Híreink

Jövőbe mutató újdonságok a Védelem decemberi számában

2020. november 20. 08:56

A lap 21 cikke jövőbe mutató újdonságok sorát mutatja be. A tervezésben a BIM és a modellezés, a költségvetésben a tűzvédelem helye, a közlekedési baleseteknél a tűzoltók biztonsága, a képzésben a virtuális valóság alkalmazása, gyakorlati megoldások és újdonságok a megelőzésben, a jövőbeni beavatkozásokat újraíró fejlesztések a tűzoltási, műszaki mentési technikában. Végül: Mi a teendő a tűzoltó habképző anyagokkal?


Tanulmány

Nagy Katalin A tűzvédelmi költségvetés jelentősége az építőipari beruházásoknál

Melyek az építőipari beruházások tűzvédelmi költségtényezői és a tűzvédelmi tervezés hogyan képes tervalakító tényezővé válni? A hazai beruházási és külföldi tűzvédelmi költségadatok alapján megállapítható, hogy a korai tervezési fázisban született, hatékony tűzvédelmi koncepció projektalakító és elismertséget növelő hatású lehet. Ehhez azonban reális költségbecsléssel szembe kell nézni bizonyos, a szemléletünket korlátozó mítoszokkal és legendákkal.

 

Dombrády Gábor A tűzoltók biztonsága közlekedési baleseteknél II.

Az előző részben statisztikai adatok igazolták, hogy a közlekedési útvonalakon bekövetkezett műszaki mentések száma nő. Bemutatta szerzőnk egy kárterület felosztását, végül pedig egyéni védelem alap eleméről a jól láthatósági mellényről is szót ejtett. A védelem és a biztonság növelésének következő szintjén, a szereken elhelyezett fényvisszaverő elemek és megkülönböztető fényjelzések illetve maguk a megfelelő pozícióba felállított szerek állnak.

 

Fókuszban

Érces Gergő Az épületinformációs modellezés szerepe a tűzvédelemben

Mi a BIM? Milyen szerepe lehet és lesz a tűzvédelemben? Milyen felhasználási fokozatai vannak? Hogyan lehet a valóságnak megfelelő virtuális térben együttműködni és információt átadni, illetve a releváns adatokat gyorsan és hatékonyan megjeleníteni? Mit javíthat a BIM a tűzvédelemben?

 

Érces Gergő BIM napjainkban – a BIM módszer fejlődési útja

Napjainkban – elsősorban a 4. ipari forradalom nyújtotta lehetőségek hatására – egy új innovatív mérnöki szemléletre van szükség. Mit jelent ez a tűzvédelmi tervezési gyakorlatban? Hol tartunk és hova juthatunk ebben a folyamatban?

 

Innovatív mérnöki szemlélet – napjainkban

 

Nikula László, Tóth István BIM alapú tervezés – passzív tűzgátló átvezetések tervezése és életciklusa                               

Egyre gyakrabban hallunk a BIM alapú tervezésről. Mit jelent ez a tűzvédelemben szereplők számára? Egy konkrét feladaton, a passzív tűzgátló átvezetések tervezésén mutatják be szerzőink felhasználási előnyeit, miközben egy erre tervezett Hilti tűzvédelmi újítást is megismerhetünk.

 

Tűzoltás - műszaki mentés

Szabó Attila A tűzoltó habképzőanyagok felhasználásának környezetvédelmi korlátozásai                        

A környezetvédelmi korlátozások a tűzoltó habképző anyagokat is elérték. 2020. nyarán megjelent az EU 2019/1021. számú rendelet kiegészítéseként az Európai Bizottság 784/2020. rendelete, amely a környezetben tartósan megmaradó vegyi anyagok gyártását, felhasználását és további kezelését szabályozza. Az ipari üzemeket jelentősen érintő kérdést világítja meg szerzőnk.

 

Sinkó László Zöld tűzoltó habképző anyagok – Új előírások a PFOS-t és PFOA-t tartalmazó tűzoltó habképző anyagokról

Minden emberi tevékenység, így a tűzoltás is, hatással van a környezetre, az emberi egészségre. A tűzoltó habbal történő tűzoltás során vegyi anyagokat juttatunk a környezetünkbe (elsősorban vízbe és talajba) ezzel rövidtávon emberi életeket és anyagi javakat mentünk meg, de arra is oda kell figyelni, olyan habképző anyagokat használjunk amelyek „zöldek”, biztonságosak, nem veszélyeztetik magunk és utódaink egészségét.

 

Képzés

Baczakó Tamás, Hidas Zoltán A virtuális valóság (VR) alkalmazása a lakosságtájékoztatásban, és a tűzesetek vizsgálata során

Lapunk előző számában az Országos Tűzmegelőzési Bi­zottság (OTB) online a tűzvédelmi tájékoztatóiról és tesztjeiről számoltunk be. Korunk vívmányai közül azonban ez csak egy szelete az alkalmazható új módszereknek a tűzesetek, káresetek vizsgálata és a tapasztaltak megelőzésben történő felhasználása során. Szerzőink a virtuális környezetben rejlő lehetőségeket villantják fel.

 

Megelőzés

Lestyán Mária Tűznek ellenálló épületek és a fenntarthatósági célok I.

Az ENSZ Környezetvédelmi és Fejlesztési Bizottsága által megfogalmazottak szerint: „A fejlődés, a fejlesztések, akkor megfelelőek, ha a jelen kor igényeinek a kielégítése mellett, figyelemmel vannak arra, hogy ne sodorják veszélybe a jövő generációit.” Mit jelent mindez a tűzvédelem nézőpontjából?

 

Szalay Szilárd Li-Ion akkumulátorok töltésének tűzbiztonsági felügyelete

A lítium ion akkumulátorok napjainkban szinte minden területen nélkülözhetelenek, ugyanakkor a nagyobb akkumulátorok töltése sornán kialakulhatnak olyan elektrokémiai folyamatok, amelyek túlmelegedéshez és tűzhöz vezethetnek. Ennek megelőzésére kifejlesztett Honeywell Li-ion Tamer® érzékelő rendszert mutatja be szerzőnk.

 

Figura Máté Cédrus Liget lakópark, Szeged – tűzjelzés megoldás

A 2020 év végén átadásra kerülő Cédrus Liget nem csak Szeged, de az ország egyik legjelentősebb ingatlanfejlesztési beruházása. Hogyan és milyen megoldással készült ennek a gigalétesítménynek a tűzjelzése?

 

Eőry Emese Tetőterek és fa tartószerkezetek tűzvédelme

A tetőterek tervezése komplex tervezői feladat, emiatt a tűzgátló tetőtéri rétegrendek meghatározásánál egyidejűleg gondolnunk kell a tetőtérrel szemben támasztott hőszigetelési követelményekre is. A 2010/31. (V.19.) EU Irányelv szerint 2021. január 01-től minden új épület esetén valamennyi – a nem üvegezett – épületszerkezetre, így a beépített tetőterekre is U ≤ 0,15 W/m²K a hőátbocsátási tényező követelményértéke. Milyen tetőtéri rétegrend teljesíti a tűzvédelmi és a szigorított hőszigetelési követelményeket is?

 

Fórum

Farkas József A szilárd tüzelés szállópor szennyezésének csökkentése

A levegő tisztaságának védelme egyre inkább létkérdés. 2022-től a szállópor kibocsátás erőteljes csökkentésére lép életbe uniós előírás. Az új szilárd tüzelőberendezések forgalomba hozatalával 50%-os kibocsátás csökkentést kell elérni. Mit lehet tenni az átmeneti időszakban a meglévő berendezéseinkkel a levegő tisztasága érdekében?

 

Kitekintés

Veresné Rauscher Judit FEMTC 2020 (Fire and Evacuation Modeling Technical Conference)       

Idén ötödik alkalommal szervezték meg a tűzvédelmi modellezésre specializált konferenciát 2020. szeptember elején, amelyet a Thunderhead Engineering Ltd. munkatársai, az SFPE közösség támogatásával, a Covid vírus miatt, a csehországi helyszín helyett online szerveztek meg. Szerzőnk a személyes benyomásait osztja meg az olvasókkal.

 

Technika

Rosenbauer RT-széria: jelentős lépés egy új irányba

A Rosenbauer 2016 óta tesztelt, a Védelem Katasztrófavédel­mi Szemlében és a Védelem Online-on is többször bemutatott koncepcióautója, a CFT végre „élesben” is bemutatkozott: a „forradalmi technológia” (Revolutionary Technology) fantázia­név miatt RT-nek keresztelt széria első három darabja hama­rosan útra kel a dubaji, a berlini és az amszterdami tűzoltóság felé. Sok még a kérdés az alkalmazott technológia kapcsán, így érdemes részletesen is megnézni, mit is jelent ez a mentő tűzvé­delem számára.

 

CMC emelők: nagy teljesítmény kis helyen

Balatonföldváron, 2020. szeptember 19-én zajlott a Magyar Tűzoltó Szövetség szakmai napja – ezen a mini tűzoltástechnikai seregszemlén debütált volna a MF Team Kft. jóvoltából az olasz C.M.C. s.r.l. egy különleges, kompakt emelője. Sajnos a koro­navírus közbeszólt – szó szerint, ugyanis a gép kezelője meg­betegedett –, ám a rendelkezésre álló anyagok alapján érdemes áttekintenünk, mit tudnak a cég különleges emelői.

 

Vezeték nélküli elektromos szerszámok – forradalmian új normák

A MILWAUKEE® az idén az MX FUEL™ vezeték nélküli elektromos szerszámok új sorozatát vezette be, amely megha­ladja az üzemanyagos és vezetékes eszközök műszaki képessége­it, megkönnyítve ezzel a professzionális felhasználók munkáját. Ezeket az eszközöket működés közben láthatták a balatonföld­vári szakmai nap résztvevői szeptember 19-én.

 

Bodó László Tűzoltósági utánfutó – kialakítási és felszerelési javaslat

Árvíz, belvíz, viharkár! Hogyan lehet mindehhez egyszerű, de mégis egységes és egymással kompatibilis szállítóeszközt kialakítani az önkéntes tűzoltó egyesületek számára? Olyat, amely több célt is képes szolgálni, fenntartási költsége mégsem veri az egeket. Sőt minimális fenntartási költséggel üzemeltethető. Egyszerű és mégis sokoldalú megoldást javasol szerzőnk, a tűzoltó utánfutót.


 

Rosenbauer RTE ROBOT – Egy mindenes született!

Egy újabb robot, amelynek képességeit végignézve látható ez a robot szinte mindent tud, amit ma tudni lehet. Benne van mindaz a technológiai és bevetés-taktikai tudás, ami a tűzoltóságok és más beavatkozó szervek részére egyértelművé teszi, mire is használható a robot a napi beavatkozásoknál és szervesen illeszkedik a Rosenbauer teljes technikai arzenáljához. 

 

Névjegy

HESZTIA – 25 év története

Hogyan lett Hesztiából, a család és a tűzhely védőszentjéből Magyarország egyik vezető tűzvédelmi vállalkozása? A mára fogalommá vált név mögötti 25 éves történet és annak lépcsőfokai mutatják, hogy a minőség iránti elkötelezettség és a szorgalom hosszú távon utat tör magának.

 

Szabályozás

Tűzvédelmi osztályba sorolás – magyar nyelven         

Magyar nyelven is megjelent a tűzvédelmi osztályba sorolás alapkövetelményeit, a tűzhatással való vizsgálatok szerinti osztályba sorolást tartalmazó MSZ EN 13501 szabványsorozat három része. Ezzel régi igény teljesült, mert a tűzmegelőzéssel foglalkozó szakemberek és az építési termékek gyártói, forgalmazói számára is elengedhetetlen ismereteket közöl anyanyelven.

 

Védelem előfizetési információk

Vissza

Ezt a hírt eddig 1149 látogató olvasta.