ EN 13501-5: BROOF (t1), FROOF (t1); BROOF (t2), FROOF (t2); BROOF (t3), CROOF (t3), DROOF (t3), FROOF (t3); BROOF (t4), CROOF (t4), DROOF (t4), EROOF (t4), FROOF (t4);
  • MSZ EN 13501-6: ACA, B1CA, B2CA, CCA, DCA, ECA, FCA.

A tűzzel szembeni viselkedéssel foglalkozó 1. és 6. rész ezen kívül kiegészítő osztályba sorolásra is ad meg követelményeket:

  • füstfejlődés alapján: s1, s2, s3 osztály (továbbá villamos kábelek esetén s1a, s1b osztály);
  • cseppek/részecskék alapján d0, d1, d2 osztály;
  • savasság alapján: a1, a2, a3 osztály.

Az október 1-jén megjelent magyar nyelvű változatok nagy segítséget nyújtanak az építőipari termékek gyártói számára, hogy könnyebben tudják meghatározni az elérni kívánt tűzzel szembeni osztályt, amely elengedhetetlen a CE-jelölés elkészítése során.

 

Forrás: MSZT 2020. október

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 1251 látogató olvasta.