Híreink

Hogyan tervezzük a magasraktárak tűzvédelmét?

2020. október 29. 08:00

A raktárbázisokban hatalmas érték van, ezeknél a korai tűzjelzés, az előrejelzés, az üzletmenet folytonosságának kulcsa és egyben szolgálja az életvédelmet, csökkenti a tűzesetek gazdasági és anyagi hatásait. Milyen tervezési koncepcióval érhető el mindez? Melyek a raktárbiztonsági célok? Mi a korai jelzés? Melyek a fő kockáztok? Hogyan detektáljunk? Mindez hogyan működik? Módszertan nem csak tűzjelző tervezőknek!


Raktárbiztonsági célok – Mivel érhetők el?

 • A gazdasági cél az üzletmenet folytonosságának a biztosítása, ami teljesítmény-alapú tervezéssel érhető el.
 • A biztosító célja az, hogy csökkentse a vagyonveszteséget, ami teljesítmény-alapú tervezéssel érhető el.
 • A törvényalkotó célja az életvédelem biztosítása, ami előírás-alapú tervezéssel biztosítható szabványosan, az előírásokkal összhangban.

 

KORAI JELZÉS – Mik az elemei?

 • Füst, hő, CO, IR
  Telepítés helyének megválasztása
 • Válaszfeltételek

Kommunikáció: A figyelmeztetések hatékony átviteléhez szükséges kommunikáció meghatározása.

 • Szöveg, hang, fény
 • Redundáns átviteli út

Válasz: Intézkedési terv elkészítése, figyelembe véve a fokozatosságot is.

 • Ellenőrzés / javítás, korrekció
 • Riasztás és evakuáció
 • Oltás és kárelhárítás

 

Hogyan működik a több riasztási fokozattal működő tűzjelző rendszer?

Kattintson a nagyobb méretért!

 

A kockázatelemzés a gyakorlatban elterjedt, jól ismert.  A többfokozatú riasztással működő tűzjelző rendszerekkel történő megoldások viszont nem ismertek. Ezek működéséről nagyobb léptékben a következők mondhatóak el:

1-es fokozat, figyelmeztetés: - Megbizonyosodás és ellenőrzés (kézi oltás).

2-es fokozat, figyelmeztetés: - Áramtalanítás, a biztonsági személyzet riasztása.

3-as fokozat, figyelmeztetés: - Tűzriasztás! A létesítmény kiürítése, a tűzoltóság értesítése.

4-es fokozat, RIASZTÁS: - Oltás kezdeményezése.

 

Kockázat, okok és károk

Minden raktári létesítményt vizsgálva, de kiemelten a nagyobb méretűeket, 2006-2015 közötti amerikai adatok elemzése alapján a raktárakban a tűzesetek:

 • 46%-át gyújtogatás okozta, ezek megakadályozására módszer alkalmazása szükséges, így ezektől most eltekintünk;
 • a fűtőtestek, az elektromos elosztók és a villámlás okozzák kb. 31%-át;
 • 23%-a gépkocsiktól, hulladék meggyújtásától, vagy más hasonló okoktól keletkezett.

(Forrás: Warehouse Fires, 2006-2015, Richard Campbell, NFPA Research, Quincy, MA, USA, October 2017)

Nagyméretű raktári létesítményekben speciális kockázatokkal is számolni kell.

Gazdasági korlátok

 • Megnövelt épületmagasság
 • Automatizált tárolási és visszakeresési rendszerek (ASRS)
Szinte nincs jelen személyzet:
 • Nincsenek kiürítési problémák. A halálesetek és a sérülések nem jelentenek nagyobb gondot.
 • Kevés tűzbiztonsági előírás van. Az előírások a dolgozók egészségére és biztonságára összpontosítanak.

A vagyoni kár hatalmas

 • A veszteségmegelőzés az ingatlan tulajdonosának döntése.
 • A tűzvédelmet a biztosítók irányítják.
A legfőbb specialtása, hogy a szabványos tűzvédelmi előírások elsősorban az életvédelmet szolgálják. Az üzletmenet folytonosságát ezek nem képesek biztosítani! Ezt a célt a teljesítményalapú tűzvédelem szolgálja.
 

Érzékelés

A előírásokat és szabványokat a célok figyelembevételével kell a tervbe adaptálni. Három cél lebeg a szemünk előtt: A folyamatos üzletmenet biztosítása – az üzemeltető célja, a vagyonvesztés minimalizálása – a biztosítótársaságok igénye, ezeket teljesítmény-alapú tervezéssel tudjuk elérni. Az életvédelem biztosítása az előírás-alapú tervezéssel valósítható meg. Itt, a magasraktári specialitás miatt, csak a releváns előírások tervezése szükséges.

 

Az üzletmenet biztosításának kulcsa a korai jelzés

A korai érzékelés sokszor nemcsak órákkal, de akár napokkal korábban is tud figyelmeztető jelzést generálni. Az eredmény megelőzhető, hogy egy tipikus – csak sprinkleres vagy egyszintű, azaz előjelzés nélküli tűzjelzést követően – az oltásra kiérkező tűzoltók – részben saját életük kockáztatásának elkerülése érdekében – csak kívülről oltják a létesítményt, mivel úgysincs már bent senki.

A cél az, hogy korábbi jelzést (előjelzést) kapjunk a tűz kialakulásának a legkorábbi szakaszából, lehetőleg a még csak izzó, parázsló időszakból, amikor még nincs nagy hő- vagy füstfejlődés. De ez hogyan lehetséges?

 • Az 54°C és 160°C közötti hőérzékelők a hőt igen, de a füstöt nem érzékelik, így gyakorlatilag csak egy “flexibilis sprinkler” rendszerként működnek.
 • A lángérzékelők és videóképtartalom-elemző rendszerek a lángot és a füstöt észlelik, de ehhez szükséges az optikai rálátás és sokszor a megfelelő fényerő.
 • A pontszerű füstérzékelők a füstöt észlelik, de ott vannak a megkötések, mint a magassági korlátok, a hőpárnák, a nehézkes karbantartás, stb.

A megoldás az aspirációs füstérzékelők alkalmazása, amelyek mindezeket a problémákat kiküszöbölik, a lehető legkorábban jeleznek és a többfokozatú jelzési lehetőségeikkel a megfelelő reagálási forgatókönyvek kidolgozása is elkészíthető. Ilyen egységek például a svájci Securiton cég SecuriSmoke ASD 532, 535-3 és 535-4 típusú érzékelői. 


A nagyobb méretért kattintson!

 

Az aspirációs érzékelők csőhálózatának a tervezésnél a sprinkler csőhálózat tervezését javasolt alapul venni

Mit kell figyelembe venni az aspirációs érzékelők csőhálózatának a kialakításánál?

 • A tárolt anyagok jellemzőit (tömbösített / darabáru, veszélyes / nem-veszélyes áru, stb.).
 • A tárolás módját (polcon, függesztve, hordókban, stb.).
 • A polcok terveit.
 • A tervezett oltás módját (hab, víz, vízköd, oltógáz, nyomás alatt lévő vagy elővezérelt, stb.).
 • A létesítmény és a telepítés értékét.
 • A létesítmény nagyságát.
 • Az üzletmenetének a folytonossága szempontjából kritikus-e a létesítmény és a benne tárolt árukészlet?
  • Minden létesítmény és így minden kiépített rendszer különbözik egymástól, de ökölszabályként elmondható, hogy érdemes követni a sprinklerrendszerek tervezési módját azzal, hogy figelni kell:
   • a csőhálózat méretezésére és azok egymástól lévő távolságára
   • a felügyelt terület zónakiosztására, ahol erre igény van, stb.


Nagyobb méretért kattintson!

A tervezés folyamán az érzékelés meghatározása lehet előírás-alapú, illetve teljesítmény-alapú. Ugyanakkor a teljesítmény-alapú tervezés kielégíti az előírás-alapú tervezés igényeit, azonban annál sokkal magasabb szintű védelmet biztosít a korai jelzések szakszerű alkalmazássával.

Nagyobb méretért kattintson!

 

Markus Müller (Securiton AG, Svájc) anyaga alapján összeállította:

Balázs Gábor ügyvezető igazgató
Securiton Kft., 1143 Budapest, Stefánia út 55.
Telefon +36 1 251 8866
balazs.gabor@securiton.hu
www.securiton.hu

Vissza

Ezt a hírt eddig 1449 látogató olvasta.