Híreink

Közös EU-s segítségnyújtás: sokan elvárják, kevesen ismerik

2021. május 17. 07:36

Európai Uniós közvéleménykutatás során mérték fel a katasztrófákra, krízishelyzetekre adott koordinált EU-s segítségnyújtás (el)ismertségét. Az eredmények markánsan mutatják a hiányosságokat: hazánkban is magas az erre vonatkozó igény, ugyanakkor sokan nem tudják, hogy létezik ilyesmi.


A 2020 novembere-decembere között zajló felmérés arra irányult, hogy a lakosság mennyire van tisztában azzal, hogy az Európai Unió tagországai, ha kell, koordinált segítségnyújtási mechanizmuson keresztül segítenek egymásnak.

Tudja Ön, hogy az EU segít a területén lezajló katasztrófákkal kapcsolatos segítségnyújtás koordinálásában?

(külső kör: EU-s átlag, belső kör: Magyarország – a vékony, szürke csík a „bizonytalan” választ adók arányát jelzi)

Jól látszik, hogy Magyarország jócskán elmarad az EU-s átlagtól: nálunk a válaszadók 39%-a van csak ezzel tisztában, szemben 27 tagország 51%-os eredményétől. Érdekes mindezt összevetni a következő kérdésre adott válaszokkal is.

 

Tudja Ön, hogy Magyarország részt vesz az ilyen jellegű koordinált segítségnyújtási akciókban, vagyis segítséget küld más EU-s országoknak?

(külső kör: EU-s átlag, belső kör: Magyarország – a vékony, szürke csík a „bizonytalan” választ adók arányát jelzi)

Az EU-nak van még mit csiszolni az ezzel kapcsolatos kommunikáción: átlagban a válaszadók elsöprő többsége, 92%-a biztos abban, hogy az ő tagországából kifelé irányul segítségnyújtás, ezzel szemben a válaszadók alig több, mint fele tudja úgy, hogy a segítségnyújtás kölcsönös. Magyarországon ez az aránypár 85% (a kifelé irányuló segítségre vonatkozóan) és 39% (a kölcsönös segítségre vonatkozóan).

 

Az EU szerepe a koronavírus-járványban

Egyértelműen más a hazai megítélése az EU-nak a koronavírus kapcsán; ez valószínűleg a a vakcinaszállítmányokról szóló híreknek és az azokkal kapcsolatos élénk érdeklődésnek köszönhető. Ezen a téren az EU-s átlaghoz képest Magyarországon pozitívabb a kép.

Az összehangolt EU-s segítségnyújtás segített, hogy Magyarország hatékonyabban birkózzon meg a járvánnyal.

A színek jelentése, balról jobbra: teljesen egyetért / inkább egyetért / inkább nem ért egyet / egyáltalán nem ért egyet / nem tudja
Felül az EU-s átlag, alul a magyarországi válaszok.

Ha összesítjük az „egyetért” válaszokat, azt látjuk, hogy az EU-ban átlagosan minden második ember pozitívan ítéli meg a koordinált segítségnyújtást, míg a magyarok 71%-a gondolja ugyanezt. 

A jövőre vonatkozó, közös segítségnyújtási tervek kidolgozásában ugyanakkor a magyarországi válaszadók szinte teljes egészében ugyanúgy gondolkodnak, mint az EU-s átlag.

 

A jövőben – a katasztrófákra és krízisekre adott hatékonyabb válasz érdekében – fokozni kell az EU-s együttműködést.

A színek jelentése, balról jobbra: teljesen egyetért / inkább egyetért / inkább nem ért egyet / egyáltalán nem ért egyet / nem tudja
Felül az EU-s átlag, alul a magyarországi válaszok.

A pandémiahelyzetben nyújtott EU-s segítség megítélésével kapcsolatos főbb megállapításokra itt már kitértünk.

 

A hatóság az hatóság?

Érdekes kérdés, hogy mit gondolnak az állampolgárok a hatóságok felkészültségi szintjéről, különös tekintettel a cikkünk elején említett, EU-s koordinált segítségnyújtással kapcsolatos tájékozatlanságra.

A klímaváltozás a természeti katasztrófák – vegetációtüzek, árvizek stb. – gyakoribbá válását okozza. Ön szerint mennyire felkészültek a hatóságok ezek kezelésére?

Nemzeti hatóságok:

EU-s hatóságok:

A színek jelentése, balról jobbra: Nagyon jól felkészült / Elég jól felkészült / Nem túl jól felkészült / Egyáltalán nem készült fel / Nem tudja
Felül az EU-s átlag, alul a magyarországi válaszok.

Nincs szignifikáns eltérés az EU-s és a magyíarországi hatóságok hazai megítélését illetően.


Kommunikációs problémák?

A felmérés eredményeiből az látszik, hogy a magyar állampolgárok viszonylag jónak tartják az EU-s „hatóságok” felkészültségét (legalábbis nem rosszabbnak a hazai hatóságokénál), és a megfelelő nyilvánosságot kapott eseteknél (lásd a koronavírus-járványt) az összehangolt segítségnyújtás megítélése is kedvező. A katasztrófákra adott közös segítségnyújtás elemeit azonban jócskán lehetne még népszerűsíteni – kommunikáció nélkül ugyanis a meglévő kezdeményezések nem találnak utat a közvéleményhez.

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 1217 látogató olvasta.